Wydział Urbanistyki i Architektury - Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - w toku

Opis

kategoria

Podania o lokalizację inwestycji celu publicznego (od 01.01.2011 r.)

dodatkowy opis

Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego

osiedla

Chartowo, Żegrze

nr decyzji

w toku

data

18-04-2019

przedmiot wniosku/decyzji

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN-15kV dla przyłączenia do sieci elektroenergetycznej salonu samochodowego

Działki
oznaczenie działkiadres działki
07/14/3/16 ul. nr brak, obr.Chartowo ark.14 dz.3/16
08/28/1/1 ul. nr brak, obr.Kobylepole ark.28 dz.1/1,4/2
08/28/4/2 ul. nr brak, obr.Kobylepole ark.28 dz.1/1,4/2
07/13/3/19 ul.Szwedzka nr brak, obr.Chartowo ark.13 dz.3/19
06/30/13/2 ul.Szwedzka nr brak, obr.Zegrze ark.30 dz.14/4,13/2
06/30/14/4 ul.Szwedzka nr brak, obr.Zegrze ark.30 dz.14/4,13/2
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek