Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Warunki zabudowy od 11.07.2003r.

Wykazy nie uwzględniają późniejszych zmian decyzji wynikających np. z ewentualnych odwołań, sposobów ich rozstrzygnięć oraz wyeliminowania z obiegu prawnego a także ostateczności decyzji.
Wyszukiwarka
Rodzaj dokumentu (Pole obowiązkowe)
Lokalizacja
np. "pl. Kolegiacki 17", "Zygmunta Noskowskiego 12/14"
podanie/decyzja nr decyzji data przedmiot podania/decyzji
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 379/2018 15-06-2018 warunki zabudowy - nadbudowa kondygnacji poddasza b.jednorodzinnego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 380/2018 15-06-2018 O warunki zabudowy dla 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej.
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 372/2018 14-06-2018 warunki zabudowy - rozbudowa b. jednorodzinnego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 373/2018 14-06-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy domu jednorodzinnego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 374/2018 14-06-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy dwóch budynków garażowych
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 375/2018 14-06-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z usługami w parterze oraz garażem podziemnym Przekazanie akt zastępczych na U III dnia 20.09.2017r.
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 376/2018 14-06-2018 warunki zabudowy - rozbudowa 3 b. gospodarczych wraz ze zmianą spoosbu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami w parterze
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 377/2018 14-06-2018 warunki zabudowy - rozbudowa 3 b. gospodarczych wraz ze zmianą spoosbu użytkowania na budynek zamieszkania zbiorowego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 378/2018 14-06-2018 ustalenie warunków zabudowy dla rozbudowy oraz nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego o pomieszczenie pomocnicze i gospodarcze
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 88/2018 13-06-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy dwóch domów jednorodzinnych wolnostojących
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 369/2018 12-06-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 370/2018 12-06-2018 warunki zabudowy dla 9 budynków mieszkalnych w zabudowie wolnostojącej wraz z drogą wewnętrzną
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 371/2018 12-06-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych z możliwością funkcji usługowej lub handlowej
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 84/2018 12-06-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy 3 budynków mieszkalnych 6-cio rodzinnych oraz budynku garażowego z 16 stanowiskami
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 85/2018 12-06-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na części działki nr 430/1
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 86/2018 12-06-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na części działki nr 430/1
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 87/2018 12-06-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na części działki nr 430/1
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 366/2018 11-06-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy wiaty na rowery na terenie zakładu produkcyjnego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 367/2018 11-06-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalno-biurowo-usługowego z handlem w parterze na płycie garażowej z miejscami postojowymi na działce i w parkingu podziemnym ze zmianą ukształtowania terenu i niezbędną infrastrukturą
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 368/2018 11-06-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi w parterze i infrastrukturą techniczną
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 363/2018 08-06-2018 warunki zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 364/2018 08-06-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przebudową budynk ugospodarczo-garażowego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 365/2018 08-06-2018 warunki zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania części b. gosp. na b. mieszkalny
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 83/2018 08-06-2018 warunki zabudowy dla budynku usługowo-biurowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 358/2018 07-06-2018 Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną.
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 359/2018 07-06-2018 ustalenie warunków zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania części budynku wraz z przebudową (piętro I)
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 360/2018 07-06-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy czterokondygnacyjnego budynku handlowo-usługowego z biurami
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 361/2018 07-06-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 362/2018 07-06-2018 ustalenie warunków zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń strychów, pralni na lokale mieszkalne oraz budowa dwóch dźwigów osobowych
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 80/2018 07-06-2018 ustalenie warunków zabudowy dla rozbudowy istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 81/2018 07-06-2018 warunki zabudowy dla budynku mieszkalnego
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 82/2018 07-06-2018 warunki zabudowy dla zmiany dwóch budynków jednorodzinnych na dwa budynki wielorodzinne - legalizazcja - kontynuacja sprawy UA.IV.U06/73313-1235/10
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 354/2018 06-06-2018 Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej.
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 355/2018 06-06-2018 ustalenie warunków zabudowy dla legalizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 356/2018 06-06-2018 ustalenie warunków zabudowy dla kompleksowego remontu budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia piwnicznego na pomieszczenie węzła ciepłowniczego oraz przebudowa budynku wraz z nowym podziałem mieszkań oraz zm.sposobu użytkowania powierzchni poddasza nieużytkowego na lokal mieszkalny, oraz przebudowak ondygnacji piwnicznyc hna potrzeby komórek lokatorskich
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 357/2018 06-06-2018 ustalenie warunków zabudowy dla rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 349/2018 05-06-2018 warunki zabudowy - rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku biurowego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 350/2018 05-06-2018 ustalenie warunków zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania części budynku z funkcji magazynowej na sale do ćwiczeń oraz salę sportową wraz z towarzyszącą zapleczem
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 351/2018 05-06-2018 warunki zabudowy - nadbudowa i rozbudowa b. jednorodzinnego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 352/2018 05-06-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku gospodarczego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 353/2018 05-06-2018 ustalenie warunków zabudowy dla rozbudowy budynku mieszkalnego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 342/2018 04-06-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy garażu jednostanowiskowego z tarasem na dachu i budowy schodów zewnętrznych budynku jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 343/2018 04-06-2018 Zmiana sposobu użytkowania części hali magazynowej na cele produkcyjne
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 344/2018 04-06-2018 warunki zabudowy dla budowy garażu
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 345/2018 04-06-2018 ustalenie warunków zabudowy dla rozbudowy budynku usługowego - Kliniki Stomatologicznej
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 346/2018 04-06-2018 warunki zabudowy dla przebudowy i rozbudowy b. jednorodzinnego w zabudowie szeregowej na budynek jednorodzinny dwulokalowy + wyburzenie b. gospodarczego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 347/2018 04-06-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy pergoli ogrodowej przy istniejącym budynku hotelu
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 348/2018 04-06-2018 warunki zabudowy dla osiedla mieszkaniowego składającego się z 38 budynków w zabudowie szeregowej
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 340/2018 01-06-2018 O ustalenie warunków zabudowy dla budowy zespołu 24 czterech budynków jednorodzinnych 2-lokalowych w zabudowie bliźniaczej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogami - w dwóch etapach.
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 341/2018 01-06-2018 ustalenie warunków zabudowy dla rozbudowy oraz nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego o pomieszczenia gospodarcze oraz pomocnicze wraz z wbudowanym garażem
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 335/2018 30-05-2018 warunki zabudowy - rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części istn. b. gosp. na cele mieszkalne
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 336/2018 30-05-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 337/2018 30-05-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z funkcją usługową
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 338/2018 30-05-2018 warunki zabudowy dla budynku jednorodzinnego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 339/2018 30-05-2018 ustalenie warunków zabudowy dla rozbudowy drukarni z częściową nadbudową nad budynkiem
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 30-05-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy dwóch budynków usługowo-biurowo-handlowych, jednego budynku gastronomicznego, wiaty garażowej oraz dwóch pylonów reklamowych
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 30-05-2018 ustalenie warunków zabudowy dla przebudowy i rozbudowy budynku biurowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję handlowo-usługową oraz budowa urządzeń reklamowych oraz budowa parkingu
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 30-05-2018 warunki zabudowy - rozbudowa , przebudowa i nadbudowa b. jednorodzinnego
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 30-05-2018 warunki zabudowy dla 10 b. jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z infrastrukturą techniczną
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 30-05-2018 warunki zabudowy dla b. jednorodzinnego wraz z garażem dwustanowiskowym
Strona 1 2 516