Wydział Urbanistyki i Architektury - Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - w toku

Opis

kategoria

Podania o lokalizację inwestycji celu publicznego (od 01.01.2011 r.)

dodatkowy opis

Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego

osiedla

Warszawskie-Pomet-Maltańskie

nr decyzji

w toku

data

06-06-2019

przedmiot wniosku/decyzji

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - wymiana kabla SN 15 kV pomiędzy MST-201 Goplańska do mufy w kier. MST-1697 Mogileńska

Działki
oznaczenie działkiadres działki
01/31/118 ul.Mogileńska nr brak, obr.Główna ark.31 dz.117/2,118,122/2
01/31/117/2 ul.Mogileńska nr brak, obr.Główna ark.31 dz.117/2,118,122/2
01/31/122/2 ul.Mogileńska nr brak, obr.Główna ark.31 dz.117/2,118,122/2
01/31/118 ul.Nowogrodzka nr brak, obr.Główna ark.31 dz.117/2,118,122/2
01/31/117/2 ul.Nowogrodzka nr brak, obr.Główna ark.31 dz.117/2,118,122/2
01/31/122/2 ul.Nowogrodzka nr brak, obr.Główna ark.31 dz.117/2,118,122/2
01/32/1/6 ul.Mogileńska nr brak, obr.Główna ark.32 dz.1/6,1/10,1/67,2/4
01/32/2/4 ul.Mogileńska nr brak, obr.Główna ark.32 dz.1/6,1/10,1/67,2/4
01/32/1/10 ul.Mogileńska nr brak, obr.Główna ark.32 dz.1/6,1/10,1/67,2/4
01/32/1/67 ul.Mogileńska nr brak, obr.Główna ark.32 dz.1/6,1/10,1/67,2/4
01/32/1/6 ul.Nowogrodzka nr brak, obr.Główna ark.32 dz.1/6,1/10,1/67,2/4
01/32/2/4 ul.Nowogrodzka nr brak, obr.Główna ark.32 dz.1/6,1/10,1/67,2/4
01/32/1/10 ul.Nowogrodzka nr brak, obr.Główna ark.32 dz.1/6,1/10,1/67,2/4
01/32/1/67 ul.Nowogrodzka nr brak, obr.Główna ark.32 dz.1/6,1/10,1/67,2/4
01/30/228 ul.Mogileńska nr brak, obr.Główna ark.30 dz.46/4,228,229,238,240
01/30/229 ul.Mogileńska nr brak, obr.Główna ark.30 dz.46/4,228,229,238,240
01/30/238 ul.Mogileńska nr brak, obr.Główna ark.30 dz.46/4,228,229,238,240
01/30/240 ul.Mogileńska nr brak, obr.Główna ark.30 dz.46/4,228,229,238,240
01/30/46/4 ul.Mogileńska nr brak, obr.Główna ark.30 dz.46/4,228,229,238,240
01/30/228 ul.Nowogrodzka nr brak, obr.Główna ark.30 dz.46/4,228,229,238,240
01/30/229 ul.Nowogrodzka nr brak, obr.Główna ark.30 dz.46/4,228,229,238,240
01/30/238 ul.Nowogrodzka nr brak, obr.Główna ark.30 dz.46/4,228,229,238,240
01/30/240 ul.Nowogrodzka nr brak, obr.Główna ark.30 dz.46/4,228,229,238,240
01/30/46/4 ul.Nowogrodzka nr brak, obr.Główna ark.30 dz.46/4,228,229,238,240
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek