Wydział Urbanistyki i Architektury - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 126/2019

Opis

kategoria

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (od 11.07.2003 r.)

dodatkowy opis

pozytywna

osiedla

Kiekrz

nr decyzji

126/2019

data

10-06-2019

przedmiot wniosku/decyzji

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci wodociągowej

Działki
oznaczenie działkiadres działki
24/04/8/2 ul.Koszalińska nr brak, obr.Psarskie ark.04 dz.8/2,5/48,5/53
24/04/5/48 ul.Koszalińska nr brak, obr.Psarskie ark.04 dz.8/2,5/48,5/53
24/04/5/53 ul.Koszalińska nr brak, obr.Psarskie ark.04 dz.8/2,5/48,5/53
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek