Wydział Urbanistyki i Architektury - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 79/2019

Opis

kategoria

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (od 11.07.2003 r.)

dodatkowy opis

pozytywna

osiedla

Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

nr decyzji

79/2019

data

12-04-2019

przedmiot wniosku/decyzji

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci wodociągowej wraz z przyłączami, sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków oraz rurociągiem tłocznym

Działki
oznaczenie działkiadres działki
08/22/9/2 ul.Darzyborska nr brak, obr.Kobylepole ark.22 dz.9/2
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek