Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Pozwolenia na budowę i rozbiórkę oraz na realizację inwestycji drogowych od 01.01.2009r.

Wykazy nie uwzględniają późniejszych zmian decyzji wynikających np. z ewentualnych odwołań, sposobów ich rozstrzygnięć oraz wyeliminowania z obiegu prawnego a także ostateczności decyzji.
Wyszukiwarka
Rodzaj dokumentu (Pole obowiązkowe)
Lokalizacja
np. "pl. Kolegiacki 17", "Zygmunta Noskowskiego 12/14"
podanie/decyzja nr decyzji data przedmiot podania/decyzji
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 493/2018 16-03-2018 pozwolenie na budowę dla rozbudowy wewnętrznej instalacji gazu z montażem kotła c.o. w lokalu mieszkalnym nr 2
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 494/2018 16-03-2018 pozwolenie na budowę domu wraz z wewn. inst. gazu
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 495/2018 16-03-2018 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 496/2018 16-03-2018 pozwoleie na budowę budynku jednorodzinnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - biurowej 497/2018 16-03-2018 zmiana decyzji pozwolenia na budowę przebudowy części istniejącego budynku
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 498/2018 16-03-2018 pozwolenie na rozbiórkę budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 499/2018 16-03-2018 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej doziemnej i wewnętrznej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 500/2018 16-03-2018 zmiana decyzji pozwolenia na budowę w zakresie terminu użytkowania
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 501/2018 16-03-2018 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - biurowej 502/2018 16-03-2018 pozwolenie na budowę pylonu reklamowego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 503/2018 16-03-2018 pozwolenie na budowę dla przebudowy wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym nr 1
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 504/2018 16-03-2018 pozwolenie na budowę zespołu budynków wielorodzinnych z garażem podziemnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 505/2018 16-03-2018 pozwolenie na budowę dla przebudowy wewnętrznej instalacji gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren dróg publicznych , teren dróg wewnętrznych 506/2018 16-03-2018 pozwolenie na budowę sieci gazowej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 507/2018 16-03-2018 pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu w b. mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 508/2018 16-03-2018 pozwolenie na budowę wewn. instalacji gazu w budynku mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 484/2018 15-03-2018 pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu w b. mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 485/2018 15-03-2018 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 486/2018 15-03-2018 pozwolenie na budowę dla przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 4
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 487/2018 15-03-2018 pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu w lokalu mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 488/2018 15-03-2018 pozwolenie na budowę dla rozbudowy wewnętrznej instalacji gazu w mieszkaniu nr 8,9,10
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 489/2018 15-03-2018 pozwolenie na budowę - przebudowa, rozbudowa i remont budynku jednorodzinnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 490/2018 15-03-2018 pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu w b. jednorodzinnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zieleni 491/2018 15-03-2018 zmiana decyzji pozwolenia na budowę dla zagospodarowania parku
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 492/2018 15-03-2018 pozwolenie na budowę inst. gazowej dla 2 b. mieszkalnych dwulokalowych
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 472/2018 14-03-2018 pozwolenie na budowę - rozbudowa b. jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej do zabudowy szeregowej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren dróg publicznych 473/2018 14-03-2018 pozwolenie na budowę sieci elektroenergetycznej SN 15 kV
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 474/2018 14-03-2018 zmiana decyzji pozwolenia na budowę wewn. inst. gazu w b. wielorodzinnym nr 2324/2017 (sprawa UA-VII-A08.6740.2290.2017)
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren dróg wewnętrznych , teren dróg publicznych 475/2018 14-03-2018 pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 476/2018 14-03-2018 pozwolenie na budowę dla przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania przedszkola
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 477/2018 14-03-2018 pozwolenie na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 478/2018 14-03-2018 pozwolenie na budowę - przebudowa rozbudowa i nadbudowa istn. budynku jednorodzinnego dwulokalowego z niezbędną infrastrukturą techniczną
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 479/2018 14-03-2018 pozwolenie na budowę - remont elewacji i termomodernizacja elewacji tylnych b. wielorodzinnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 480/2018 14-03-2018 pozwolenie na budowę - przebudowa i podział na dwa lokale
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 481/2018 14-03-2018 pozwolenie na budowę b. jednorodzinnego wraz z wewn. inst. gazu
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 482/2018 14-03-2018 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 483/2018 14-03-2018 pozwolenie na budowę dla zmiany sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal gastronomiczny
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 461/2018 13-03-2018 pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego wolnostojącego z wewnętrzną instalacją gazu i zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości ciekłe
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - oświata 462/2018 13-03-2018 pozwolenie na budowę - remont wraz ze zmianą kolorystyki elewacji
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 463/2018 13-03-2018 pozwolenie na rozbiórkę wiaty przy hali nr 5 na terenie zakładu
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - handel 464/2018 13-03-2018 pozwolenie na budowę dla przebudowy budynku handlowego ze sklepem Biedronka
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej , teren zabudowy usługowej - inna 465/2018 13-03-2018 pozwolenie na budowę budynku hotelowego oraz budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 466/2018 13-03-2018 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w mieszkaniu nr 9
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 467/2018 13-03-2018 pozwolenie na budowę - rozbudowa lokalu mieszkalnego w celu podziału na 2 osobne mieszkania
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren dróg publicznych 468/2018 13-03-2018 pozwolenie na budowę ciągu pieszo-jezdnego w ul.Polanowskiej od ul.Fromborskiej do ul.Braniewskiej obejmujące wykonanie nawierzchni drogowej i oświetlenia ulicznego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 469/2018 13-03-2018 pozwolenie na budowę budynku jednorodzinnego dwulokalowego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 470/2018 13-03-2018 pozwolenie na budowę - remont tarasu nad werandą w obiekcie zabytkowym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 471/2018 13-03-2018 zmiana pozw. na budowę b. jednorodzinnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - inna 442/2018 12-03-2018 pozwolenie na budowę - rozbudowa i remont budynku głowicy górnej syfonu kanalizacyjnego oraz budowa płyty fundamentowej i wieży antenowej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren dróg wewnętrznych 443/2018 12-03-2018 pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, miejscami parkingowymi z drogą manewrową oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 444/2018 12-03-2018 pozwolenie na budowę dla przebudowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 445/2018 12-03-2018 pozwolenie na budowę dla przebudowy i podziału lokalu mieszkalnego nr 10 na lokale mieszkalne nr 10a i 10b
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 446/2018 12-03-2018 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 447/2018 12-03-2018 pozwolenie na rozbiórkę budynku magazynowego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 448/2018 12-03-2018 Podział lokali w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Polnej 31-6 i ul. Jackowskiego 43/6,
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 449/2018 12-03-2018 pozwolenie na budowę garażu
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej , teren dróg publicznych 450/2018 12-03-2018 stacja transformatorowa SN/nn, dwie linie kablowe energetyczne SN-15 kV, linie kablowe energetyczne nn-0,4 kV oraz złącza kablowe energetyczne nn-0,4 kV dla przyłączenia do sieci elektroenergetycznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - inna 451/2018 12-03-2018 pozwolenie na budowę - rozbudowa CH Selgros o budynek magazynowo-biurowy
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - inna , teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 452/2018 12-03-2018 zmiana pozw. na budowę b. mieszkalnego z częścią handlowo-usługową , parkingiem podziemnym, naziemnym oraz infrastruktura techniczną
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - handel 453/2018 12-03-2018 pozwolenie na budowę budynku handlowo-usługowego z parkingiem i pylonem
Strona 1 2 1,056