Wydział Urbanistyki i Architektury - Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - w toku

Opis

kategoria

Podania o lokalizację inwestycji celu publicznego (od 01.01.2011 r.)

dodatkowy opis

Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego

osiedla

Szczepankowo-Spławie-Krzesinki

nr decyzji

w toku

data

11-04-2019

przedmiot wniosku/decyzji

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla stacji 110/15 kV Szczepankowo

Działki
oznaczenie działkiadres działki
10/19/3/4 ul.Chrzanowska nr brak, obr.Krzesiny ark.19 dz.3/4,4/4
10/19/4/4 ul.Chrzanowska nr brak, obr.Krzesiny ark.19 dz.3/4,4/4
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek