OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC

Kadencja Rady Osiedla

2019-2023

Skład Rady Osiedla

Bajbak Izabela, Bartkowiak Maciej, Bartz-Ciesielska Anna, Ciba Agnieszka, Dahlke Róża, Hoppe Mateusz, Kaiser Filip, Kempski Krzysztof, Kmiećkowiak Anna, Mielcarek Robert, Mleczak Piotr, Poprawka Zuzanna, Przybył Tomasz, Ratajczak Piotr, Schmidt Justyna.

Skład Zarządu Osiedla

-

Przewodniczący Rady Osiedla

Krzysztof Andrzej Kempski

Przewodniczący Zarządu Osiedla

-

Adresy:

Siedziba: Klub Osiedlowy "Dębczak", Osiedle Dębina 107
Adres do korespondencji: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań, Osiedle Zielony Dębiec
Email: Osiedle_Zielonydebiec@um.poznan.pl

Dyżur

-

Powołanie Osiedla:

LXXV/1065/V/2010z dnia 10/07/09

Statut Osiedla:

LXXVI/1113/V/2010z dnia 10/08/31

Protokoły sesji i uchwały Rady Osiedla:

 Sesja nr I z dnia 11 kwietnia 2019 r.

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Osiedle na Planie

Legenda

    granice osiedla