Wydział Urbanistyki i Architektury - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 127/2019

Opis

kategoria

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (od 11.07.2003 r.)

dodatkowy opis

pozytywna

osiedla

Podolany

nr decyzji

127/2019

data

11-06-2019

przedmiot wniosku/decyzji

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy przedłużenia ul.Jasielskiej na odcinku od istniejącego przebiegu do połączenia z odcinkiem planowanym do wykonania prZez Moryson sp.z o.o.)

Działki
oznaczenie działkiadres działki
20/09/1/4 ul.Jasielska nr brak, obr.Golęcin ark.09 dz.1/5,1/4
20/09/1/5 ul.Jasielska nr brak, obr.Golęcin ark.09 dz.1/5,1/4
20/10/1/3 ul.Jasielska nr brak, obr.Golęcin ark.10 dz.1/7,1/3,5/1,5/3,5/4
20/10/1/7 ul.Jasielska nr brak, obr.Golęcin ark.10 dz.1/7,1/3,5/1,5/3,5/4
20/10/5/1 ul.Jasielska nr brak, obr.Golęcin ark.10 dz.1/7,1/3,5/1,5/3,5/4
20/10/5/3 ul.Jasielska nr brak, obr.Golęcin ark.10 dz.1/7,1/3,5/1,5/3,5/4
20/10/5/4 ul.Jasielska nr brak, obr.Golęcin ark.10 dz.1/7,1/3,5/1,5/3,5/4
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek