Wydział Urbanistyki i Architektury - Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - w toku

Opis

kategoria

Podania o lokalizację inwestycji celu publicznego (od 01.01.2011 r.)

dodatkowy opis

Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego

osiedla

Sołacz

nr decyzji

w toku

data

28-03-2019

przedmiot wniosku/decyzji

ustalenie lokalizacji celu publicznego dla przebudowy istniejącego oświetlenia ulicznego przy ul.Drzymały

Działki
oznaczenie działkiadres działki
20/41/33/2 ul.Michała Drzymały nr brak, obr.Golęcin ark.41 dz.32/16,32/15,33/2,32/10
20/41/32/10 ul.Michała Drzymały nr brak, obr.Golęcin ark.41 dz.32/16,32/15,33/2,32/10
20/41/32/15 ul.Michała Drzymały nr brak, obr.Golęcin ark.41 dz.32/16,32/15,33/2,32/10
20/41/32/16 ul.Michała Drzymały nr brak, obr.Golęcin ark.41 dz.32/16,32/15,33/2,32/10
20/42/3 ul.Michała Drzymały nr brak, obr.Golęcin ark.42 dz.14/1,8,14/14,14/13,4,3,2/2
20/42/4 ul.Michała Drzymały nr brak, obr.Golęcin ark.42 dz.14/1,8,14/14,14/13,4,3,2/2
20/42/8 ul.Michała Drzymały nr brak, obr.Golęcin ark.42 dz.14/1,8,14/14,14/13,4,3,2/2
20/42/2/2 ul.Michała Drzymały nr brak, obr.Golęcin ark.42 dz.14/1,8,14/14,14/13,4,3,2/2
20/42/14/1 ul.Michała Drzymały nr brak, obr.Golęcin ark.42 dz.14/1,8,14/14,14/13,4,3,2/2
20/42/14/13 ul.Michała Drzymały nr brak, obr.Golęcin ark.42 dz.14/1,8,14/14,14/13,4,3,2/2
20/42/14/14 ul.Michała Drzymały nr brak, obr.Golęcin ark.42 dz.14/1,8,14/14,14/13,4,3,2/2
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek