Wydział Urbanistyki i Architektury - Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - w toku

Opis

kategoria

Podania o lokalizację inwestycji celu publicznego (od 01.01.2011 r.)

dodatkowy opis

Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego

osiedla

Winiary

nr decyzji

w toku

data

26-03-2019

przedmiot wniosku/decyzji

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nn 0,4kV z szafami kablowymi w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej zespołu budynków mieszkalnych

Działki
oznaczenie działkiadres działki
52/03/109 ul.Piątkowska nr brak, obr.Winiary ark.03 dz.109
52/19/1/1 ul.Piątkowska nr brak, obr.Winiary ark.19 dz.1/1,1/2
52/19/1/2 ul.Piątkowska nr brak, obr.Winiary ark.19 dz.1/1,1/2
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek