Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wykazy nie uwzględniają późniejszych zmian decyzji wynikających np. z ewentualnych odwołań, sposobów ich rozstrzygnięć oraz wyeliminowania z obiegu prawnego a także ostateczności decyzji.
Wyszukiwarka
Rodzaj dokumentu (Pole obowiązkowe)
Lokalizacja
np. "pl. Kolegiacki 17", "Zygmunta Noskowskiego 12/14"
podanie/decyzja nr decyzji data przedmiot podania/decyzji
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 172/2019 31-10-2019 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zbiornikiem bezodpływowym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 2298/2019 31-10-2019 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym nr 2
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2299/2019 31-10-2019 pozwolenie na budowę dla rozbudowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 2300/2019 31-10-2019 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym i gospodarczym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 2301/2019 31-10-2019 pozwolenie na budowę dla rozbudowy wewnętrznej instalacji gazu w mieszkaniu nr 20
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 2302/2019 31-10-2019 Pozwolenie na budowę- wykonanie robót budowlanych polegających na częściowym powiększeniu istniejącego otworu okiennego wraz z wymianą stolarki okiennej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - inna 2303/2019 31-10-2019 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu dla budynku niemieszkalnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - inna 2304/2019 31-10-2019 pozwolenie na przebudowę fragmentu hali lakierni na pomieszczenie kotłowni z rozbudową wewnętrznej instalacji gazowej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2305/2019 31-10-2019 Pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 2306/2019 31-10-2019 pozwolenie na budowę dla rozbudowy wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym nr 8
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 2307/2019 31-10-2019 Pozwolenie na rozbudowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 2308/2019 31-10-2019 Pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu handlowo-usługowego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 2309/2019 31-10-2019 pozwolenie na budowę dla wykonania robót budowlanych przy obiekcie zabytkowym - budowa wew.instalacji gazu w lokalu mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2310/2019 31-10-2019 Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2311/2019 31-10-2019 Pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzxinnego z instalacją gazową i rozbiórka istniejącego budynku golspodarczego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej , teren dróg publicznych 2312/2019 31-10-2019 pozwolenie na budowę linii kablowej SN-15kV
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 644/2019 31-10-2019 warunki zabudowy dla 4 budynków jednorodzinnych z garażami
- teren zabudowy usługowej - handel 82/2019 31-10-2019 pozwolenie na budowę dla przebudowy 3 węzłów sanitarnych w centrum Handlowym King Cross Marcelin
- spr_UA-VII.6743.1486.2019 31-10-2019 Zgłoszenie zamiaru remontu i budowy osiedlowej sieci cieplnej oraz przyłączy na os. Piastowskim w ramach przebudowy istniejących sieci kanałowych z projektem budowlanym
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 171/2019 30-10-2019 ustalenie warunków zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem oraz budynkiem garażowo-gospodarczym na budynek usługowy (gabinety lekarskie) wraz z budynkiem garażowo-gospodarczym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren dróg publicznych 2278/2019 30-10-2019 pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Czapury, Wiórek Babki iw ul.Starołęckiej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 2279/2019 30-10-2019 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w lokalu nr 38
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - handel 2280/2019 30-10-2019 Pozwolenie na przebudowę i remont pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu usługowo-handlowego na lokal gastronomiczny w przyziemiu budynku w zabudowie śródmiejskiej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 2281/2019 30-10-2019 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w mieszkaniu nr 3
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - handel 2282/2019 30-10-2019 Przebudowa budynku handlowego polegający na wydzieleniu lokalu wraz z przebudową instalacji wewnętrznych
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2283/2019 30-10-2019 pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wew. instal. gazu.
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 2284/2019 30-10-2019 Pozwolenie na rozbudowę zakładu produkcji opon - budowa hali wulkanizacji z magazynem opon surowych z infrastrukturą I etap (bez estakady)
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2285/2019 30-10-2019 Pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 2286/2019 30-10-2019 Pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - biurowej 2287/2019 30-10-2019 Pozwolenie na budowę instalacji Klimatyzacji w budynku A i B Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2288/2019 30-10-2019 Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej oraz rozbiórka budynku garażowego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren sportu i rekreacji 2289/2019 30-10-2019 pozwolenie na budowę pomieszczenia VIP Room pod trybuną III na Inea Stadion
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2290/2019 30-10-2019 wniosek o pozwolenia na budowę budynku gospodarczego, przebudowę budynku jednorodzinnego, rozbiórkę dwóch budynków garażowo-gospodarczych
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 2291/2019 30-10-2019 Pozwolenie na remont stropu oddzielającego mieszkanie nr 32 od mieszkalnia 37 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2292/2019 30-10-2019 Pozwolenie na przebudowę wewnętrzenej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym.
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - biurowej 2293/2019 30-10-2019 Pozwolenie na budowę budynku usługowo - biurowego wraz z wewnętrzną instalacją gazową i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz przebudowę budynku istniejącego w zakresie wykonania otworu drzwiowego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - zdrowie 2294/2019 30-10-2019 pozwolenie na budowę dla rozbudowy Wielkopolskiego Centrum Onkologii
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej , teren dróg publicznych 2295/2019 30-10-2019 Pozwolenie na budowę elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV i nn-0,4kV, przyłącza energetyczne nn-0,4kV, stacja transformatorowa SN/nn
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - inna 2296/2019 30-10-2019 wniosek o pozwolenie na rozbiórkę budynku biurowo-handlowo-mieszkalnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2297/2019 30-10-2019 zmiana decyzji pozwolenia na budowę sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z niezbędną infrastrukturą
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 230/2019 30-10-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy i przebudowy hali widowiskowo-sportowej Arena wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz zmianą ukształtowania terenu
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 642/2019 30-10-2019 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 643/2019 30-10-2019 ustalenie warunków zabudowy dla rozbudowy budynku mieszkalnego
- teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 81/2019 30-10-2019 pozwolenie na budowę dla rozbudowy kamienicy o oficynę mieszkalną
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2271/2019 29-10-2019 Pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z częścią handlowo - usługową w zabudowie bliźniaczej segment prawy i wewnętrzną instalacją gazu
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 2272/2019 29-10-2019 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu dla podłączenia kotła gaz. c.o.
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - biurowej , teren zabudowy usługowej - inna 2273/2019 29-10-2019 Pozwolenie na przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku biurowo-warsztatowym "A"
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren dróg publicznych 2274/2019 29-10-2019 pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 2275/2019 29-10-2019 Pozwolenie na budowę -docieplenie przegród zewnętrznych ze zmianą kolorystyki elewacji kbudynku wraz z robotami towarzyszącymi
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2276/2019 29-10-2019 Pozwolenie na przebudowę wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 2277/2019 29-10-2019 Pozwolenie na budowę instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
- 407/2019 29-10-2019 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 639/2019 29-10-2019 Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania.
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 640/2019 29-10-2019 warunki zabudowy dla b. jednorodzinnego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 641/2019 29-10-2019 warunki zabudowy dla b. jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zb. bezodpływowym
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 170/2019 28-10-2019 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i halą garażową
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 226/2019 28-10-2019 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej ś/c średnicy 63mm z rur PE
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 2261/2019 28-10-2019 Pozwolenie na rozbudowę wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 2262/2019 28-10-2019 zmiana decyzji pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową w parterze
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2263/2019 28-10-2019 Pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu
Strona 1 2 1,913