Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wykazy nie uwzględniają późniejszych zmian decyzji wynikających np. z ewentualnych odwołań, sposobów ich rozstrzygnięć oraz wyeliminowania z obiegu prawnego a także ostateczności decyzji.
Wyszukiwarka
Rodzaj dokumentu (Pole obowiązkowe)
Lokalizacja
np. "pl. Kolegiacki 17", "Zygmunta Noskowskiego 12/14"
podanie/decyzja nr decyzji data przedmiot podania/decyzji
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 2277/2018 12-10-2018 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym nr 2
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 2278/2018 12-10-2018 zmiana pozw. na budowę budynku usługowo-magazynowego (pierwotne pnb - nr spr UA-VIII-A14.6740.1190.2018)
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - inna , teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 2279/2018 12-10-2018 pozwolenie na budowę hali produkcyjno-magazynowej z biurowcem - etap I polegający na budowie hali produkcyjno-magazynowej z wewnętrzną instalacją gazu
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 2280/2018 12-10-2018 pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu w lokalu mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 2281/2018 12-10-2018 pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu w lokalu mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 2282/2018 12-10-2018 piozwolenie na budowę zespołu budynków wielorodzinnych z garażami podziemnymi i naziemnymi oraz infrasterukturą techniczną etap 1 podział działki 3/6 na 3/10, 3/11
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2283/2018 12-10-2018 pozwolenie na rozbiórkę oraz budowę budynku jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2284/2018 12-10-2018 pozwolenie na budowę dla rozbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewnętrzną instalacją gazu oraz rozbiórka istniejących budynków inwentarskich
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 2285/2018 12-10-2018 pozwolenie na budowę dla odbudowy wanny wychwytowej w stacji mycia w budynku Piwnic i Filtracji
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zieleni 2286/2018 12-10-2018 pozwolenie na budowę - wykonanie prac budowlanych w Forcie II
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren dróg publicznych 2287/2018 12-10-2018 pozwolenie na budowę - rewaloryzacja Placu Kolegiackiego - budowa układu drogowego części Placu Kolegiackiego wraz z infrastrukturą techniczną, małą architekturą i zielenią
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2288/2018 12-10-2018 pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej dwu-lokalowego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 259/2018 12-10-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy zasilania elektroenergetycznego zbiorników wody w Morasku
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 260/2018 12-10-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla kabla energetycznego SN-6kV/15kV pomiędzy stacjami transformatorowymi MST-238 a MST-49
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 623/2018 12-10-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących z dwoma lokalami mieszkalnymi
- teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 95/2018 12-10-2018 pozwolenie na budowę budynku jednorodzinnego wraz z wewn. inst. gazu
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 2267/2018 11-10-2018 pozwolenie na budowę - remont dachu oraz roboty budowlane mające na celu zabezpieczenie dachu + bieżąca jego naprawa
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 2268/2018 11-10-2018 pozwolenie na budowę toru testowego, drogi dojazdowej oraz rampy inspekcyjnej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2269/2018 11-10-2018 pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2270/2018 11-10-2018 pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu w lokalu mieszkalnym nr 2
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2271/2018 11-10-2018 pozwolenie nabudowę wewn. inst. gazu w lokalu mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 2272/2018 11-10-2018 pozwolenie na budowę - przebudowa pomieszczeń jadalni w b. produkcyjnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2273/2018 11-10-2018 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren dróg wewnętrznych , teren dróg publicznych , teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2274/2018 11-10-2018 pozwolenie na budowę sieci gazowej ś/c
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2275/2018 11-10-2018 pozwolenie na budowę dla nadbudowy części budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2276/2018 11-10-2018 pozwolenie na budowę - rozbudowa b. jednorodzinnego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 619/2018 11-10-2018 warunki zabudowy - rozbudowa i nadbudowa b. jednorodzinnego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 620/2018 11-10-2018 warunki zabudowy dla dobudowy w podwórzu do kamienicy mieszkalnej z usługami w parterze segmentu mieszkalnego wielorodzinnego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 621/2018 11-10-2018 ustalenie warunków zabudowy dla rozbudowy części mieszkalnej budynku
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 622/2018 11-10-2018 ustalenie warunków zabudowy dla nadbudowy piętra budynku mieszkalnego
- spr_UA-VII-A07.6743.1397.2018 11-10-2018 zgłoszenie zamiaru budowy sieci wodoc. i kanalizacyjnej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 2263/2018 10-10-2018 pozwolenie na budowę dla zmiany sposobu użytkowania z przebudową 2 mieszkań na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego na lokal użytkowy (zespół gabinetów lekarskich)
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2264/2018 10-10-2018 pozwolenie na budowę dla rozbudowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - zdrowie 2265/2018 10-10-2018 pozwolenie na budowę - rozbudowa szpitala
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 2266/2018 10-10-2018 pozwolenie na budowę dla demntażu istniejącej nawierzchni dziecińca, wykonanie zadaszenia kanałów przyściennych i montaż elementów wentylacji naturalnej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 257/2018 10-10-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji sanitarnej do posesji nr 8
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 258/2018 10-10-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla nadbudowy, rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania na cele biurowe i usługowe (usługi medyczne) kompleksu budynków
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 617/2018 10-10-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy 2 budynków wielorodzinnych z dwoma lokalami usługowymi, przebudowa i nadbudowa budynku wielorodzinnego, budowa garażu podziemnego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 618/2018 10-10-2018 ustalenie warunków zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń w poziomie piętra budynku mieszkalnego jednorodzinnego na pomieszczenia usługowe
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 157/2018 09-10-2018 warunki zabudowy dla zespołu budynków jednorodzinnych. sprawa była prowadzona pod nr. UA.I.U02/73313-597/09
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2246/2018 09-10-2018 pozw. na budowę wewn. inst. gazu w b. mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 2247/2018 09-10-2018 pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu w b. wielorodzinnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - inna 2248/2018 09-10-2018 pozwolenie na budowę dla przebudowy stacji bazowej 71149 PPO Poznań Ławica (Poznań Ławica) obejmująca wzmocnienie krawężników segmentów A7-S4 oraz płytę dociążającą
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - oświata 2249/2018 09-10-2018 pozwolenie na budowę dla przebudowy stacji bazowej telefonii komórkowej 70481 PPO-Poznań-Marcinek (40481) na istniejącym obiekcie budowlanym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 2250/2018 09-10-2018 pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu w lokalu mieszkalnym nr 5
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 2251/2018 09-10-2018 pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu w lokalu mieszkalnym nr 2
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 2252/2018 09-10-2018 pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu w lokalu mieszkalnym nr 48
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 2253/2018 09-10-2018 pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu w lokalu mieszkalnym nr 8
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zieleni 2254/2018 09-10-2018 zmiana decyzji pozwolenia na budowę parku
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 2255/2018 09-10-2018 pozwolenie na budowę dla wykonania remontu budynku usługowo-mieszkalnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren dróg wewnętrznych 2256/2018 09-10-2018 zmiana decyzji pozwolenia na budowę nośnika reklamowego dec.nr 661/2006 znak UA.V.A05/73510-192/06 w zakresie jej ważności
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej , teren zabudowy usługowej - biurowej 2257/2018 09-10-2018 pozwolenie na budowę zespołu zabudowy usługowo-mieszkaniowej z garażem podziemnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 2258/2018 09-10-2018 pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu w lokalu mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 2259/2018 09-10-2018 pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu w lokalu mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 2260/2018 09-10-2018 pozwolenie na budowę - zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku oficyny na funkcję mieszkalną wielorodzinną
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 2261/2018 09-10-2018 pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2262/2018 09-10-2018 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 254/2018 09-10-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 255/2018 09-10-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz z wolnostojącą szafką kablową
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 256/2018 09-10-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV
Strona 1 2 1,784