Poznan.pl

Poznański Serwis Oświatowy

Pominąłeś menu
Gimnazja na planie Dodaj obiekt -

Gimnazjum nr 20

Opis

Atutem naszej szkoły jest jej kameralność. Chcemy by każdy uczeń znalazł tutaj to, co go interesuje. Uczniowie uczą się dwóch języków obcych (angielskiego i niemieckiego). Dla humanistów mamy propozycję klas z poszerzonymi zajęciami teatralnymi, dziennikarskimi, również posiadamy ciekawą ofertę dla dzieci lubiących zajęcia plastyczno-techniczne. Dla umysłów ścisłych - dobrze wyposażoną salę informatyczną o szerokim zakresie dostępu do internetu. Posiadamy również e-klasy na każdym poziomie edukacyjnym. Każdy uczeń traktowany jest indywidualnie, nauka dostosowana jest do możliwości intelektualnych ucznia zgodnie z zaleceniami PPP. W szkole funkcjonuje klasa sportowa preferująca gry zespołowe, piłkę nożną chłopcy i dziewczyny oraz judo. Zajęcia sportowe odbywają się na nowoczesnej sali gimnastycznej z zapleczem, siłowni oraz sali lustrzanej.
Uczniowie korzystają ze stołówki SP nr 45. Są objęci opieką medyczną pielęgniarki 1 raz w tygodniu.
W tworzeniu dla uczniów jak najlepszych warunków nauki i rozwoju osobistego pomagają doświadczeni nauczyciele , pedagog i psycholog.
W szkole realizowane są programy z zakresu profilaktyki, które cieszą się zainteresowaniem młodzieży.
Zapraszamy na drzwi otwarte w dniu 17 kwietnia 2015r. w godz. 15.00-17.00

Historia szkoły

Gimnazjum zostało powołane Uchwałą Rady Miasta Poznania z dnia 1 września 1999r.
Szkoła nasza od 01 czerwca 2007r. przyjęła imię Ojca Mariana Żelazka misjonarza werbisty pracującego pośród trędowatych w Indiach. Dewizą naszego patrona były słowa " Nie jest trudno być dobrym wystarczy tylko chcieć". W związku z tym w naszym Programie Wychowawczym wdrożyliśmy wartości bliskie naszemu patronowi takie jak : szacunek wobec chorych i starszych, zwracamy uwagę na kulturę słowa, dobre relacje koleżeńskie, wzajemną pomoc.

Osiągnięcia szkoły

Nasi uczniowie odnoszą sukcesy zarówno w zawodach sportowych jaki i innych dziedzinach nauki. Możemy pochwalić się pierwszym miejscem w Mistrzostwach Polski w Tekwondo, medalami w zawodach zapaśniczych chłopców jak i dziewcząt, wyróżnieniami dla drużyn piłki nożnej chłopców i rugby dziewcząt, wyróżnieniami w wojewódzkich zawodach judo. Pierwszym miejscem w międzyszkolnym konkursie recytatorskim. Wyróżnieniami dla uczniów w ogólnopolskim konkursie historycznym "KRĄG". Licznymi nagrodami i wyróżnieniami w konkursach plastycznych. Prace naszych uczniów trafiają na wystawy pokonkursowe.

Koła zainteresowań

W szkole po zajęciach obowiązkowych uczniowie rozwijają swoje zainteresowania w kołach: teatralnym, muzycznym, historycznym, chemicznym, SKS, judo. Dla uczniów lubiących zajęcia plastyczno -techniczne kółko plastyczne i origami. Popołudniami jest czynna kafejka internetowa dla młodzieży pragnącej poszerzać swoje umiejętności komputerowe.
Dla ciekawych poznawania naszego regionu działa klub turystyczno-krajoznawczy. W Klubie Kolumbów spotkasz przyjaciół ciekawych świata. Z Ojcami Werbistami z Chludowa możesz poszerzyć wiedzę o języku angielskim.
Uczniowie redagują gazetkę "KLIK"
W szkole działa SzOK (Szkolny Ośrodek Kariery)

Kontakty zagraniczne

W obecnym czasie jesteśmy w trakcie poszukiwań szkół do współpracy w krajach anglo i niemiecko języcznych. Nasza współpraca z wybranymi szkołami ma charakter korespondencyjny. Szkoła współpracuje ze szkołą misyjną w Purii, założona prze ojca Mariana Żelazka.

Dojazd

Z Ronda Śródki autobusami 70, 73, 85, na piątym przystanku wysiąść.

Języki obce

- Język angielski
- Język niemiecki

Wróć do listy