Wydział Urbanistyki i Architektury - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 80/2019

Opis

kategoria

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (od 11.07.2003 r.)

dodatkowy opis

pozytywna

osiedla

Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo

nr decyzji

80/2019

data

12-04-2019

przedmiot wniosku/decyzji

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci elektroenergetycznej kablowej NN

Działki
oznaczenie działkiadres działki
53/04/701/1 ul.Hulewiczów nr brak, obr.Piątkowo ark.04 dz.701/1
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek