Wydział Urbanistyki i Architektury - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 113/2019

Opis

kategoria

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (od 11.07.2003 r.)

dodatkowy opis

pozytywna

osiedla

Szczepankowo-Spławie-Krzesinki

nr decyzji

113/2019

data

27-05-2019

przedmiot wniosku/decyzji

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w wydzielonej drodze, bocznej od ul.Szczepankowo, prowadzonej od istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul.Szczepankowo

Działki
oznaczenie działkiadres działki
08/40/40/1 ul.Szczepankowo nr brak, obr.Kobylepole ark.40 dz.28/14,40/1
08/40/28/14 ul.Szczepankowo nr brak, obr.Kobylepole ark.40 dz.28/14,40/1
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek