Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wykazy nie uwzględniają późniejszych zmian decyzji wynikających np. z ewentualnych odwołań, sposobów ich rozstrzygnięć oraz wyeliminowania z obiegu prawnego a także ostateczności decyzji.
Wyszukiwarka
Rodzaj dokumentu (Pole obowiązkowe)
Lokalizacja
np. "pl. Kolegiacki 17", "Zygmunta Noskowskiego 12/14"
podanie/decyzja nr decyzji data przedmiot podania/decyzji
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 13/2019 08-02-2019 O ustalenie warunkó zabudowy dla budynku mieszkalno-usługowo-handlowego. PRZEKAZANO NA ODDZIAŁ UIV
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 14/2019 08-02-2019 ustalenie warunków zabudowy dla budowy ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 25/2019 08-02-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV oraz wtórnika światłowodowego (kanalizacja kablowa)
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 26/2019 08-02-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu bublicznego dla budowy obiektu kontenerowego dla celów archiwizowania dokumentów
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 268/2019 08-02-2019 pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu w b. mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 269/2019 08-02-2019 pozwolenie na budowę wewnetrznej instalacji gazu dla lokalu mieszkalnego nr 39
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 27/2019 08-02-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul.Kącik
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren dróg publicznych 270/2019 08-02-2019 pozwolenie na budowę przyłącza światłowodowego do budynku wraz z wew.instalacją gazu
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 271/2019 08-02-2019 pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 272/2019 08-02-2019 pozwolenie na budowę dla przebudowy lokali mieszkalnych w kamienicy
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zieleni 273/2019 08-02-2019 pozwolenie na budowę zbiornika rozsączającego, dla odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z odwodnieniem posesji przy ul.Kordeckiego 6 wraz z towarzyszącymi elementami zagospodarowania terenu, w tym wylotu do zbiornika rozsączającego oraz obiektów małej architektury
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 274/2019 08-02-2019 pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu w b. jednorodzinnych
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 275/2019 08-02-2019 pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu w lokalu mieszkalnym
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 28/2019 08-02-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 80/2019 08-02-2019 warunki zabudowy dla 2 budynków jednorodzinnych
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 81/2019 08-02-2019 warunki zabudowy dla 2 budynków jednorodzinnych
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 82/2019 08-02-2019 warunki zabudowy dla 2 budynków jednorodzinnych
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 83/2019 08-02-2019 warunki zabudowy dla 2 budynków jednorodzinnych
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 84/2019 08-02-2019 warunki zabudowy dla 2 budynków jednorodzinnych
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 85/2019 08-02-2019 warunki zabudowy dla 2 budynków jednorodzinnych
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 86/2019 08-02-2019 warunki zabudowy dla 2 budynków jednorodzinnych
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 87/2019 08-02-2019 O ustalenie warunków zabudowy dla zmiany sposobu uzytkowania części budynku kościoła (III piętro) z salek katechetycznych na żłobek.
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 88/2019 08-02-2019 warunki zabudowy - budowa kompletu ogródków działkowych wraz z budową domu działkowca, ogólnodostępnego sanitariatu, alejek, 2 wjazdów, miejscami postojowymi, plac, infrastruktura techniczna
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 89/2019 08-02-2019 ustalenie warunków zabudowy dla rozbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 12/2019 07-02-2019 O ustalenie warunków zabudowy dla budowy 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z garażami.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 24/2019 07-02-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 257/2019 07-02-2019 pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu wraz z instalacją kotłaco/CWU w lokalu mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 258/2019 07-02-2019 pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 259/2019 07-02-2019 pozwolenie na budowę dla przebudowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wieloorodzinnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 260/2019 07-02-2019 pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu w lokalu mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 261/2019 07-02-2019 pozolenie na budowę wewn. inst. gazu w budynku mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 262/2019 07-02-2019 pozwolenie na budowę dla przebudowy elewacji tylnej - ogrodowej (wymiana jednego okna na okno balkonowe) w budynku mieszkalnym dwulokalowym (bliźniak segment lewy)
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - inna 263/2019 07-02-2019 pozwolenie na budowę budynku usługowego + rozbiórka 2 budynków
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 264/2019 07-02-2019 pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu w lokalu mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 265/2019 07-02-2019 zmiana decyzji pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej wraz z wewn. inst. gazu w zakresie wewn. inst. gazu
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 266/2019 07-02-2019 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 267/2019 07-02-2019 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w mieszkaniu nr 9
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 78/2019 07-02-2019 warunki zabudowy dla b. jednorodzinnego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 79/2019 07-02-2019 ustalenie warunków zabudowy dla budowy hali namiotowej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren dróg publicznych 241/2019 06-02-2019 pozwolenie na budowę oświetlenia drogowego na ul.Bronowej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren sportu i rekreacji 242/2019 06-02-2019 pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu w budynku rekreacyjnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - inna 243/2019 06-02-2019 pozwolenie na budowę dla rozbudowy hotelu Gaja
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 244/2019 06-02-2019 pozwolenie na budowę b. jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej segment prawy i b. gospodarczego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 245/2019 06-02-2019 pozwolenie na budowę dla przebudowy instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 246/2019 06-02-2019 pozwolenie na rozbiórkę budynków
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 247/2019 06-02-2019 pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu w b. jednorodzinnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 248/2019 06-02-2019 pozwolenie na budowę b. jednorodzinnego z wewn. inst. gazu
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 249/2019 06-02-2019 pozwolenie na budowę dla przebudowy wewnetrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 250/2019 06-02-2019 pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu w lokalu mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 251/2019 06-02-2019 zmiana decyzji nr 540/2018 pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową (sprawa UA-VII-A08.6740.3374.2017)
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 252/2019 06-02-2019 pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu w lokalu mieszkalnym NR 5
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 253/2019 06-02-2019 pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu z montażem kotła w lokalu mieszkalnym nr 35
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 254/2019 06-02-2019 pozwolenie na budowę zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 255/2019 06-02-2019 pozwolenie na budowę - przebudowa, rozbudowa i nadbudowa b. jednorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję mieszkalną wielorodzinną
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren dróg wewnętrznych , teren dróg publicznych 256/2019 06-02-2019 pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 77/2019 06-02-2019 warunki zabudowy dla budynku handlowo-usługowego wraz z infrastruktura techniczną
- teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 10/2019 05-02-2019 pozwolenie na budowę dla dobudowy dwóch pokoi mieszkalnych do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na piętrze
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 11/2019 05-02-2019 warunki zabudowy dla b. mieszkalnego drewnianego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 23/2019 05-02-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami do posesji
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 237/2019 05-02-2019 pozwolenie na budowę dla przebudowy i remontu kamienicy
Strona 1 2 1,822