Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wykazy nie uwzględniają późniejszych zmian decyzji wynikających np. z ewentualnych odwołań, sposobów ich rozstrzygnięć oraz wyeliminowania z obiegu prawnego a także ostateczności decyzji.
Wyszukiwarka
Rodzaj dokumentu (Pole obowiązkowe)
Lokalizacja
np. "pl. Kolegiacki 17", "Zygmunta Noskowskiego 12/14"
podanie/decyzja nr decyzji data przedmiot podania/decyzji
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 2711/2018 07-12-2018 pozwolenie na budowę budynku usługowo-mieszkalnego (dwa segmenty nadziemne na jednej płycie garażowej) z garażem podzimnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2712/2018 07-12-2018 pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego wraz z wewnętrzną instalacją gazu
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 2713/2018 07-12-2018 pozwolenie na budowę dla przebudowy elewacji z ociepleniem, remont ogrodzenia i bramy wjazdowej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 2714/2018 07-12-2018 pozwolenie na częściową rozbiórkę budynku mieszkalnego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 301/2018 07-12-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej ś/n 15kV dla zasilania potrzen własnych stacji 110kV Garaszewo
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 741/2018 07-12-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z lokalami usługowymi
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 742/2018 07-12-2018 warunki zabudowy dla podestu stałego umożliwiającego otwieranie i zamykanie klap przed i po załadunku cementu w cementonaczepach samochodowych
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 743/2018 07-12-2018 warunki zabudowy na zmianę sposobu użytkowania lokalu usługowego na prywatny gabinet stomatologiczny
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 2691/2018 06-12-2018 pozwolenie na budowę 2 zespołów mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługową oraz garażem podziemnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2692/2018 06-12-2018 pozwolenie na budowę 9 b. jednorodzinnych w zabudowie szeregowej wraz z wewn. inst. gazu
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 2693/2018 06-12-2018 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w budynkumagazynowo-biurowym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2694/2018 06-12-2018 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszaklnym jednorodzinnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 2695/2018 06-12-2018 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w mieszkaniu nr 7
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 2696/2018 06-12-2018 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w mieszkaniu nr 7
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 2697/2018 06-12-2018 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w mieszkaniu nr 5
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - inna 2698/2018 06-12-2018 pozwolenie na rozbiórkę 4 budynków warsztatowych i garażu
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2699/2018 06-12-2018 pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego wraz z wewnętrzną instalacją gazu
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2700/2018 06-12-2018 pozwolenie na budowę dla nadbudowy i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 2701/2018 06-12-2018 pozwolenie na rozbiórkę zbiornika osadnika wód deszczowych i popłucznych, części sieci kanalizacji deszczowej, częśąci sieci wodociągowej i hydrantu zewnętrznego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2702/2018 06-12-2018 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu dla dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2703/2018 06-12-2018 pozwolenie na budowę 4 b. jednorodzinnych
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 2704/2018 06-12-2018 pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu w lokalu mieszkalnym nr 7
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2705/2018 06-12-2018 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym nr 4
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2706/2018 06-12-2018 pozwolenie na budowę budynku jednorodzinnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 2707/2018 06-12-2018 pozwolenie na rozbiórkę budynków garażowych, gospodarczych, muru, murków i schodów
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2708/2018 06-12-2018 pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu w b. mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2709/2018 06-12-2018 pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu w budynku jednorodzinnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2710/2018 06-12-2018 pozwolenie na budowę - przebudowa i rozbudowa b. jednorodzinnego oraz przebudowa wewnętrznej instalacji gazu
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 737/2018 06-12-2018 warunki zabudowy - budowa, rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania w części hali magazynowej z możliwością budowy zaplecza socjalno-biurowewgo oraz naziemnych lub podziemnych zbiorników p.poż.
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 738/2018 06-12-2018 warunki zabudowy - legalizacja garazu blaszanego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 739/2018 06-12-2018 warunki zabudowy dla 2 b. jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 740/2018 06-12-2018 ustalenie warunków zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania lokalu użytkowego na gabinet stomatologiczny
- spr_UA-VI-A01.6743.1637.2018 06-12-2018 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy sieci energetycznej nn 0,4kV tj.budowa linii nn 0,4kV kablowej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 2683/2018 05-12-2018 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym nr 1
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - zdrowie 2684/2018 05-12-2018 pozwolenie na budowę - przebudowa stacji zgazowania ciekłego tlenu
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren dróg publicznych 2685/2018 05-12-2018 pozwolenie na budowę sieci kablowej SN-15 kV
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 2686/2018 05-12-2018 pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu w lokalu mieszkalnym nr 20
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2687/2018 05-12-2018 pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu w b. mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2688/2018 05-12-2018 pozwolenie na budowę dla rozbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2689/2018 05-12-2018 zmiana decyzji nr 352/2017 pozwolenia na budowę dla rozbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z rozbiórką budynku garażowego i przebudową instalacji gazowej (sprawa UA-VII-A11.6740.3602.2015)
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2690/2018 05-12-2018 pozwolenie na budowę dla wykonania remontu oraz przebudowy ogrodzenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 299/2018 05-12-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 300/2018 05-12-2018 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 734/2018 05-12-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 735/2018 05-12-2018 warunki zabudowy - zmiana spoosbu użytkowania lokalu mieszkalnego na lokale usługowo-handlowe UA-II_U04.6730.875.2018
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 736/2018 05-12-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy zespołu pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 182/2018 04-12-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 183/2018 04-12-2018 ustalenie warunków zabudowy dla nadbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 184/2018 04-12-2018 warunki zabudowy dla 6 budynków wielorodzinnych
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2674/2018 04-12-2018 pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu w budynku mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 2675/2018 04-12-2018 pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu w budynku użytkowym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2676/2018 04-12-2018 pozwolenie na budowę dla przebudowy wewnętrznej instalacji gazu w mieszkaniu nr 4
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren dróg publicznych , teren dróg wewnętrznych 2677/2018 04-12-2018 pozwolenie na budowę sieci kablowej SN-15kV
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 2678/2018 04-12-2018 pozwolenie na budowę - przebudowa pomieszczenia nr 11 Wydziału Maści w Budynku Produkcyjnym GlaxoSmithKline
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2679/2018 04-12-2018 pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - inna 2680/2018 04-12-2018 pozwolenie na budowę budynku magazynowego z częścią usługową
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - biurowej 2681/2018 04-12-2018 pozwolenie na budowę - przebudowa i projekt aranżacji wnętrz lokalu biurowego na 5 piętrze w biurowcu Globis
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2682/2018 04-12-2018 zmiana decyzji pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej (segment lewy)
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 729/2018 04-12-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 730/2018 04-12-2018 O ustalenie warunków zabudowy dla przebudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Strona 1 2 1,804