Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wykazy nie uwzględniają późniejszych zmian decyzji wynikających np. z ewentualnych odwołań, sposobów ich rozstrzygnięć oraz wyeliminowania z obiegu prawnego a także ostateczności decyzji.
Wyszukiwarka
Rodzaj dokumentu (Pole obowiązkowe)
Lokalizacja
np. "pl. Kolegiacki 17", "Zygmunta Noskowskiego 12/14"
podanie/decyzja nr decyzji data przedmiot podania/decyzji
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 115/2019 12-07-2019 warunki zabudowy dla 6 b. jednorodzinnych w zabudowie szeregowej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 1424/2019 12-07-2019 pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z usługami oraz podziemną halą garażową
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 1425/2019 12-07-2019 pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu w lokalu mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren sportu i rekreacji 1426/2019 12-07-2019 pozwolenia na budowę wybiegu dla antylop na terenie Ogrodu Zoologicznego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren dróg publicznych , teren zabudowy usługowej - inna 1427/2019 12-07-2019 pozwolenie na budowę elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV, nn-0,4kV, małogabarytowej stacji transformatorowej 15/0,4kV
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 1428/2019 12-07-2019 pozwolenie na budowę dla powiększenia otworu okiennego w lokalu nr 5 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1429/2019 12-07-2019 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dwulokalowym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 1430/2019 12-07-2019 pozwolenie na budowę zadaszenia nad częścią parkingu
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 1431/2019 12-07-2019 Zmiana pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego (dec. 2520/2015 z dnia 24.11.2015r.)
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1432/2019 12-07-2019 pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z garażem wbudowanym i instalacją gazową
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1433/2019 12-07-2019 wniosek o pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 1434/2019 12-07-2019 pozwolenie na budowę systemowej hali namiotowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Zakładu Volkswagen Poznań sp. z o.o.
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1435/2019 12-07-2019 wniosek o pozwolenie na budowę - wewnętrzna instalacja gazowa
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1436/2019 12-07-2019 pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego wraz z instalacją gazową - etap B dla budowy dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - inna 1437/2019 12-07-2019 pozwolenie na budowę - wykucie 2 otworów w ścianach wewnętrznych nośnych w lokalu handlowo-usługowym
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 438/2019 12-07-2019 ustalenie warunków zabudowy dla rozbudowy i nadbudowy dachu wraz z dobudowaniem windy w celu adaptacji poddasza na cele mieszkalne oraz modernizacji elewacji dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 439/2019 12-07-2019 warunki zabudowy - rozbudowa i nadbudowa dachu w celu adaptacji poddasza na cele mieszkalne oraz modernizacja elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 140/2019 11-07-2019 ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej nabudowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV, nn-0,4kV wraz z małogabarytową stacją transformatorową SN/nn
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1409/2019 11-07-2019 pozwolenie na budowę dla przebudowy mieszkania na parterze w dwukondygnacyjnym budynku mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 141/2019 11-07-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla linii kablowej SN-15 kV
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1410/2019 11-07-2019 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren dróg publicznych 1411/2019 11-07-2019 pozwolenie na budowę sieci gazowej ś.c. dn 63 PE 100 SRD 11L 63,3 m
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 1412/2019 11-07-2019 Wniosek o pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w lokalu użytkowym restauracja Parma&Rukola
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - inna 1413/2019 11-07-2019 pozwolenie na rozbiórkę budynku handlowo-usługowego i magazynu
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 1414/2019 11-07-2019 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym nr 10
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1415/2019 11-07-2019 pozwolenie na budowę budynku jednorodzinnego dwulokalowego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 1416/2019 11-07-2019 pozwolenie na budowę - docieplenie, remont i przebudowa elementów elewacji b. wielorodzinnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren dróg publicznych 1417/2019 11-07-2019 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji elektrycznej nn zasilania totemu multimedialnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1418/2019 11-07-2019 wniosek o pozwolenie na budowę - wewn. instalacja gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - gastronomia 1419/2019 11-07-2019 pozwolenie na budowę dla przebudowy wewnętrznej instalacj igazu w budynku zakładu produkcyjnego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 142/2019 11-07-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej ś/c
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1420/2019 11-07-2019 pozwolenie na budowę budynku jednorodzinnego dwulokalowego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 1421/2019 11-07-2019 zmiana decyzji pozwolenia na budowę dla przebudowy i nadbudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz zmiana sposobu uzytkowania poddasza na cele mieszkalne
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zieleni 1422/2019 11-07-2019 pozwolenie na budowę dla remontu fragmentu balustrady na Górze Przemysła
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zieleni 1423/2019 11-07-2019 Wniosek o pozwolenie na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku administracyjnym Palmiarni Poznańskiej
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 435/2019 11-07-2019 warunki zabudowy dla warsztatu samochodowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 436/2019 11-07-2019 ustalenie warunków zabudowy dla rozbudowy i nadbudowy pawilonu handlowego z częścią mieszkalną w poziomie piętra (rozbudowa funkcji mieszkalnej)
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 437/2019 11-07-2019 warunki zabudowy - budowa drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem do hali sportowej Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1
- teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 52/2019 11-07-2019 Pozwolenie na rozbórkę 2 obiektów budowlanych- budynki gospodarcze.
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1400/2019 10-07-2019 pozwolenie na budowę b. jednorodzinnego wraz z inst. gazową - etap B dla inwestycji polegającej na budowie 2 b. jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - inna 1401/2019 10-07-2019 pozwolenie na budowę - wykonanie nadproża drzwiowego w ścianie nośnej pomiędzy pomieszczeniami pokoi w lokalu nr 29
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1402/2019 10-07-2019 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 1403/2019 10-07-2019 pozwolenie na budowę dla przebudowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym - lokal nr 1,2,3
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 1404/2019 10-07-2019 pozwolenie na budowę dla rozbudowy wewnętrznej instalacj igazu w lokalu mieszkalnym nr 3
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1405/2019 10-07-2019 pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - inna 1406/2019 10-07-2019 pozwolenie na budowę dla przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku gospodarczego w którym znajdują się dwa stanowiska garażowe oraz pomieszczenie gospodarcze
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 1407/2019 10-07-2019 Wniosek o wydanie pozwolenia na przebudowę części biurowej w hali nr 2
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - oświata 1408/2019 10-07-2019 zmiana decyzji pozwolenia na budowę krytej pływalni
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 428/2019 10-07-2019 ustalenie warunków zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na poddasze użytkowe - część lokalu mieszkalnego M18 oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku wraz z przebudową układu pomieszczeń wewnątrz całego budynku
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 429/2019 10-07-2019 ustalenie warunków zabudowy dla przebudowy wraz z rozbudową domu jednorodzinnego oraz budowa przy nim tarasu
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 430/2019 10-07-2019 ustalenie warunków zabudowy dla budowy jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 431/2019 10-07-2019 ustalenie warunków zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania części piwnicy w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na cel usług nieuciążliwych
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 432/2019 10-07-2019 ustalenie warunków zabudowy dla rozbudowy z przebudową domu jednorodzinnego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 433/2019 10-07-2019 warunki zabudowy - rozbudowa /nadbudowa b. jednorodzinnego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 434/2019 10-07-2019 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i infrastrukturą towarzyszącą
- teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 51/2019 10-07-2019 budowa wew. instal. gazu
- spr_UA-VI.6743.901.2019 10-07-2019 zgłoszenie zamiaqru budowy z projektem budowlanym usunięcia kolizji elektroenergetycznych, budowa linii kablowych nn 0,4kV, słupów linii napowietrznej nn 0,4kV oraz demontaż odcinka linii napowietrznej nn 0,4kV wraz z słupami linii napowietrznej nn 0,4kV
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1390/2019 09-07-2019 Pozwolenie na rozbiórkę pomieszczenia garażowego przy budynku mieszkalnym jednorodzinnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1391/2019 09-07-2019 pozwolenie na budowę - rozbudowa i przebudowa domu jednorodzinnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1392/2019 09-07-2019 pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu w b. mieszkalnym
Strona 1 2 1,876