Terminarz sesji Rad Osiedli

Wobec nie zgłoszenia, w przewidzianym terminie 5 dni od dnia wyborów, protestów przeciwko ważności wyborów, Miejski Zespół ds. Wyborów Osiedlowych na posiedzeniu w dniu 1 kwietnia 2015 r. stwierdził, iż przeprowadzone w dniu 22 marca 2015 r. wybory do 40 rad osiedli są ważne i rozwiązał obwodowe komisje wyborcze.