Wydział Urbanistyki i Architektury - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 103/2019

Opis

kategoria

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (od 11.07.2003 r.)

dodatkowy opis

pozytywna

osiedla

Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

nr decyzji

103/2019

data

14-05-2019

przedmiot wniosku/decyzji

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu sportowo-rekracyjnego: Skatepark Rampa Malty - nowoczesna atrakcja wokól jeziora Maltańskiego

Działki
oznaczenie działkiadres działki
08/09/17/1 ul.Szpaków nr brak, obr.Kobylepole ark.09 dz.17/1
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek