Wydział Urbanistyki i Architektury - Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - w toku

Opis

kategoria

Podania o lokalizację inwestycji celu publicznego (od 01.01.2011 r.)

dodatkowy opis

Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego

osiedla

Warszawskie-Pomet-Maltańskie

nr decyzji

w toku

data

24-06-2019

przedmiot wniosku/decyzji

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kabla SN 15 kV pomiędzy ZKSN-6074 Warszawska do mufy w kier. MST-1797

Działki
oznaczenie działkiadres działki
03/06/2 ul.Bnińska nr brak, obr.Komandoria ark.06 dz.2
03/03/76 ul.Warszawska nr brak, obr.Komandoria ark.03 dz.76,82
03/03/82 ul.Warszawska nr brak, obr.Komandoria ark.03 dz.76,82
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek