Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wykazy nie uwzględniają późniejszych zmian decyzji wynikających np. z ewentualnych odwołań, sposobów ich rozstrzygnięć oraz wyeliminowania z obiegu prawnego a także ostateczności decyzji.
Wyszukiwarka
Rodzaj dokumentu (Pole obowiązkowe)
Lokalizacja
np. "pl. Kolegiacki 17", "Zygmunta Noskowskiego 12/14"
podanie/decyzja nr decyzji data przedmiot podania/decyzji
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 239/2019 19-04-2019 warunki zabudowy dla b. wielorodzinnego z funkcją usługową i handlową
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 240/2019 19-04-2019 ustalenie warunków zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania lokalu usługowego na mieszkania
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 241/2019 19-04-2019 ustalenie warunków zabudowy dla budowy Domu Studenckiego z możliwością pełnienia funkcji hotelowej, ambulatoryjnej, medycznej, handlowej i gastronomicznej
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 242/2019 19-04-2019 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i niezbędną infrastrukturą techniczną
- teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 27/2019 19-04-2019 pozwolenie na budowę b. wielorodzinnego w zabudowie wolnostojącej
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 56/2019 19-04-2019 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren dróg publicznych 749/2019 19-04-2019 zmiana pozwolenia na rozbiórkę pawilonu handlowego i budowę nowego pawilonu handlowego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - inna 750/2019 19-04-2019 pozwolenie na budowę budynku produkcyjno-usługowego z instalacją wewnętrzną gazu
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 751/2019 19-04-2019 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w mieszkaniu nr 4
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 752/2019 19-04-2019 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym nr 15
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - biurowej 753/2019 19-04-2019 pozwolenie na budowę budynku biurowego oraz hali magazynowo-warsztatowej wraz z budową wewnętrznej instalacji gazu i niezbędnej infrastruktury, w tym budowa podziemnych zbiorników na wodę deszczową oraz szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - oświata 754/2019 19-04-2019 pozwolenie na budowę budynku Przedszkola Specjalnego Orzeszek z salami edukacyjno-terapeutycznymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą jako realizacja I etapu inwestycji Centrum Na Tak
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 755/2019 19-04-2019 pozwolenie na budowę - przebudowa i rozbudowa b. jednorodzinnego
- spr_UA-VI.6743.458.2019 19-04-2019 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
- 114/2019 18-04-2019 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci i urządzeń elektrycznych oświetlenia drogowego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 236/2019 18-04-2019 warunki zabudowy dla b. jednorodzinnego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 237/2019 18-04-2019 ustalenie warunków zabudowy dla rozbiórki istniejących budynków gospodarczych oraz budowy budynku gospodarczego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 238/2019 18-04-2019 warunki zabudowy dla zespołu hal magazynowych z częściami socjalno-biurowymi wraz z obiektami towarzyszącymi, układem komunikacji wewnętrznej oraz infrastryukturą
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 739/2019 18-04-2019 pozwolenie na budowę dla rozbudowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z częścią usługową
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 740/2019 18-04-2019 pozwolenie na budowę dla rozbudowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 741/2019 18-04-2019 pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu w lokalu mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 742/2019 18-04-2019 pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu w budynku mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren dróg wewnętrznych 743/2019 18-04-2019 pozwolenie na budowę - budowa sieci gazowej śr.c.
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 744/2019 18-04-2019 pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu w b. jednorodzinnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 745/2019 18-04-2019 pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu w lokalu mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 746/2019 18-04-2019 pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu w lokalu gastronomicznym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 747/2019 18-04-2019 pozwolenie na budowę budynku jednorodzinnego z częścią usługową
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 748/2019 18-04-2019 pozwolenie na budowębudynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej
- spr_UA-VI.6743.445.2019 18-04-2019 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
- spr_UA-VI.6743.454.2019 18-04-2019 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy sieci gazowych
- spr_UA-VII.6743.437.2019 18-04-2019 zgłoszenie zamiaru z projektem budowlanym sieci energetycznej nn 0,4k kV , tj.budowa linii nn-0,4kV kablowej oraz przyłącza elektroenergetycznego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 224/2019 17-04-2019 warunki zabudowy dla 6 budynków jednorodzinnych i podział działki na sześć działek
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 225/2019 17-04-2019 ustalenie warunków zabudowy dla budowy zadaszenia nad istniejącym zjazdem do garażu
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 226/2019 17-04-2019 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z pomieszczeniami handlowo-usługowymi i garażem podziemnym
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 227/2019 17-04-2019 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z dwoma lokalami mieszkalnymi
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 228/2019 17-04-2019 ustalenie warunków zabudowy dla budowy dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej oraz jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 229/2019 17-04-2019 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z dwoma lokalami mieszkalnymi
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 230/2019 17-04-2019 ustalenie warunków zabudowy dla budowy jednego domu jednorodzinnego wolnostojącego z dwoma lokalami mieszkalnymi
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 231/2019 17-04-2019 ustalenie warunków zabudowy dla budowy jednego domu jednorodzinnego wolnostojącego z dwoma lokalami mieszkalnymi
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 232/2019 17-04-2019 ustalenie warunków zabudowy dla budowy jednego domu jednorodzinnego wolnostojącego z dwoma lokalami mieszkalnymi
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 233/2019 17-04-2019 ustalenie warunków zabudowy dla budowy domu jednorodzinnego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 234/2019 17-04-2019 warunki zabudowy dla b. jednorodzinnego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 235/2019 17-04-2019 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wbudowanym
- teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 26/2019 17-04-2019 pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu w budynku mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 733/2019 17-04-2019 pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu w budynku mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 734/2019 17-04-2019 zmiana pozwolenia na budowę oczyszczalni ścieków przemysłowych i socjalno-bytowych na nieruchomości
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 735/2019 17-04-2019 pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu w b. gospodarczym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 736/2019 17-04-2019 pozwolenie na budowę wewn.inst. gazu w budynku mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren dróg publicznych 737/2019 17-04-2019 pozwolenie na budowę sieci elektroenergetycznej śr.n.
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 738/2019 17-04-2019 pozwolenie na budowę fundamentu pod żurawik na dachu budynku CKT na terenie Browaru Kompanii Piwowarskiej S.A.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 83/2019 17-04-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci kanalizacji sanitarnej
- spr_UA-VI.6743.428.2019 17-04-2019 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
- 109/2019 16-04-2019 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym stacji gazowej redukcyjnej ś/c z odcinkami gazociągów niskiego i średniego ciśnienia oraz infrastrukturą towarzyszącą
- 110/2019 16-04-2019 zgłoszenie zamiaru budowy oświetlenia alejek parkowych
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 218/2019 16-04-2019 ustalenie warunków zabudowy dla budowy muru oporowego (związanego z budową drogi dojazdowej i utwardzenia terenu w postaci placów wraz z wagą samochodową, budynkiem portierni i towarzyszącą infrastrukturą )
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 219/2019 16-04-2019 ustalenie warunków zabudowy dla budowy estakady rurowo-kablowej oraz budowy stanowisko rozładunku surowców wraz z infrastrukturą towarzyszącą i utwardzeniem placu na potrzeby rozładunku surowców
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 220/2019 16-04-2019 warunki zabudowy - zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych na lokale mieszkalne
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 221/2019 16-04-2019 Przebud.elew.,dobud.schodów zewn.oraz budowa murów oporowych ze schodami terenowymi dombud.mieszkalnego wielorodzinnego z cz. usł.
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 222/2019 16-04-2019 ustalenie warunków zabudowy dla budowy układu kogeneracyjnego na terenie Volkswagena
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 223/2019 16-04-2019 ustalenie warunków zabudowy dla budowy wolnostojącego budynku handlowo-biurowego
Strona 1 2 1,847