Wydział Urbanistyki i Architektury - Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - w toku

Opis

kategoria

Podania o lokalizację inwestycji celu publicznego (od 01.01.2011 r.)

dodatkowy opis

Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego

osiedla

Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo

nr decyzji

w toku

data

29-05-2019

przedmiot wniosku/decyzji

ustalenie inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci gazowej niskiego ciśnienia PE dn 225

Działki
oznaczenie działkiadres działki
53/20/38/18 ul. nr brak, obr.Piątkowo ark.20 dz.38/18
53/22/38/82 ul. nr brak, obr.Piątkowo ark.22 dz.38/82
53/03/810/48 ul. nr brak, obr.Piątkowo ark.03 dz.810/48
53/04/701/1 ul.Magnacka nr brak, obr.Piątkowo ark.04 dz.701/1
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek