Gimnazjum na planie Dodaj obiekt - Gimnazjum

Gimnazjum Dwujęzyczne im. Dąbrówki

Opis

Gimnazjum

Historia szkoły

Szkoła została powołana z dniem 01 września 2001 roku przez Radę Miasta Poznania (uchwała Nr LIV/68/III/2001 z dnia 10 kwietnia 2001 roku). 03, 04 maja 2004 odbył się pierwszy egzamin gimnazjalny – uczniowie osiągnęli bardzo dobre wyniki. Większość absolwentów kontynuuje naukę w VII LO im. Dąbrówki, pozostali są obecnie uczniami takich liceów jak I LO, IV LO, VIII LO, IX LO czy Św. Marii Magdaleny. W dniu 12 listopada 2004 roku nadano szkole imię Dąbrówki (Uchwała Nr LIII/561/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 28 września 2004 roku).

Osiągnięcia szkoły

Każdego roku jesteśmy dumni z licznych naszych laureatów i finalistów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych: języka polskiego, niemieckiego, języka angielskiego, geograficznego, historycznego, fizycznego, chemicznego, matematycznego oraz innych konkursów: Ogólnopolskiego Konkursu języka niemieckiego organizowanego przez PSNJN, Wiedzy o Antyku, matematycznych, informatycznych, plastycznych oraz sportowych, zwłaszcza Wojewódzkich Mistrzostw Juniorów Młodszych w Brydżu Sportowym. absolwenci oraz absolwentka GD znaleźli się wśród złotych medalistów Mistrzostw Świata w Filadelfii 2010 roku.
Laureaci i finaliści wojewódzkich konkursów oraz olimpiad dla gimnazjalistów:
2009/2010 - 13 laureatów oraz 12 finalistów
2010/2011 - 14 laureatów oraz 9 finalistów
2011/2012 - 25 laureatów oraz 9 finalistów
2012/2013 - 24 laureatów oraz 16 finalistów
2013/2014 - 28 laureatów oraz 18 finalistów
2014/2015 - 23 laureatów oraz 17 finalistów
Szkoła od lat uzyskuje najwyższe lub jedne z najwyższych średnich wyników egzaminów gimnazjalnych w Poznaniu i województwie: w 2015 r. z historii oraz wiedzy o społeczeństwie - 87,78%, z języka polskiego - 82,57%, z przedmiotów przyrodniczych - 84,39%, z języków angielskiego i niemieckiego na poziomie podstawowym - odpowiednio 100% i 98,76% a na poziomie rozszerzonym - 94% i 93,13% (średnie centyli mieszczą się w przedziale od 90% do 100%).
Nasi uczniowie corocznie zdobywają Nagrody Miasta Poznania za szczególne osiągnięcia dla uczniów poznańskich szkół.
Od początku istnienia GD jego uczniowie wspierają z ogromnym rezultatem finansowym WOŚP.
Szkoła uzyskała status Szkoły partnerskiej Republiki Federalnej Niemiec.
GD bierze udział w miejskim Programie Przeciwdziałania i Ograniczenia Narkomanii oraz Przestępczości i Demoralizacji Nieletnich "Szkoła Wolna od Narkotyków i Przemocy".
Więcej informacji: www.dabrowka.poznan.pl

Koła zainteresowań

Kółko:matematyczne, plastyczne, brydżowe (Klub brydżowy UKBS Dąbrówka), taneczne (taniec oraz aerobik), SKS, wolontariat, zespół muzyczny, teatr szkolny, dyskusyjny klub filmowy
Oferta kół dostosowana jest do oczekiwań uczniów.

Kontakty zagraniczne

Gymnasium Georgianum - Vreden, Sellze - Hannover

Dojazd

Autobus: 82, 91, 93, 95 – przystanek skrzyżowanie Żeromskiego z Dąbrowskiego.
Tramwaj: 2, 7, 17, 18 – przystanek skrzyżowanie Dąbrowskiego z Przybyszewskiego.

Języki obce

- Język niemiecki
- Język angielski

Wróć do listy