OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC

Kadencja Rady Osiedla

2019-2023

Skład Rady Osiedla

Bajbak Izabela, Bartkowiak Maciej, Bartz-Ciesielska Anna, Ciba Agnieszka, Dahlke Róża, Hoppe Mateusz, Kaiser Filip, Kempski Krzysztof, Kmiećkowiak Anna, Mielcarek Robert, Mleczak Piotr, Poprawka Zuzanna, Przybył Tomasz, Ratajczak Piotr, Schmidt Justyna.

Skład Zarządu Osiedla

Piotr Ratajczak, Anna Bartz-Ciesielska, Agnieszka Ciba, Mateusz Hoppe, Filip Kaiser, Zuzanna Poprawka

Przewodniczący Rady Osiedla

Krzysztof Kempski

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Piotr Ratajczak

Adresy:

Siedziba: Klub Osiedlowy "Dębczak", Osiedle Dębina 107
Adres do korespondencji: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań, Osiedle Zielony Dębiec
Email: Osiedle_Zielonydebiec@um.poznan.pl

Dyżur

ostatni wtorek miesiąca, godz.18.00-19.00

Powołanie Osiedla:

LXXV/1065/V/2010z dnia 10/07/09

Statut Osiedla:

LXXVI/1113/V/2010z dnia 10/08/31

Protokoły sesji i uchwały Rady Osiedla:

 Sesja nr III z dnia 4 czerwca 2019 r.

 Sesja nr II z dnia 25 kwietnia 2019 r.

 Sesja nr I z dnia 11 kwietnia 2019 r.

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Osiedle na Planie

Legenda

    granice osiedla