Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Warunki zabudowy od 11.07.2003r.

Wykazy nie uwzględniają późniejszych zmian decyzji wynikających np. z ewentualnych odwołań, sposobów ich rozstrzygnięć oraz wyeliminowania z obiegu prawnego a także ostateczności decyzji.
Wyszukiwarka
Rodzaj dokumentu (Pole obowiązkowe)
Lokalizacja
np. "pl. Kolegiacki 17", "Zygmunta Noskowskiego 12/14"
podanie/decyzja nr decyzji data przedmiot podania/decyzji
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 125/2018 09-03-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy dwóch domów mieszkalnych jednorodzinnych
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 126/2018 09-03-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 127/2018 09-03-2018 ustalenie warunków zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego nr 4 na gabinet lekarsko-zabiegowy
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 39/2018 09-03-2018 ustalenie warunków zabudowy dla przebudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 124/2018 08-03-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy 6 kondygnacyjnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze wraz z 2 kondygnacjami garażu podziemnego oraz zagospodarowaniem terenu
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 123/2018 07-03-2018 warunki zabudowy - rozbudowa b. mieszkalnego o część mieszkalną
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 36/2018 07-03-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy ośmiu domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 37/2018 07-03-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dróg wewnętrznych oraz rozbudowy drogi wewnętrznej - ul. Halszki Przekazanie na U I - 10.08.2017 r.
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 38/2018 07-03-2018 warunki zabudowy dla zespołu domów jednorodzinnych bliźniaczych wraz z infrastrukturą
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 119/2018 06-03-2018 ustalenie warunków zabudowy dla przebudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego i gospodarczego o część gospodarczą
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 120/2018 06-03-2018 warunki zabudowy dla budynku jednorodzinnego - legalizacja
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 121/2018 06-03-2018 ustalenie warunków zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania lokali z funkcji niemieszkalnej na mieszkalną, dla lokali nr 1,3,4,5,6,9b
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 122/2018 06-03-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 33/2018 06-03-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz bezodpływowego zbiornika na szambo
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 34/2018 06-03-2018 warunki zabudowy dla budynku wielorodzinnego z garażem podziemnym
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 35/2018 06-03-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy domu jednorodzinnego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 117/2018 05-03-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących na części działki
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 118/2018 05-03-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 115/2018 02-03-2018 warunki zabudowy dla b. jednorodzinnego z wbudowanym garażem
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 116/2018 02-03-2018 warunki zabudowy dla b. jednorodzinnego
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 32/2018 02-03-2018 warunki zabudowy dla warsztatu stolarskiego przekazanie na UIV 12.10.2016r.
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 112/2018 28-02-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku produkcyjno-biurowo-usługowego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 113/2018 28-02-2018 ustalenie warun ków zabudowy dla budowy placu utwardzonego dla składowania oczyszczonych palet z tworzywa Sztucznego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 114/2018 28-02-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy domu jednorodzinnego z garażem
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 110/2018 27-02-2018 ustalenie warunków zabudowy dla zadaszenia miejsc parkingowych z częścią gospodarczą w celu legalizacji
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 111/2018 27-02-2018 warunki zabudowy dla b. jednorodzinnego
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 27-02-2018 O ustalenie warunków zabudowy dla budowy wiaty magazynowej.
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 27-02-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy domu jednorodzinnego wolnosotjącego z częścią biurowo-usługową dla prowadzonej działalności gospodarczej
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 27-02-2018 warunki zabudowy dla przebudowy i nadbudowy b. jednorodzinnego wraz z nowymi instalacjami
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 27-02-2018 ustalenie warunków zabudowy dla nadbudowy domu jednorodzinnego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 106/2018 26-02-2018 warunki zabudowy - zmiana sposobu użytkowania części przyziemia na lokal fryzjersko-kosmetyczny
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 107/2018 26-02-2018 ustalenie warunków zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na działalność żłobka
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 108/2018 26-02-2018 warunki zabudowy dla rozbudowy b. magazynu
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 109/2018 26-02-2018 ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na dobudowie klatki schodowej do budynku mieszkalnego-rozbudowa budynku mieszkalnego
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 30/2018 26-02-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 31/2018 26-02-2018 warunki zabudowy - rozbudowa b. jednorodzinnego
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 26-02-2018 O ustalenie warunków zabudowy dla rozbudowy budynku handlowo-magazynowego o część magazynową.
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 26-02-2018 ustalenie warunków zabudowy dla rozbudowy oraz nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego o pomieszczenie pomocnicze i gospodarcze
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 26-02-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym i infrastrukturą towarzyszącą
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 26-02-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 26-02-2018 ustalenie warunków zabudowy dla rozbudowy oraz nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego o pomieszczenia gospodarcze oraz pomocnicze wraz z wbudowanym garażem
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 104/2018 23-02-2018 warunki zabudowy - rozbiórka istn. budynku gospodarczego i rozbudowa istn. b. jednorodzinnego z zabudową gospodarczo-garażową
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 105/2018 23-02-2018 warunki zabudowy - rozbudowa b. jednorodzinnego o czść przeznaczoną na prowadzenie działalnośi gospodarczej
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu koniec 23-02-2018 montaż wolnostojącej konstrukcji reklamowej kontynuacja sprawy UA.I.U02/73313-2416/07
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 23-02-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy sześciu domów wolnostojących jednorodzinnych i podziału działki nr 167/69 na sześć działek
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 23-02-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy dwóch domów wolnostojących jednorodzinnych i podziału na dwie działki
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 23-02-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy sześciu domów wolnostojących jednorodzinnych i podziału działki nr 167/68 na sześć działek
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 23-02-2018 warunki zabudowy - rozbudowa 3 b. gospodarczych wraz ze zmianą spoosbu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami w parterze
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 23-02-2018 warunki zabudowy - rozbudowa 3 b. gospodarczych wraz ze zmianą spoosbu użytkowania na budynek zamieszkania zbiorowego
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 23-02-2018 ustalenie warunków zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania z przebudową 2 mieszkań zlokalizowanych na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego na lokal użytkowy (zespół gabinetów lekarskich)
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 101/2018 22-02-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budowy 2 domów jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej wraz z niezbedną infrastrukturą i uzbrojeniem terenu
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 102/2018 22-02-2018 ustalenie warunków zabudowy dlas rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego o wiatrołap
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 103/2018 22-02-2018 ustalenie warunków zabudowy dla budyowy budynku zamieszkania zbiorowego z lokalami usługowo-handlowymi, parkingiem podziemnym, infrastrukturą techniczną i zjazdem
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu koniec 22-02-2018 warunki zabudowy dla hali namiotowej
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 22-02-2018 ustalenie warunków zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania części istniejącego magazynu opakowań na funkcję biurowo-socjalną
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 22-02-2018 ustalenie warunków zabudowy dla przebudowa i nadbudowa poddasza w celu zmiany jego funkcji z użytkowej na mieszkalną
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 22-02-2018 ustalenie waunków zabudowy dla przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego o pomieszczenia mieszkalne w celu zalegalizowania rozbudowy
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 22-02-2018 warunki zabudowy - budowa kaskady kablowej, rozbudowa estakady rurowej oraz budowa podziemnego kanału instalacyjnego
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 22-02-2018 warunki zabudowy - rozbudowa budynku trafostacji , budowa zewnętrznej klatki schodowej oraz przebudowa infrastruktury technicznej
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 22-02-2018 warunki zabudowy dla b. jednorodzinnego i garażowego
Strona 1 2 508