Wydział Urbanistyki i Architektury - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 123/2019

Opis

kategoria

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (od 11.07.2003 r.)

dodatkowy opis

pozytywna

osiedla

Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo

nr decyzji

123/2019

data

05-06-2019

przedmiot wniosku/decyzji

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ciągu komunikacyjnego dla ruchu pieszego i rowerowego wzdłużPST - etap I

Działki
oznaczenie działkiadres działki
53/11/258/74 ul.- nr brak, obr.Piątkowo ark.11 dz.258/74
53/14/189/62 ul.- nr brak, obr.Piątkowo ark.14 dz.189/62,258/67
53/14/258/67 ul.- nr brak, obr.Piątkowo ark.14 dz.189/62,258/67
53/18/161/5 ul.- nr brak, obr.Piątkowo ark.18 dz.189/65,161/5,162/14
53/18/162/14 ul.- nr brak, obr.Piątkowo ark.18 dz.189/65,161/5,162/14
53/18/189/65 ul.- nr brak, obr.Piątkowo ark.18 dz.189/65,161/5,162/14
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek