Poznan.pl

Poznański Serwis Oświatowy

Pominąłeś menu
Gimnazja na planie Dodaj obiekt -

Gimnazjum nr 56

Opis

„NOWOCZESNA SZKOŁA w SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM“

Gimnazjum nr 56 im. J. Wybickiego położone jest u zbiegu ulic Bukowskiej i Bułgarskiej na osiedlu Grunwald Północ. Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna podejmuje działania przygotowujące gimnazjalistę do życia i pracy w XXI wieku.

Zapewniamy wysoką jakość kształcenia w tym: kształtowanie konstruktywnego myślenia, rozwój kluczowych kompetencji do realizowania swojej drogi zawodowej w międzynarodowym rynku, kładziemy duży nacisk na kreatywność i innowacje. Wykorzystujemy w pracy z uczniem, rodzicem nowoczesne narzędzia nauczania oparte o technologię informacyjno-komunikacyjną.

Zapraszamy na Drzwi Otwarte: 19 marca –czwartek godz. 18:00
W roku szkolnym 2015/2016 proponujemy naukę w następujących klasach:

KLASA BIOLOGICZNO – CHEMICZNA.
Przygotuje ucznia do dalszej edukacji w klasach o profilu biologiczno – chemicznym w szkołach ponadgimnazjalnych.
OFERUJEMY:
 w III letnim cyklu kształcenia: 6 godzin biologii, 6 godzin chemii,
 zajęcia warsztatowo - -laboratoryjne prowadzone w grupach,
 udział uczniów w otwartych wykładach i pokazach na uczelniach wyższych,
 wspomaganie tradycyjnych zajęć nowoczesną techniką tzw. „Rozszerzoną rzeczywistością” (augmented reality) - wirtualne laboratoria,
 przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad ( uczniowie naszego gimnazjum co roku zostają finalistami i laureatami Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych z biologii oraz chemii.)
 udział w pokazach ratownictwa medycznego.

KLASA ARTYSTYCZNA z ELEMENTAMI EDUKACJI FILMOWEJ
Nauka w tej klasie umożliwi Tobie rozwijanie umiejętności artystycznych i przygotuje Ciebie do dalszego kształcenia w szkołach artystycznych, np. Liceum Plastycznym.
Ciekawe zajęcia wprowadzą Ciebie w świat sztuki i sprowokują do poznawania, odkrywania i tworzenia.
Jeżeli wybierzesz tą klasę będziesz:
 uczestniczyć w warsztatach z rysunku, malarstwa, grafiki, fotografii,
 zwiedzać wystawy i poznańskie galerie sztuki,
 uczestniczyć w koncertach Pro Symfoniki, warsztatach teatralnych i filmowych,
 brać udział w nocy filmowej w szkole,
 wyjeżdżać w plenery,
 organizować własne wystawy prac plastycznych, happeningi oraz flash moby,
 uczestniczyć w lekcjach muzealnych połączonych z warsztatami plastycznymi,
 współorganizować spotkania z przedstawicielami kultury i sztuki,
 współpracować ze studentami Akademii Muzycznej i Uniwersytetu Artystycznego,
 realizować filmy (np. animowane, dokumentalne),
 uczestniczyć w życiu kulturalnym miasta Poznania (np. przedstawieniach teatralnych, przeglądach i festiwalach teatralnych i filmowych).

KLASY JĘZYKOWE
1/ niemiecko –angielska:
 W tej klasie proponujemy Tobie:
 5 godzin j. niemieckiego (JĘZYK NIEMIECKI KAŻDEGO DNIA)
 2 godziny j. angielskiego
 innowacyjne strategie uczenia się,
 różnorodne formy pracy ( praca w parach, grupach ),
 wykorzystanie nowoczesnych programów do nauki j. niemieckiego( instaling, tablica interaktywna),
 uczestnictwo w projektach: „ Europa moją szkołą”,
 „Tydzień Kina Niemieckiego”- wspólne wyjścia na projekcje filmów w języku niemieckim,
 współpracę z Goethe- Institut,
 wycieczki do Berlina i innych miast niemieckich.

2/angielsko – niemiecka
W tej klasie proponujemy Tobie:
 5 godzin j. angielskiego (język angielski każdego dnia),
 2 godziny j. niemieckiego
 uczestnictwo w programach międzynarodowych ERASMUS+ ( ze szkołami partnerskimi z Francji, Belgii, Holandii, Węgier, Finlandii i Litwy),
 naukę w nowoczesnych pracowniach językowych,
 pracę na platformie e- learningowej oraz e- Twinningowej,
 wykorzystanie e- książek w procesie nauczania,
 obozy językowe,
 doskonalenie języka obcego podczas wyjazdów zagranicznych.

KLASA TANECZNO – SPORTOWA
Klasa prowadzona będzie przez wykwalifikowaną kadrę trenerów ( fitness, piłka nożna, koszykówka).
Klasa taneczna: ( 2 godziny zajęć dodatkowych przeznaczone na taniec i fitness)
Proponujemy Tobie:
 doskonale wyposażoną salę z lustrami z odpowiednio przygotowaną nawierzchnią do tańca i fitness,
 profesjonalny sprzęt do zajęć taneczno – fit,
 zumbę, body shape, Hi- Low jako wybrane formy fitness realizowane na zajęciach,
 nowoczesne techniki tańca współczesnego: modern, jazz, streat, dancehall, videodance, house, hip-hop oraz tańce narodowe i towarzyskie,
 współpracę ze Szkołą Tańca „ PASO”,
 udział w turniejach tańca na terenie miasta Poznania i nie tylko.
Klasa sportowa: ( 2 godziny zajęć dodatkowych przeznaczone na gry zespołowe).
Proponujemy Tobie:
 doskonalenie zajęć z piłki nożnej i siatkówki, koszykówki oparte będą o trening zespołów ligowych,
 udział w turniejach organizowanych na terenie miasta Poznania,
 nowe całoroczne boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią,
 spotkania z zawodnikami z poznańskich klubów ligowych ( Lech Poznań, Warta ),
 zajęcia wyjazdowe w tym obozy sportowe.

Charakterystyczną innowacją naszego Gimnazjum są klasy informatyczne: „E-KLASA” oraz „TECHNET”, w ramach innowacji pedagogicznej: „Cyberprzestrzeń w innowacyjnym nauczaniu gimnazjalisty”

E-KLASA już VI:
W „e-klasie” proponujemy Tobie naukę z wykorzystaniem osobistych notebooków,
Proponujemy Tobie:
- możliwość nauki z e-podręcznikami,
- osobisty komputer dostępny na każdej lekcji,
- interaktywne programy i ćwiczenia możliwe do wykonania na komputerze w tym program Geogebra,
- pracę w chmurze Google,
- praca na platformie e-learningowej Moodle
- rozszerzona liczba godzin z informatyki do 4h w 3-letnim cyklu kształcenia

TECHNET
przeznaczona jest dla uczniów szczególnie zainteresowanych informatyką.

Proponujemy rozszerzenie wiedzy z zakresu:
 interaktywne programy i ćwiczenia możliwe do wykonania na komputerze,
 pracę w chmurze Google,
 praca na platformie e-learningowej Moodle
 rozszerzona liczba godzin z informatyki do 4h w 3-letnim cyklu kształcenia
 tworzenie stron internetowych (w tym dynamiczne np. php), multimedia i grafika komputerowa (w tym grafika 3D),
 algorytmika i programowanie,
 przygotowanie i udział w konkursach informatycznych.
 system operacyjny Linux,
 sieci komputerowe i usługi sieciowe (serwery, konfiguracja usług itp.).

Szkoła posiada dwie pracownie komputerowe: pracownia Windows oraz pracownia
Linux.

Gimnazjum posiada nowoczesną bazę: tablice interaktywne w każdej klasie. Od stycznia 2012 dwie nowoczesne sale językowe. Boisko ze sztuczną trawą oddane w 2013r oraz szkolną siłownię, salę do aerobiku. Uczniowie zdobywają wysokie osiągnięcia sportowe zarówno w grach zespołowych jak i indywidualnych. Szkoła udostępnia uczniom "osobiste" kodowane szafki.

Każda klasa posiada łącze internetowe i komputer dla nauczyciela a szkoła pokryta zasięgiem WiFi, uczniowie mogą korzystać z udostępnionego hot-spotu.
Pracujemy jednozmianowo, lekcje kończą się o godzinie 15:05 po czym rozpoczynają się różnorodne zajęcia dodatkowe: wspomagające i rozwijające i doskonalące różnorodne umiejętności.
Od kilku lat prowadzimy dzienniczek internetowy:
–jako formę bezpośredniej informacji o postępach uczniów dla rodziców oraz comiesięczne konferencje wspomagające proces wychowawczo-edukacyjny.

Zapewniamy uczniom opiekę medyczną stomatologa i szkolnej pielęgniarki, dla łasuchów szkolny barek „Smaczek” oferuje smaczne i zdrowe produkty.
Budynek szkolny jest monitorowany.
Współpracujemy z Wydziałem Prewencji Policji Poznań –Grunwald, odbywają się spotkania w ramach programu „Bezpieczna szkoła”, oraz „Szkoła wolna od przemocy i narkotyków –uzyskując kolejne certyfikaty.

"SZOK !" to, - Szkolny Ośrodek Kariery" – pozwalający na planowanie i wybór dalszego kształcenia lub nauki zawodu, przygotowując ucznia do życia i pracy w XXI wieku. Każdy uczeń zna swój styl uczenia co zwiększa jego efektywność i wyniki w nauce.

Łatwo zauważysz, że zależy mam byś rozwijał swoje kluczowe kompetencje, które pomogą osiągnąć Tobie sukces edukacyjny, będziesz umiał radzić sobie w zmieniającej się rzeczywistości.

We wszystkich proponowanych klasach uczniowie uczyć się będą 2 języków obcych:
języka angielskiego,
języka niemieckiego.

Dla zainteresowanych uczniów zajęcia językowe odbywać się będą w systemie rozszerzonym.
Potrzeby nauki innych języków obcych będą rozpoznawane z możliwością ich realizacji w grupach między oddziałowych, w nowoczesnej sali językowej, uczestnicząc w projekcie „e-Twinning”.

NASZE ATUTY:
- stymulowanie indywidualnego rozwoju ucznia,
- edukacja i doradztwo zawodowe,
- stosowanie nowoczesnych, aktywnych metod nauczania,
- realizacja edukacji przygotowującej do życia i pracy w XXI wieku.

Realizowane poprzez:
- e-klasy,
- klasy językowe,
- klasy TECHNET –informatyczne,
-klasy sportowo-taneczne,
-klasy artystyczne,
-klasy biologiczno-chemiczne,
- zajęcia plastyczne, artystyczne, sportowe,
- debaty, projekty,
-zajęcia pozalekcyjne

Gimnazjum uzyskało certyfikaty:
-certyfikat „Szkoły z klasą” I i II edycji - „LEGO, COGITO, AGO” - Czytam, myślę, działam,
-certyfikat – „Raban”,
- certyfikat „Wolnego i Otwartego Oprogramowania w Szkole”,
- certyfikat Jakości "Szkoła Przedsiębiorczości" –jako jedyne Gimnazjum w Poznaniu,
- certyfikat „Szkoła wolna od narkotyków i przemocy”,
-certyfikat „Echa Poznańskiego Czerwca 56”,
- certyfikat „Szkoła bez przemocy” – 2009/2010; 2010/2011, 2011/2012; 2012/2013, 2013/2014,
- certyfikat „Reba” – zbierając baterie – chronimy środowisko,
-certyfikat „Otwarta szkoła”,
-certyfikat „Szkoła 2,0" – I edycja, „Szkoła ekspercka” 2013/2014,
-certyfikat „WF z klasą”.
Uczestnictwo w corocznym Ogólnopolskim Dniu Kariery umożliwia naszym uczniom promowanie swoich zainteresowań poprzez uczestnictwo w warsztatach przygotowanych przez CDZ. Sprzyja to, rozwijaniu twórczego myślenia, samokształcenia i doskonalenia pracy nauczycieli w tym zakresie.

Historia szkoły

Gimnazjum nr 56 im. J. Wybickiego w Poznaniu powołane zostało Uchwałą Rady Miasta Poznania 1 września 1999 roku.
Patronem Szkoły od 2002r. jest Józef Wybicki - wybitny człowiek, patriota, twórca hymnu narodowego.

Szkoła posiada sztandar ufundowany przez Radę Rodziców w 2004r.

Osiągnięcia szkoły

Osiągnięcia szkoły: obecnie 1 uczeń Laureat Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego; finalista Wojewódzkiego konkursu Fizycznego, 3 uczniów awansowało do Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego, geograficznego, j. polskiego.
Uczniowie naszego gimnazjum wzięli udział w 6 edycji ogólnopolskiego festiwalu Science on Stage 6. Przygotowali na festiwal dwie prace konkursowe - filmy:
• "Kryształki na promyku"
• "CERN - czyli ciekawska Emilka rusza na poszukiwanie bozonu Higgsa"
Nasze filmy spotkały się z dużym uznaniem publiczności. Film pt. "CERN - czyli ciekawska Emilka rusza na poszukiwanie bozonu Higgsa" został nagrodzony w konkursie WYRÓŻNIENIEM SPECJALNYM.
Potrójny sukces uczniów w „OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE WZROSTU KRYSZTAŁÓW” jury konkursu przyznało:
• dwa wyróżnienia indywidualne dla: Martyny Baranowskiej i Konrada Majosa
• specjalne wyróżnienie dla całego zespołu z Gimnazjum Nr 56 biorącego udział w konkursie.

ROK SZKOLNY 2013/2014
Wojewódzki Konkurs Fizyczny Monika Mąka – finalista
Wojewódzki Konkurs Biologiczny Małgorzata Matuszak – laureat
Wojewódzki Konkurs Historyczny Sławomir Nowak – laureat
Wojewódzki Konkurs Chemiczny Karolina Klusek – finalista
Konkurs z Poetycki Sandra Jendro – laureat
Wojewódzki Konkurs z Religii Stanisław Nowicki – laureat
ROK SZKOLNY 2012/2013
Wojewódzki Konkurs Chemiczny Zuzanna Stefaniak – laureat
Wojewódzki Konkurs Geograficzny Jakub Ławicki – laureat
Wojewódzki Konkurs Historyczny Jędrzej Sokołowski – finalista
ROK SZKOLNY 2011/2012
Wojewódzki Konkurs Biologiczny
Jakub Dabov – laureat, Aleksandra Suszka – laureat,Mikołaj Danielewski – laureat
Alicja Grześkowiak – laureat, Dagmara Pietkiewicz – finalista
Wojewódzki Konkurs Historyczny Marcin Chróst – laureat
Złota Żaba – wyróżnienie, III miejsce,
Kangur 2007 – wyróżnienie,
Ogólnopolski Festiwal Piosenki Patriotycznej – I i III miejsce oraz wyróżnienie,
Laureaci i Finaliści Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych z: matematyki, geografii, biologii, fizyki,
Parlamentarzyści na Sejm Dzieci i Młodzieży: VII, VIII, IX , X, XI, XII Sesji,
III miejsce w konkursie ekologicznym "Człowiek a klimat",
Laureat Konkursu Plastycznego „Potrafię Pomagać” Fundacja Małych i Dużych,
Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "TĘCZA",
-Laureaci I Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Społeczeństwie "Demokratus",

ROK SZKOLNY 2010/2011

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego – etap rejonowy:
Marta Bartkowiak, Klaudia Nowakowska , Alicja Grześkowiak , Maria Zmuda
Literacki Konkurs Złota Żaba – etap rejonowy: Stefania Superczyńska , Emilia Stępień ,Dorota Strurmer
Wojewódzki Konkurs Historyczny: Klaudia Nowakowska – finalista, Marcin Chróst –finalista, Mikołaj Grzesikiewicz - finalista
Wojewódzki Konkurs Matematyczny – etap rejonowy: Krzysztof Tomczak , Filip Nienartowicz
Tomasz Jurtsch , Emilia Stępień
Wojewódzki Konkurs Chemiczny Emilia Stępień - laureat
Wojewódzki Konkurs Biologiczny – laureat Katarzyna Wytrzyszczak
Wojewódzki Konkurs Fizyczny: Filip Nienartowicz – finalista, Krzysztof Tomczak - laureat
Wojewódzki Konkurs Geograficzny – etap rejonowy: Marta Bartkowiak , Katarzyna Wytrzyszczak

ROK SZKOLNY 2009/2010
Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego – etap rejonowy: Małgorzata Skibińska , Klaudia Nowakowska, Matylda Adamczak
Literacki Konkurs Złota Żaba – etap rejonowy: Katarzyna Wytrzyszczak, Stefania Superczyńska
Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego – etap rejonowy: Matylda Adamczak ,Dratwa Monika
Wojewódzki Konkurs Historyczny – etap rejonowy: Mikołaj Grzesikiewicz ,Klaudia Nowakowska
Wojewódzki Konkurs Biologiczny Stefania Superczyńska – laureat, Anna Starczewska – laureat
Wojewódzki Konkurs Fizyczny - etap rejonowy: Filip Nienartowicz , Dominika Schulz
Wojewódzki Konkurs Geograficzny Marta Bartkowiak

ROK SZKOLNY 2008/2009
Wojewódzki Konkurs Biologiczny – etap rejonowy Magdalena Musiał,Marta Krzyżańska
Konkurs Polonistyczny – etap rejonowy Marta Krzyżańska,Stefania Superczyńska
Wojewódzki konkurs Fizyczny – etap rejonowy Marta Krzyżańska,Patryk O’Shea,
Adam Chojan
Wojewódzki Konkurs J.angielskiego – etap rejonowy Patryk O’Shea,Jan Hałasiński
Wojewódzki konkurs geograficzny – etap rejonowy Marta Krzyżańska
Wojewódzki konkurs wiedzy o powstaniu wielkopolskim - etap rejonowy: Agnieszka Superczyńska ,Stefania Superczyńska Marta Krzyżańska Klaudia Nowakowska
Bartosz Kaczmarek
Wojewódzki Konkurs Geograficzny - etap rejonowy: Marta Krzyżańska
Wojewódzki konkurs wiedzy o powstaniu wielkopolskim - etap rejonowy:Agnieszka Superczyńska , Stefania Superczyńska, Marta Krzyżańska
I Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Społeczeństwie "Demokratus" etap wojewódzki Adam Chojan,Bartosz Kaczmarek, Michał Manowski
Konkurs Plastyczny „Potrafię Pomagać” Fundacja Małych i Dużych Martyna Brzozowska - laureat

ROK SZKOLNY 2007/2008
Kuratoryjne konkursy przedmiotowe:
j. polski - Anna Kołacka, Karolina Głuszczuk, Joanna Baron
j. angielski - Marcin Kienitz, Dariusz Lis, Karol Burzyński, Bartosz Borowski, Mateusz Rychły, Joanna Baron, Michał Marczyński, Patryk O’Shea
biologia - Anna Nowak – laureat, Anna Kołacka – etap rejonowy
historia - Marcin Kienitz, Joanna Baron, Maciej Wróbel
chemia - Karol Burzyński, Kamil Sparty, Joachim Wytrzyszczak, Monika Rozmiarek
fizyka - Karol Burzyński laureat
matematyka - Monika Rozmiarek
geografia - Karol Burzyński

ROK SZKOLNY 2005/2006
Kuratoryjne konkursy przedmiotowe:
j. angielski - Tomasz Czapliński
chemia - Maciej Szofer, Julia Maciejewska
biologia – Dominika Chojan – laureat
Magdalena Banaś - finalista
Poseł na Sejm Dzieci i Młodzieży 2006- Filip Makulec
Wojewódzki Konkurs Piosenki Szkolnej Zuzanna Pach – laureat
Wojewódzki Konkurs Biologiczny Zuzanna Pach – laureat

ROK SZKOLNY 2004/2005
Kuratoryjne konkursy przedmiotowe:
j. angielski - Justyna Stachowiak, Jakub Szwachła
biologia -Joanna Łuczak – finalista, Justyna Stachowiak
chemia -Jan Szofer
matematyka- Justyna Stachowiak
Wojewódzki Konkurs Historyczny Justyna Stachowiak – laureat
Złota Żaba Justyna Stachowiak – laureat

ROK SZKOLNY 2003/2004
Kuratoryjne konkursy przedmiotowe:
j. niemiecki - Justyna Stachowiak
biologia - Justyna Stachowiak - finalista
Ogólnopolski Konkurs J. Niemieckiego - Justyna Stachowiak
Poseł X Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży 2004 - Jacek Kozikowski

ROK SZKOLNY 2002/2003
Kuratoryjne konkursy przedmiotowe:
j. niemiecki - Maximilian Konopiński
historia - Radosław Lulkiewicz - finalista, Marta Budzinowska - finalista
Konkurs Ogólnopolski „Sprachdoktor” - Maximilian Konopiński
Konkurs Ogólnopolski „Golden PENCIL’ 2003” - Julia Grzybowska, Marta Budzinowska

ROK SZKOLNY 2001/2002
Kuratoryjne konkursy przedmiotowe:
j. angielski - Tomasz Andrzejewski
biologia - Radosław Lulkiewicz – finalista
Konkurs Ogólnopolski „English High Flier” j. Angielski - Tomasz Andrzejewski
Konkurs Ogólnopolski „Polityk Junior 2002”
– Szczecin - Rafał Bręczewski
Poseł VIII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży 2002 - Marcin Frencel

ROK SZKOLNY 2000/2001
Kuratoryjne konkursy przedmiotowe:
matematyka - Tomasz Buchert
Konkurs Ogólnopolski „English High Flier” j. angielski - Elżbieta Kasper
Poseł VII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży 2001 - Piotr Sobieraj.

LICZNE OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE:
I semestr 2014/2015r.:
Szkolne Ligi Sportowe – piłka siatkowa dziewcząt (niezrzeszonych) IX-XI miejsce,
Gimnazjada – indywidualne biegi przełajowe - 36 miejsce

ROK SZKOLNY 2013/2014r.:
I miejsce XV Wojewódzki Bieg Uliczny „Wilcza Mila” w kat. chłopców
I miejsce XXI Młodzieżowy Bieg Przełajowy „Winogrady” w kat. chłopców
I miejsce Turniej Piłki Nożnej Chłopców w ZSB o Puchar Dyrektora
I miejsce II Wielkanocny Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt na Strzeszynie Greckim
II miejsce Konkurs „Taniec Disco” kat. solo
II miejsce XV Wojewódzki Bieg Uliczny „Wilcza Mila” w kat. dziewcząt
II miejsce XXI Młodzieżowy Bieg Przełajowy „Winogrady” w kat. dziewcząt
III miejsce XV Wojewódzki Bieg Uliczny „Wilcza Mila” w kat. chłopców
III miejsce Gimnazjada Lekkoatletyczna – bieg 100m chłopców

ROK SZKOLNY 2012/2013
-III miejsce - Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej,
-Mistrz Polski 2012 Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Bydgoszczy w Kajakarstwie,
-I miejsce Gimnazjada w Judo w kategorii W 70,
-I miejsce IV Memoriał im. Jigoro Kano w Judo w kategorii W 70,
–I miejsce w Turnieju Piłki Nożnej im. Macieja Zawieji,
–V miejsce Gimnazjada w Lekkoatletyce bieg na 100m.

ROK SZKOLNY 2011/2012
Mistrz Polski - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w kajakarstwie
IX miejsce - Turniej piłki nożnej im. M. Zawieji
ROK SZKOLNY 2010/2011
I miejsce - Konkurs Flying Dancemania
III miejsce - Mistrzostwa Polski w koszykówce mężczyzn U-16 (Turniej Finałowy)
V miejsce - Gimnazjada – lekkoatletyka – pchniecie kulą
III miejsce - Gimnazjada – badminton dziewcząt

ROK SZKOLNY 2009/2010
I miejsce - Gimnazjada w Judo
I miejsce - Zawody Taneczne o Puchar Dyrektora ZSB w Poznaniu kat. solo
II miejsce - Zawody Taneczne o Puchar Dyrektora ZSB w Poznaniu kat. Solo
III miejsce - Gimnazjada w Lekkoatletyce – rzut oszczepem

ROK SZKOLNY 2008/2009
I miejsce - Gimnazjada w Lekkoatletyce – pchnięcie kulą
I miejsce - Gimnazjada w Judo w kat. dziewcząt
I miejsce - Mistrzostwa Wielkopolski w Szabli w kat. dziewcząt
II miejsce - Gimnazjada w Lekkoatletyce – rzut oszczepem
III miejsce - Gimnazjada w Lekkoatletyce– sztafeta 4x100m dziewcząt
III miejsce - Gimnazjada w Unihokeju chłopców
III miejsce - Zawody Taneczne o Puchar Dyrektora ZSB w Poznaniu kat. Formacja

ROK SZKOLNY 2007/2008
I miejsce - Mistrzostwa Okręgu Juniorów Młodszych do lat 15 w Szabli dziewcząt
I miejsce - Indywidualne Mistrzostwa Wielkopolski w Judo w kat. dziewcząt
I miejsce - Konkurs Tańca Disco 2008

Koła zainteresowań

Oferta zajęć dodatkowych wynika z potrzeb uczniów. Udział w zajęciach umożliwia samorealizację oraz przygotowanie do uczestnictwa w konkursach przedmiotowych. Młodzież jest motywowana do udziału w licznych akcjach edukacyjnych, humanitarnych organizowanych na terenie szkoły i poza nią z różnych dziedzin nauki, gospodarki oraz wiedzy i aktywności obywatelskiej. Gimnazjum opracowuje własne i uczestniczy w realizacji projektów krajowych i międzynarodowych.
 Samorząd Uczniowski
 PCK
 Szkolne koło „Caritas”
oraz w zajęciach wspomagających i rozwijających z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, humanistycznych i językowych, a także w zajęciach i warsztatach:
 plastycznych,
 teatralnych,
 dziennikarskich i muzycznych.

Zajęciach sportowych:
 z koszykówki,
 z siatkówki
 piłki ręcznej,
 unihokeja,
 tenisa stołowego,
 aerobiku,
 tańca sportowego i klasycznego.

Kontakty zagraniczne

-Projekt „ Socrates Comenius1” - wymiana młodzieży w języku angielskim i francuskim pt. „Przez język i sport do wspólnych wartości”,
-EUBIS - wymiana doświadczeń w zakresie demokratyzacji szkoły i kształtowania postaw obywatelskich - Finlandia, Dania i Niemcy, Hiszpania.
- 2012-2014 projekt Comenius „Understanding History: Our Gate to the Future” ze szkołami z Anglii, Belgii, Niemczech i Turcji.
- Erasmusplus - Partnerstwa Strategiczne - współpraca szkół na rzecz edukacji szkolnej, od września 2014 do czerwca 2016 realizujemy 2 letni językowy projekt związany z wymianą, w którym bierze udział 30 uczniów z naszej szkoły: A Good Command of English as a Modern Lingua Franca: Our Gateway to Future Professional Careers. Dobra znajomość Języka Angielskiego - Współczesnego Lingua Franca: Naszą Przepustką do Przyszłych Karier Zawodowych. Szkoły partnerskie: College Saint Joseph w Challans, Francja.
- Od września 2014 do czerwca 2017 realizujemy 3 letni projekt: Art at all European Levels Związany z wymianą ze szkołami partnerskimi z Belgii, Finlandii, Węgier, Grecji, Turcji, Litwy.

-corocznie odbywają się obozy językowe w Londynie.
Projekty realizowane są w języku angielskim i niemieckim.

Dojazd

Budynek Gimnazjum znajduje się przy ulicy Promyk 4 na pograniczu dwóch dzielnic Poznania - Grunwaldu i Jeżyc.
Teren Gimnazjum wyznaczają ulice: Bukowska, Swoboda, Marcelińska i Bułgarska.

Dojazd do szkoły możliwy jest autobusami:
- nr 59,77,78 - przystanek ul. Piękna- Swoboda
- nr 63, 82 i 91 - przystanek ul. Brzask.

Języki obce

- Język angielski
- Język niemiecki

Wróć do listy