Wydarzenia na planie Pokaż na planie
logo cyklu

Odpowiednie dać tańcowi słowo - czwartkowe rozmowy o tańcu

2018-04-12 ( czwartek )
19:00
Studio Polskiego Teatru Tańca, ul. Kozia 4, Poznań

Spotkanie wokół książki "Wirus mobilizacji" autorstwa Wojciecha Klimczyka. Dyskusję prowadzą: krytyk teatralny Stanisław Godlewski, Iwona Pasińska, dyrektor Polskiego Teatru Tańca oraz autor książki, Wojciech Klimczyk, a moderuje Anna Królica.

"Wirus mobilizacji" to próba napisania oryginalnie pojmowanej historii tańca w nowożytnej Europie. Nie jest to historia dzieł choreograficznych, choć i one się w niej pojawiają. Nie jest to historia technik i stylów, choć i im oczywiście poświęcona jest część uwagi. Chodzi o to, by przyjrzeć się siłom, które powołują taniec do istnienia, odpowiedzieć w części na pytanie, dlaczego na danych etapach rozwoju kultury tańczono tak a nie inaczej. Jakie wartości były przy pomocy tańca realizowane, jaki model człowieczeństwa i społeczeństwa próbowano za jego pomocą realizować? Tańcząc, jednostki i społeczności budują konkretną kinetyczną tożsamość, dokonują wyboru pewnych wartości kosztem innych. Taniec, wytwarzając kinetyczną wspólnotę, jest w związku z tym narzędziem światopoglądowego sporu. Książka ukazuje te spory na przestrzeni dziejów, zgodnie z chronologią - od renesansowych dworów przez absolutystyczne pałace po mieszczańskie salony i rewolucyjne gabinety. Wszystko po to, by opowiedzieć o burzliwym kształtowaniu się tanecznej nowoczesności, a więc pokazać korzenie naszej wrażliwości tanecznej - zrozumieć choć w części, dlaczego dziś tańczymy w taki właśnie sposób.

Książka była nominowana do Nagrody T. Kotarbińskiego (2016).

Wojciech Klimczyk - socjolog z wykształcenia, z zamiłowania bliski kulturoznawstwa. Autor książek Erotyzm ponowoczesny (Universitas, 2008) i Wizjonerzy ciała. Panorama współczesnego teatru tańca (Ha!art, 2010). Wraz z dr Agatą Świerzowską zredagował antologię Music and Genocide (Peter Lang, 2015). Doktoryzował się na podstawie pracy Anthropology of Contemporary Dance Theatre. Dynamics of artistic practice. Autor artykułów publikowanych w czasopismach naukowych i pracach zbiorowych.

Przy okazji spotkania będzie możliwość nabycia książek, które były przedmiotem dyskusji podczas poprzednich rozmów o tańcu.