Wydział Urbanistyki i Architektury - Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - koniec

Opis

kategoria

Podania o lokalizację inwestycji celu publicznego (od 01.01.2011 r.)

dodatkowy opis

Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego

osiedla

Chartowo

nr decyzji

koniec

data

18-04-2019

przedmiot wniosku/decyzji

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i sici kanalizacji sanitarnej

Działki
oznaczenie działkiadres działki
07/09/12/3 ul.Stefanii Wołynki nr brak, obr.Chartowo ark.09 dz.6/24,6/28,2/13,12/3,2/14
07/09/2/13 ul.Stefanii Wołynki nr brak, obr.Chartowo ark.09 dz.6/24,6/28,2/13,12/3,2/14
07/09/2/14 ul.Stefanii Wołynki nr brak, obr.Chartowo ark.09 dz.6/24,6/28,2/13,12/3,2/14
07/09/6/24 ul.Stefanii Wołynki nr brak, obr.Chartowo ark.09 dz.6/24,6/28,2/13,12/3,2/14
07/09/6/28 ul.Stefanii Wołynki nr brak, obr.Chartowo ark.09 dz.6/24,6/28,2/13,12/3,2/14
07/09/12/3 ul.Florentyny Luboińskiej nr brak, obr.Chartowo ark.09 dz.6/24,6/28,2/13,12/3,2/14
07/09/2/13 ul.Florentyny Luboińskiej nr brak, obr.Chartowo ark.09 dz.6/24,6/28,2/13,12/3,2/14
07/09/2/14 ul.Florentyny Luboińskiej nr brak, obr.Chartowo ark.09 dz.6/24,6/28,2/13,12/3,2/14
07/09/6/24 ul.Florentyny Luboińskiej nr brak, obr.Chartowo ark.09 dz.6/24,6/28,2/13,12/3,2/14
07/09/6/28 ul.Florentyny Luboińskiej nr brak, obr.Chartowo ark.09 dz.6/24,6/28,2/13,12/3,2/14
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek