Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Lokalizacja inwestycji celu publicznego od 11.07.2003r.

Wykazy nie uwzględniają późniejszych zmian decyzji wynikających np. z ewentualnych odwołań, sposobów ich rozstrzygnięć oraz wyeliminowania z obiegu prawnego a także ostateczności decyzji.
Wyszukiwarka
Rodzaj dokumentu (Pole obowiązkowe)
Lokalizacja
np. "pl. Kolegiacki 17", "Zygmunta Noskowskiego 12/14"
podanie/decyzja nr decyzji data przedmiot podania/decyzji
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 124/2019 06-06-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji gazowej redukcyjnej ś/c wraz z odcinkiem gazociągu n/c i ś/c oraz infrastrukturą towarzyszącą na części działek
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 121/2019 05-06-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej ś/c
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 122/2019 05-06-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz budowa sieci 15kV i 0,4kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 123/2019 05-06-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ciągu komunikacyjnego dla ruchu pieszego i rowerowego wzdłużPST - etap I
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 119/2019 04-06-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem, monitoringiem wizyjnym oraz małą architekturą od Mostu św. Rocha do Parky w Starym Korycie Warty
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 120/2019 04-06-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci gazowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - odmowna 4/2019 04-06-2019 budowa chodnika oraz skanalizowanie rowu
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 117/2019 30-05-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 118/2019 30-05-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla os.Kiekrz w Poznaniu - etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ul.Biwakowej, Bojerowej, Wilków Morskich , Psarskie i Koszalińskiej wraz z układem drogowym
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 30-05-2019 ustalenie lokalizacji celu publ. Wymiana kabla SN-15 kV
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 30-05-2019 lokalizacja celu publicznego budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn - 0,4 kV
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 29-05-2019 ustalenie inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci gazowej niskiego ciśnienia PE dn 225
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 116/2019 28-05-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla skablowania odcinka istniejącej sieci elektroenergetycznej napowietrznej SN-15kV
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 28-05-2019 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 28-05-2019 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0.4kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 113/2019 27-05-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w wydzielonej drodze, bocznej od ul.Szczepankowo, prowadzonej od istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul.Szczepankowo
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 114/2019 27-05-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nn 0,4kV z szafami kablowymi w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej zespołu budynków mieszkalnych
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 115/2019 27-05-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa budynku użyteczności publicznej ze zmianą sposobu użytkowania w budynku kina na obiekt kultury wraz z zagospodarowaniem terenu i budową stacji transformatorowej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 27-05-2019 ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej nabudowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV, nn-0,4kV wraz z małogabarytową stacją transformatorową SN/nn
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 27-05-2019 ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz z wolnostojącymi szafkami kablowymi
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 24-05-2019 budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poznań, Spławie, ul. Dobrepole dz. nr 4/61
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 112/2019 23-05-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN-15kV relacji GPZ 4 do RS-24
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 23-05-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od przejścia przez linię kolejową 354 do ul.Wałeckiej w Poznaniu
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 23-05-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy ul.Jarochowskiego na odcinku od ul.Chociszewskiego do ul.Wyspiańskiego wraz z projektem zieleni
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 22-05-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej 15kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 110/2019 21-05-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nn 0,4kV z przyłączem w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV garażu
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 111/2019 21-05-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wykonania remontu schodów w ciągu ul.Spychalskiego w Poznaniu
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 21-05-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy placu w rejonie ulic Karlińska,Sułowska, Muszkowska wraz z budową sieci kanalizacyjnej, elektroenergetycznej oraz kanału technologicznego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 107/2019 20-05-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ścieżki pieszo-rowerowej Wartostrada wraz z oświetleniem, monitoringiem wizyjnym i schodami na cyplu po północnej stronie Mostu Chrobrego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 108/2019 20-05-2019 ustalenie warunków zabudowy dla rozbiórki domu przedpogrzebowego i budynku gospodarczego i budowa nowego domu przedpogrzebowego z częścią administracyjno-gospodarczą
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 109/2019 20-05-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nn 0,4kV z szafami kablowymi w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wiaty przystankowej autobusowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 104/2019 16-05-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla linii kablowej nn 0,4 kV-86/99 m
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 105/2019 16-05-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 106/2019 16-05-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - zmiana sposobu użytkowania części budynku usługowego z funkcji biurowej na przedszkole publiczne
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 102/2019 14-05-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 103/2019 14-05-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu sportowo-rekracyjnego: Skatepark Rampa Malty - nowoczesna atrakcja wokól jeziora Maltańskiego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 100/2019 13-05-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 101/2019 13-05-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kablowej SN-15kV, stacji transformatorowej SN/nn i sieci kablowej nn-0,4kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 98/2019 13-05-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka drogi 5 Stycznia wraz z niezbedną infrastrukturą
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 99/2019 13-05-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nn 0,4kV
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego koniec 13-05-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla modernizacji stacji uzdatniania wody Wiśniowa
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 13-05-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego- rozbudowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 95/2019 10-05-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu ś/c
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 96/2019 10-05-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy sieci gazopwej n.c.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 97/2019 10-05-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla linii kablowej śr.n. 15 kV
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 10-05-2019 ustalenie warunków zabudowy dla budowy przepustu na rowie Spławka dla zadania budowy chodnika w ul.Ostrowskiej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 08-05-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla linii kablowej SN-15 kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 93/2019 07-05-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy przepompowni ścieków sanitarnych wraz z niezbędną infrastrukturą
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 94/2019 07-05-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - odmowna 3/2019 06-05-2019 O ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr POZ 0235
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 92/2019 06-05-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami w ramach likwidacji węzła grupowego W1403 - efektywana dystrybucja ciepła etap I
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 06-05-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa ulicy polegająca na budowie zatoki autobusowej i przestawieniu latarni oświetleniowej wraz z przebudową sieci gazowej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 06-05-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla linii kablowej SN 15 kV, kompaktowej stacji transformatorowej, linii kablowej nn 0,4 kV i złącza kablowego ZK
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego koniec 02-05-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej dla zaopatrzenia wodę budynków mieszkalnych jednorodzinnych
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 90/2019 26-04-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej ś/c
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 91/2019 26-04-2019 ustalenie lokalizacji inwstycji celu publicznego dla sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 88/2019 25-04-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - modernizacja zasilania Stacji Uzdatniania Wody ul. Wiśniowa
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 89/2019 25-04-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 25-04-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej POZ0080 sieci Play
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 84/2019 24-04-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ul.Puckiej od ul.Tczewskiej do ul.Elbląskiej
Strona 1 2 112