Wydział Urbanistyki i Architektury - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 66/2019

Opis

kategoria

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (od 11.07.2003 r.)

dodatkowy opis

pozytywna

osiedla

Naramowice, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady

nr decyzji

66/2019

data

28-03-2019

przedmiot wniosku/decyzji

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy istn. infrastruktury elektroenergetycznej kolidujacej z planowana inwestycją

Działki
oznaczenie działkiadres działki
52/08/85 ul.Naramowicka nr 106, obr.Winiary ark.08 dz.85
52/09/4/3 ul.Naramowicka nr 106, obr.Winiary ark.09 dz.4/3,4/4,4/5
52/09/4/4 ul.Naramowicka nr 106, obr.Winiary ark.09 dz.4/3,4/4,4/5
52/09/4/5 ul.Naramowicka nr 106, obr.Winiary ark.09 dz.4/3,4/4,4/5
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek