Wydział Urbanistyki i Architektury - Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - w toku

Opis

kategoria

Podania o lokalizację inwestycji celu publicznego (od 01.01.2011 r.)

dodatkowy opis

Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego

osiedla

Strzeszyn

nr decyzji

w toku

data

23-05-2019

przedmiot wniosku/decyzji

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od przejścia przez linię kolejową 354 do ul.Wałeckiej w Poznaniu

Działki
oznaczenie działkiadres działki
25/01/3 ul. nr brak, obr.Strzeszyn ark.01 dz.3,6
25/01/6 ul. nr brak, obr.Strzeszyn ark.01 dz.3,6
25/03/17 ul. nr brak, obr.Strzeszyn ark.03 dz.17,22/3
25/03/22/3 ul. nr brak, obr.Strzeszyn ark.03 dz.17,22/3
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek