Wydział Urbanistyki i Architektury - Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - w toku

Opis

kategoria

Podania o lokalizację inwestycji celu publicznego (od 01.01.2011 r.)

dodatkowy opis

Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego

osiedla

Górczyn, Piątkowo, Winiary, Świerczewo

nr decyzji

w toku

data

06-06-2019

przedmiot wniosku/decyzji

przekazanie wg właściwości wniosek z dnia 23.05.2019r. Polskiej Spółki Gazownictwa sp.z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, złożony przez pełnomocnika p.Monikę Wiciak, w spr.wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia

Działki
oznaczenie działkiadres działki
35/25/27 ul.Pszczyńska nr brak, obr.Górczyn ark.25 dz.1/1,26/3,24/4,145,29/4,28,27
35/25/28 ul.Pszczyńska nr brak, obr.Górczyn ark.25 dz.1/1,26/3,24/4,145,29/4,28,27
35/25/24/4 ul.Pszczyńska nr brak, obr.Górczyn ark.25 dz.1/1,26/3,24/4,145,29/4,28,27
35/25/26/3 ul.Pszczyńska nr brak, obr.Górczyn ark.25 dz.1/1,26/3,24/4,145,29/4,28,27
35/25/29/4 ul.Pszczyńska nr brak, obr.Górczyn ark.25 dz.1/1,26/3,24/4,145,29/4,28,27
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek