Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Lokalizacja inwestycji celu publicznego od 11.07.2003r.

Wykazy nie uwzględniają późniejszych zmian decyzji wynikających np. z ewentualnych odwołań, sposobów ich rozstrzygnięć oraz wyeliminowania z obiegu prawnego a także ostateczności decyzji.
Wyszukiwarka
Rodzaj dokumentu (Pole obowiązkowe)
Lokalizacja
np. "pl. Kolegiacki 17", "Zygmunta Noskowskiego 12/14"
podanie/decyzja nr decyzji data przedmiot podania/decyzji
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 234/2004 27-08-2004 wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej oraz przebudowa układu drogowego na skrzyżowaniu
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 235/2004 27-08-2004 wniosek o ustalenie lokalziacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej nr 6038 "Poznań Auchan Plus"
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 236/2004 27-08-2004 wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu ś/c
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 230/2004 26-08-2004 wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla przebudowy i rozbudowy budynku Rejonowego Urzędu Poczty Poznań Województwo dla potrzeb Oddziału Zbiorczo-Zasilającego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 228/2004 23-08-2004 budowa sieci wodociągowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 229/2004 23-08-2004 lokalizacja celu publicznego dla magazynu kompostów i podłoży na terenie Palmiarni Poznańskiej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 227/2004 20-08-2004 budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 225/2004 19-08-2004 wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy wodociągu
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 226/2004 19-08-2004 wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ul.Łęgowskiego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 222/2004 18-08-2004 wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na remoncie linii kablowej prądu stałego wyprowadzanych ze stacji "Rondo Kopernika"
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - odmowna 223/2004 18-08-2004 wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla wykonania dwóch hal sportowych do gry w tenisa
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 224/2004 18-08-2004 wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej w rejonie marketu Auchan
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 213/2004 17-08-2004 wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zasilania energetycznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 215/2004 17-08-2004 wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy nawierzchni ekologicznej z jednostronnym chodnikiem
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 216/2004 17-08-2004 ustalenie lokalizacji celu publicznego- stacja bazowa telefonii komórkowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 217/2004 17-08-2004 wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla przekształcenia budynku mieszkalnego na biurowy
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - odmowna 218/2004 17-08-2004 ustalenie lokalizacji celu publicznego dla stacji bazowej telefonii komórkowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 219/2004 17-08-2004 wniosek o ustalenie inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowych nn wraz ze złączami kablowymi i szafką dla zasilania zespołu budynków jednorodzinnych
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 220/2004 17-08-2004 wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowych nn wraz ze złączami kablowymi dla zasilania budynków wielorodzinnych
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 221/2004 17-08-2004 budowa gazociągu niskiego ciśnienia
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 212/2004 16-08-2004 wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stołówki akademickiej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 211/2004 13-08-2004 wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ulicy
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 208/2004 12-08-2004 wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy ulicy Gostyńskiej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 209/2004 12-08-2004 wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nn
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 207/2004 11-08-2004 dec.-Zakład Termicznej Utylizacji Odpadów Medycznych i Przemysłowych
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 206/2004 10-08-2004 wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na wykonanie przyłącza energetycznego sklepu
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 202/2004 09-08-2004 wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy wodociągu
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 203/2004 09-08-2004 wniosek o ustalenie lokalziacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji deszczowej dla zlewni
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 204/2004 09-08-2004 wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy stacji bazowej telefonii komórkowej "Poznań Stadion Lecha"
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 205/2004 09-08-2004 wniosek o ustalenie inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 200/2004 06-08-2004 wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej ś/c
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 201/2004 06-08-2004 wniosek o wydanie warunków zabudowy dla budowy sieci cieplnej z przyłączami do realizowanych budynków mieskzalnych "Zielony Taras"
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 197/2004 05-08-2004 wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 198/2004 05-08-2004 ustalenie lokalizacji celu publicznego - stacja bazowa telefonii komórkowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 199/2004 05-08-2004 wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy i odwodnienia ulicy
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 193/2004 03-08-2004 lokalizacja celu publicznego dla sieci wodociągowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - odmowna 194/2004 03-08-2004 lokalizacja celu publicznego dla stacji bazowej telefonii komórkowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - odmowna 195/2004 03-08-2004 lokalizacja celu publicznego dla stacji bazowej telefonii komórkowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 190/2004 02-08-2004 wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy wodociągu
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 191/2004 02-08-2004 dot: wyd. dec. ust. lok. inwest. celu publ. budowa stacji bazowej telefonii komórkowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 192/2004 02-08-2004 wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej stacji przekaźnikowej telefonii cyfrowej nr 32004 Gdyńska
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 187/2004 30-07-2004 wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej nr 6346 "Poznań Bułgarska"
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 188/2004 30-07-2004 wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla przebudowy sieci c.o. przy pawilonie handlowo-gastronomicznym
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 183/2004 27-07-2004 wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla wymiany sieci cieplnej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 184/2004 27-07-2004 wniosek o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla przebudowy istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej nr 4063 "Poznań Antoninek GSM"
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 185/2004 27-07-2004 ustalenie lokalizacji celu publicznego dla stacji bazowej telefonii komórkowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 182/2004 23-07-2004 wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla budowy sieci elektroenergetycznej od stacji transformatorowej MST-3159 do działek
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 178/2004 21-07-2004 wniosek o wydanie warunków zabudowy dla zmiany sp.użytkowania lokalu użytkowego na rozbudowę sali gimnastycznej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 179/2004 21-07-2004 wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego odcinek sieci kanalizacji
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 177/2004 20-07-2004 wniosek o ustaleniu warunków zabudowy dla budowy oświetlenia parkowego - zieleniec
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 174/2004 19-07-2004 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla stacji bazowej telefonii komórkowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 173/2004 16-07-2004 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla szafki kablowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 166/2004 14-07-2004 decyzja lokalizacyjna inwestycji celu publicznego-stacja bazowa tel.kom.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 167/2004 14-07-2004 wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla pompowni ścieków P2 oraz rurociągu tłocoznego ścieków sanitarnych
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 168/2004 14-07-2004 wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz pompowni ścieków P3
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 169/2004 14-07-2004 lokalizacja inwestycji celu publicznego dla stacji bazowej telefonii komórkowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 170/2004 14-07-2004 wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy wodociągu i kanału sanitarnego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 171/2004 14-07-2004 wniosek o ustalenie lokalziacji inwestycji celu publicznego dla wybudowania rurociągu kablowego dla celu linii światłowodowej telekomunikacyjnej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 163/2004 13-07-2004 ustalenie lokalizacji celu publicznego dla gazociągu śr.c.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 164/2004 13-07-2004 wniosek o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla budowy oświetlenia