Wydział Urbanistyki i Architektury - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 88/2019

Opis

kategoria

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (od 11.07.2003 r.)

dodatkowy opis

pozytywna

osiedla

Wilda

nr decyzji

88/2019

data

25-04-2019

przedmiot wniosku/decyzji

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - modernizacja zasilania Stacji Uzdatniania Wody ul. Wiśniowa

Działki
oznaczenie działkiadres działki
61/21/16/1 ul.Wiśniowa nr 13, obr.Wilda ark.21 dz.16/1,16/4
61/21/16/4 ul.Wiśniowa nr 13, obr.Wilda ark.21 dz.16/1,16/4
60/04/1/2 ul.Wiśniowa nr 13, obr.Dębiec ark.04 dz.1/8,1/10,1/2,1/4
60/04/1/4 ul.Wiśniowa nr 13, obr.Dębiec ark.04 dz.1/8,1/10,1/2,1/4
60/04/1/8 ul.Wiśniowa nr 13, obr.Dębiec ark.04 dz.1/8,1/10,1/2,1/4
60/04/1/10 ul.Wiśniowa nr 13, obr.Dębiec ark.04 dz.1/8,1/10,1/2,1/4
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek