Wydział Urbanistyki i Architektury - Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - w toku

Opis

kategoria

Podania o lokalizację inwestycji celu publicznego (od 01.01.2011 r.)

dodatkowy opis

Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego

osiedla

Piątkowo, Umultowo, Winiary

nr decyzji

w toku

data

19-04-2019

przedmiot wniosku/decyzji

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz budowa sieci 15kV i 0,4kV

Działki
oznaczenie działkiadres działki
56/09/30/2 ul.Żywokostowa nr brak, obr.Umultowo ark.09 dz.29/25,30/2,28/14,28/28,248/2,29/17
56/09/29/17 ul.Żywokostowa nr brak, obr.Umultowo ark.09 dz.29/25,30/2,28/14,28/28,248/2,29/17
56/09/29/25 ul.Żywokostowa nr brak, obr.Umultowo ark.09 dz.29/25,30/2,28/14,28/28,248/2,29/17
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek