Poznan.pl

Poznański Serwis Oświatowy

Pominąłeś menu
Gimnazja na planie Dodaj obiekt -

Gimnazjum nr 58

Opis

Oferta edukacyjna szkoły skierowana jest do uczniów uzdolnionych językowo, ciekawych świata, zainteresowanych systematycznym rozwojem pasji z zakresu nauk ścisłych, humanistycznych oraz odkrywaniem własnych talentów artystycznych i sportowych. Te zdolności, poparte systematyczną opieką nauczycieli, przynoszą bardzo pozytywne efekty.

Jesteśmy jedyną szkołą w Poznaniu, w której nauczyciele prowadzą tutoring (dla zainteresowanych) . Jest to niezwykła metoda dydaktyczna, bazująca na indywidualnej współpracy z tutorem, która pozwala na rozpoznanie mocnych stron ucznia, rozwijanie jego talentów, wspólne określenie ścieżki rozwoju edukacyjnego i społecznego.

Od 2013 r. proces edukacyjny z zakresu przedmiotów ścisłych wspierany jest (w wszystkich kl. 1 i 2) przez naukę gry w szachy, która rozwija m.in. logiczne myślenie, koncentrację oraz pamięć.

Od 2006 roku prowadzimy naukę w oddziałach
dwujęzycznych (polsko-angielskich) i ogólnych. Pracujemy w
systemie jednozmianowym, po lekcjach odbywają się zajęcia dodatkowe
dla zainteresowanych. W szkole działa ponad 20 przedmiotowych kół
zainteresowań, ponadto wolontariat zrzeszający niemal 100 uczniów,
kluby melomana, teatromana, podróżnika, liczne sekcje sportowe
oraz zajęcia przygotowujące do egzaminu
First Certificate in English (FCE).

Jedną z największych zalet naszej szkoły jest jej klimat pełen
życzliwości dla każdego ucznia. U nas nikt nie jest
anonimowy- wszyscy się znamy i wzajemnie szanujemy.
Jesteśmy dumni z postępów naszych uczniów, wszystkich ich
osiągnięć oraz bardzo wysokich wyników egzaminów zarówno z zakresu
przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, humanistycznych
jak i języków obcych.

Zarówno wyniki bezwzględne egzaminów, jak i analiza
tendencji rozwojowej szkoły na przestrzeni lat 2002 – 2014
oraz tzw. Edukacyjna Wartość Dodana wskazują na to, iż
jesteśmy SZKOŁĄ SUKCESU! Szczegółowe informacje na
stronie szkoły w zakładce: Wyniki testów, szkoła sukcesu.

Naszym celem jest wspieranie wszechstronnego rozwoju
ucznia, wyposażenie go w taką umiejętność moralnej oceny
własnych wyborów, żeby własnego człowieczeństwa nie
ograniczał do sukcesu życiowego, wygody, dobrobytu i
kariery zawodowej.

Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach międzynarodowych,
ogólnopolskich i wojewódzkich, są nagradzani za szczególne
osiągnięcia w nauce, sporcie oraz za bezinteresowną pomoc
potrzebującym za pracę w wolontariacie. (Szczegółowe
informacje na stronie szkoły w zakładce: Wyniki testów,
szkoła sukcesu oraz w zakładce Osiągnięcia uczniów).

W 2011 r. wizytatorzy z Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty
w Poznaniu przeprowadzili w naszej placówce ewaluację
zewnętrzną. Jako jedyne gimnazjum w Wielkopolsce
uzyskaliśmy szesnaście ocen A i jedną B, co oznacza, że na
bardzo wysokim poziomie spełniamy wymagania zawarte w
załączniku do Rozporządzenia MEN z dnia 7.10.2009 r. w
sprawie nadzoru pedagogicznego. (Szczegółowe informacje
na stronie szkoły w zakładce: AAA to szkoła ! wyniki
ewaluacji -link).

W naszej szkole jako pierwszej w Poznaniu (na szczeblu
gimnazjalnym), wprowadzono naukę gry w szachy we
wszystkich klasach 1 i 2. Znaczenie edukacyjnej roli szachów
potwierdzają największe autorytety pedagogiczne. Szachy
wspomagają rozwój intelektualny i emocjonalny dziecka,
wyrabiają: samodzielność myślenia, logikę, obiektywizm,
poczucie odpowiedzialności, szacunek dla drugiego,
koncentrację, opanowanie, wytrwałość, pamięć, uczą zasad
„fair play”- przydatnych tak w życiu dziecka jak i dorosłego
człowieka. Skutkiem gry w szachy są, ku uciesze rodziców
lepsze wyniki w nauce.

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
OFERUJEMY NAUKĘ W NASTĘPUJĄCYCH ODDZIAŁACH;

- dwujęzycznych (3 oddziały)
6 godzin języka angielskiego, w tym zajęcia z native
speakerem
2 przedmioty wykładane w języku angielskim
2 godziny języka niemieckiego,

- ogólnej (1 oddział)
3 godziny języka angielskiego
2 godziny języka niemieckiego.

We wszystkich klasach nauka języków obcych odbywa się w
grupach 15 osobowych, według stopnia zaawansowania. W
oddziałach dwujęzycznych prowadzone są zajęcia z native speakerem.
Nauczyciele prowadzą też dodatkowe zajęcia (dla chętnych)
przygotowujące uczniów do egzaminu First Certificate in English (FCE), 
który jest organizowany we współpracy z  British Council
na terenie naszej szkoły.

**************************************************
SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA „DRZWI OTWARTE”,
KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ WE WTOREK 10 MARCA 2015 r.
O GODZ. 18.00
Podczas spotkania będzie można poznać nauczycieli,
szczegółowe kryteria naboru, zwiedzić szkołę
oraz zobaczyć ciekawe prezentacje i eksperymenty.
Szczegóły na stronie internetowej szkoły w
zakładce: Drzwi otwarte
**************************************************

ZAPEWNIAMY:
- zajęcia pozalekcyjne, na których uczniowie rozwijają swoje pasje i
zainteresowania (m.in. koła matematyczne, biologiczne,
historyczne, artystyczne, informatyczne, sportowe,
podróżnika, PCK, językowe, redakcyjne, zajęcia z robotyki, szkolne
koło wolontariatu, kluby teatromana, melomana oraz świetlicę środowiskową),
- przygotowanie uczniów do udziału w konkursach kuratoryjnych
wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych (laureaci konkursów kuratoryjnych
mają pierwszeństwo w wyborze szkoły średniej, a finaliści dodatkowe
punkty podczas rekrutacji),
- przygotowanie zainteresowanych uczniów do egzaminu First Certificate in English (FCE),
- realizację projektów edukacyjnych,
- zajęcia wspomagające ze wszystkich przedmiotów w
ramach świetlicy środowiskowej,
- samopomoc uczniowską SPOKO,
- naukę gry w szachy we wszystkich kl. 1 i 2,
- opiekę psychologiczną, pedagogiczną i pielęgniarską,
- lekcje w systemie jednozmianowym,
- dodatkowe zajęcia sportowe np. z koszykówki, piłki
sitkowej, nożnej, badmintona, tenisa stołowego, szachy,
- ciekawe wycieczki szkolne krajowe i zagraniczne,
m.in. do Berlina, Londynu, Drezna, Pragi.
- wyjazdy wakacyjne do Karyntii w południowej Austrii

SZKOŁA POSIADA:
- nowoczesne i bardzo dobrze wyposażone pracownie:
biologiczną, fizyczną, chemiczną, geograficzną, informatyczną,
- tablice multimedialne w każdej sali lekcyjnej,
- bibliotekę z dostępem do Internetu,
- halę sportową oraz boisko ze sztuczną nawierzchnią do piłki
nożnej,
- salę gimnastyczną,
- świetlicę w której odbywają się uroczystości szkolne
- stołówkę oferującą smaczne i niedrogie śniadania i obiady,
- szafki na odzież dla każdego ucznia,
- monitoring,
-stojaki na rowery uczniów,
- automaty z kanapkami i napojami.

SZKOŁA ORGANIZUJE:

ŚLUBOWANIE I OTRZĘSINY KLAS PIERWSZYCH
Ślubowanie, czyli zgodne z tradycją szkoły przyjęcie uczniów
klas pierwszych do społeczności gimnazjalnej, to okazja, by
poprzez wspólną zabawę zintegrować młodzież klas
pierwszych ze starszymi uczniami.

AUKCJĘ BOMBEK
Jest to licytacja bombek z autografami znanych osób ze
świata kultury, nauki, sportu, polityki, muzyki i rozrywki.
Niepowtarzalne ozdoby choinkowe cieszą się dużą
popularnością, a dochód z licytacji zasila budżet szkoły.
Aukcji towarzyszy kiermasz kartek świątecznych, wykonanych
przez naszych uczniów. Dochód ze sprzedaży darowany jest
jednemu z poznańskich hospicjów.

AKADEMIE Z OKAZJI ŚWIĄT I ROCZNIC NARODOWYCH
Uroczyście obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej,
Konstytucji 3 Maja oraz rocznicę poznańskiego Czerwca’56.
Uczniowie przygotowują programy artystyczne, w których
uczestniczy cała społeczność szkolna.
Co roku przed dniem Wszystkich Świętych składamy kwiaty
przed pomnikiem Ofiar Katynia na Cmentarzu Junikowskim i
porządkujemy groby. Dbamy też o miejsca pochówku ofiar
poznańskiego Czerwca’56.

JEZIORANKI
Dzień 15 maja zapisał się w tradycji naszej szkoły wielkimi
literami. Jest to rocznica nadania szkole imienia Jana
Nowaka–Jeziorańskiego. W związku z tym, corocznie na
terenie naszej szkoły organizujemy Jezioranki i Dzień Kultury
Krajów Anglojęzyczny. W ubiegłych latach zespół nauczycieli
języka angielskiego przygotował Dzień Kultury Brytyjskiej,
Amerykańskiej, Australijskiej, Skandynawskiej i Holenderskiej.

FESTYN
W czerwcowy weekend na terenie naszego gimnazjum
organizujemy festyn. Uczestniczy w nim nie tylko społeczność
szkolna, ale też mieszkańcy osiedla. Uczniowie wraz z
rodzicami i nauczycielami przygotowują szereg atrakcji i
niespodzianek. Odbywają się imprezy sportowe i rekreacyjne,
a także prezentacje talentów uczniowskich. Na festynie
można nabyć obrazy, bibeloty, kwiaty, książki i inne
przedmioty, często wykonane przez uczniów. Nie brakuje
takich atrakcji festynowych, jak loteria fantowa, licytacja prac
uczniów czy rozgrywki sportowe. W miły nastrój wprowadzają
gości występy chóru szkolnego i zespołów muzycznych.
Stoiska oferują też artykuły żywnościowe, np. ciasta i napoje.

POŻEGNANIE KLAS III
Uczniowie klas trzecich żegnani są przez młodzież klas
drugich. W części oficjalnej absolwenci składają
podziękowania dyrekcji, wychowawcom, gronu
pedagogicznemu oraz rodzicom za ich trud. Do tradycji
naszej szkoły należy przyznawanie GIM'ów, specjalnych
nagród, którymi grono pedagogiczne i społeczność
uczniowska klas III wyróżnia tych, którzy w trakcie trzyletniej
edukacji zasłużyli na uznanie w następujących kategoriach:
nauka, sport, postawa, aktywność społeczna, poliglota,
informatyk. Najlepszy absolwent otrzymuje SUPERGIMA. Tym
wszystkim, którym udało się osiągnąć dobre wyniki w nauce
lub odnieść sukces w innej dziedzinie, wręczane są nagrody
w postaci dyplomów, książek oraz świadectwa z
wyróżnieniem. Symboliczne rozwiązanie klas następuje, gdy
wychowawcy przetną wstążeczki łączące bukieciki trzymane
przez uczniów.

Ponadto uczestniczymy w wielu akcjach np.
Sprzątanie Świata, Dary dla Lwowa, Dzień Ziemi i innych.

Historia szkoły

Gdy dnia 1 stycznia 1999 roku weszła w życie reforma
systemu edukacji, z inicjatywy rodziców powołano do
istnienia publiczne Gimnazjum nr 58, które działalność swoją
zainaugurowało 1 września 1999 roku przy ulicy
Małoszyńskiej 38 w Poznaniu. Początkowo szkoła mieściła
się w budynku Szkoły Podstawowej nr 54, a od roku 2010
dla potrzeb gimnazjum dobudowano nową cześć budynku i
oddzielne wejście. Pierwszym dyrektorem szkoły została pani
Ewa Małecka-Skibińska, a od roku 2001 do dnia dzisiejszego
funkcję tę pełni pani Elżbieta Marciniak.
W Gimnazjum nr 58 początkowo kształciła się wyłącznie
młodzież z okolicznych osiedli, a dziś dojeżdżają do nas
uczniowie ze wszystkich dzielnic Poznania.
Od początku istnienia placówka kładła duży nacisk na naukę
języków obcych i wszechstronny rozwój ucznia, o czym
świadczą liczne sukcesy naszych wychowanków.
W roku szkolnym 2006/2007 utworzone zostały oddziały
dwujęzyczne (polsko-angielskie).
W roku 2007 odbyła się uroczystość nadania szkole imienia
Jana Nowaka-Jeziorańskiego. W uroczystości udział wzięli
wybitni goście, znane osobistości świata kultury, m.in.
mecenas Jacek Taylor - przyjaciel i wykonawca testamentu
Kuriera z Warszawy, Jolanta Hajdasz - dyrektor TVP3 i
współautorka książki poświęconej życiu i działalności
Jeziorańskiego, Marek Lenartowski, a także władze miasta
Poznania z wiceprezydentem Maciejem Frankiewiczem.
W 2010 roku zakończyła się rozbudowa szkoły, budynek
powiększył się o kilka nowocześnie urządzonych pracowni,
między innymi fizyczną, chemiczną, biologiczną,
informatyczną.
Oficjalnie nowa część budynku Gimnazjum nr 58 została
otwarta 13.10.2011r.
Obecnie każda sala lekcyjna naszego gimnazjum jest
pracownią multimedialną wyposażoną w komputer,
oprogramowanie edukacyjne, nagłośnienie oraz tablicę
interaktywną, co czyni naszą placówkę szkołą na miarę XXI
wieku.
W lutym 2011r. odbyła się ewaluacja zewnętrzna prowadzona przez zespół
wizytatorów Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Jako jedyne gimnazjum w
województwie  uzyskaliśmy 16 ocen A ! i jedną ocenę B, które  oznaczają bardzo
wysoki poziom spełniania przez szkołę wymagań zawartych w załączniku do
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w
sprawie nadzoru pedagogicznego
Od września 2013r. w naszej szkole wprowadzono naukę gry w szachy we
wszystkich klasach 1 i 2, która wspiera proces edukacyjny z zakresu
przedmów ścisłych.
W 2014r. odbył się po raz pierwszy- na terenie naszej szkoły, egzamin First
Certificate in English (FCE), zorganizowany w współpracy z  British Council dla
zainteresowanych uczniów.

Osiągnięcia szkoły

Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach międzynarodowych,
ogólnopolskich i wojewódzkich, są nagradzani za szczególne
osiągnięcia w nauce, sporcie oraz za bezinteresowną pomoc
potrzebującym za pracę w wolontariacie. (Szczegółowe
informacje na stronie szkoły w zakładce: Wyniki testów,
szkoła sukcesu oraz w zakładce Osiągnięcia uczniów).

NAGRODA PREZYDENTA POZNANIA ZA SZCZEGÓLNE
OSIĄGNIĘCIA W NAUCE:
Do tej pory niniejsza nagroda została przyznana naszym
uczniom 48 razy.

LAUREACI I FINALIŚCI KONKURSÓW KURATORYJNYCH
organizowanych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty:
Język polski:
Daria Narożna - finalistka (2005/2006)
Agnieszka Kuźma - laureatka (2006/2007)
Katarzyna Woźniak – finalistka (2006/2007)
Nina Kaczmarek - finalistka (2007/2008)
Paweł Konopnicki - finalista (2009/2010)
Oliwia Kowalska - finalistka (2009/2010)
Joanna Spychała - finalistka (2009/2010)
Katarzyna Kurkowiak – laureatka (2010/2011)
Magdalena Głogowska – finalistka (2011/2012)
Magdalena Wizła – finalistka (2011/2012)
Martyna Wieczorek – finalistka (2011/2012)
Monika Wiśniewska – laureatka (2011/2012)
Martyna Wieczorek – finalistka (2012/13)
Inga Grela  – finalistka (2013/14)
Język angielski
Anna Urbaniak – finalistka (2001/2002)
Anna Kowalska - finalistka (2002/2003)
Kinga Dziennik - finalistka (2005/2006), laureatka (2006/2007)
Roma Janowiak - finalistka (2005/2006)
Karolina Kowalska - finalistka (2005/2006)
Aleksandra Zdancewicz - finalistka (2005/2006)
Agata Cybińska - finalistka (2009/2010)
Jan Kosman - finalista (2009/2010)
Ewa Michalak - finalistka (2009/2010)
Joanna Spychała - finalistka (2009/2010)
Wojciech Świerczek - finalista (2009/2010)
Dagmara Koźlecka – laureatka (2011/2012)
Magdalena Wizła – laureatka (2011/2012)
Martyna Wieczorek – laureatka (2012/2013)
Karolina Jaworska – laureatka (2012/2013)
Stanisław Bryś  -  laureat (2013/14)
Agnieszka Cieślińska –laureatka (2013/14)
Agata Malinowska – laureatka (2013/14)
Michał Malinowski -  laureat (2013/14)
Małgorzata Szubińska – laureat (2013/14)
SoniaWysocka – laureatka (2013/14)
Weronika Piasta – finalistka (2013/14)
Dominika Piosik – finalistka (2013/14)
Agnieszka Rabiza – finalistka (2013/14)
Język niemiecki
Magdalena Pluta - finalistka (2005/2006), laureatka (2006/2007)
Diana Lawetter - finalistka (2009/2010)
Diana Lawetter –laureatka (2010/2011)
Diana Lawetter –laureatka (2011/2012)
Sonia Wysocka  - finalistka (2013/14)
Język rosyjski
Jegor Chomczuk - laureat (2004/2005)
Ivan Novgorodtsev – laureata (2011/2012)
Maria Pawłowska – laureatka (2012/13)
Język francuski
Fiona Farine 1e – finalistka (2013/14)
Historia
Jacek Jabłoński - finalista (2002/2003)
Aleksandra Wierzbicka - finalistka (2006/2007)
Krzysztof Galubiński - laureat (2007/2008)
Piotr Kaczmarek - finalista (2008/2009)
Grzegorz Mieloch - finalista (2008/2009)
Karolina Szymańska - finalistka (2009/2010)
Jakub Potoczny – laureat (2010/2011)
Jan Niziński – laureat (2010/2011)
Tomasz Jarmusik – laureat (2013/14)
Wojciech Kraśnik – laureat (2013/14)
Matematyka
Maksymilian Bilewicz - finalista (2009/2010)
Mateusz Peter – laureat (2010/2011)
Krzysztof Marek – finalista (2011/2012)
Jakub Szewczyk 3c – laureat (2013/14)
Fizyka
Piotr Ptaszyński - laureat (2007/2008)
Jacek Lebioda - laureat (2008/2009)
Katarzyna Świątek -finalistka (2008/2009)
Filip Walkowiak - finalista (2008/2009)
Maksymilian Bilewicz - laureat (2009/2010)
Konrad Matusiak - laureat (2009/2010)
Filip Śnieguła - laureat (2009/2010)
Mateusz Peter – laureat (2010/2011)
Bartosz Górski – laureat (2010/2011)
Filip Śnieguła – laureat (2010/2011)
Grzegorz Stankowski – laureat (2011/2012)
Mieczysław Krawiarz – laureat (2011/2012)
Michał Smardz – laureat (2011/2012)
Krzysztof Warmuz – finalista (2011/2012)
Tomasz Gil – finalista (2011/2012)
Maria Naklicka – finalistka (2011/2012)
Jakub Tvrdon – finalista (2011/2012)
Martyna Wieczorek –finalistka (2011/2012)
Maria Barełkowska – laureatka (2012/2013)
Martyna Wieczorek - laureatka (2012/2013)
Krzysztof Warmuz - laureat (2012/2013)
Magdalena Berlińska – finalistka (2012/13)
Jakub Leśniak - finalista (2012/13)
Krzysztof Swiniarek - finalista (2012/13)
Jakub Szewczyk -  laureat (2013/14)
Krzysztof Warmuz – laureat (2013/14)
Michał Helak – finalista (2013/14)
Miłosz Mikołajczyk – finalista (2013/14)
Jadwiga Iwańska – finalistka (2013/14)
Ryszard Walkowiak – finalista (2013/14)
Biologia
Anna Jędrzejak – laureatka (2009/2010)
Julia Suwalska – laureatka (2009/2010)
Aleksandra Mytko – laureatka (2009/2010)
Magdalena Berlińska – finalistka (2011/2012)
Magdalena Dróżdż – finalistka (2011/2012)
Magdalena Wizła – finalistka (2011/2012)
Julita Pietrzak – finalistka (2011/2012)
Paulina Langosz – finalistka (2011/2012)
Magdalena Głogowska – laureatka (2011/2012)
Magdalena Berlińska – laureatka (2012/13)
Martyna Wieczorek – finalistka (2012/13)
Joanna Osmólska – finalistka (2013/14)
Michał Helak –  laureat (2013/14)
Geografia
Maksymilian Bilewicz - finalista (2009/2010)
Jakub Potoczny - finalista (2009/2010)
Jędrzej Walkowiak - finalista (2009/2010)
Jakub Potoczny – laureat (2010/2011)
Magdalena Wizła – finalistka (2011/2012)
Martyna Wieczorek – laureatka (2012/13)
Chemia
Aneta Disterheft - finalistka (2006/2007)
Bartosz Górski - finalista (2009/2010)
Adam Thiem - finalista (2009/2010)
Filip Śnieguła – finalista (2010/2011)
Bartosz Górski – laureat (2010/2011)
Mateusz Peter – laureat (2010/2011)
Jakub Tvrdoń – la utrat (2011/2012)
Maria Naklicka – laureatka (2011/2012)
Magdalena Berlińska – laureatka (2012/2013)
Maciej Stachowiak - laureat (2012/2013)
Kamil Walter - laureat (2012/2013)
Martyna Wieczorek - laureatka (2012/2013)
Michał Helak -  laureat (2013/14)
Jakub Doda -  finalista (2013/14)
Jakub Szewczyk  - finalista (2013/14)
Błażej Huminiecki  - finalista (2013/14)
Oliwia Skrzypiec – laureat (2013/14)
Krzysztof Warmuz – laureat (2013/14)
Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
Honorata Pankiewicz- laureatka (2012/2013)
Karolina Jaworska – finalistka (2012/2013)
Anna Matysiak  - finalistka (2013/14)
Agata Pruss – finalistka (2013/14)
Michał Helak  -  finalista (2013/14)
Anna Matysiak  - laureatka (2013/14)

LICZNE SUKCESY UCZNIÓW W INNYCH KONKURSACH znajdują się na stronie szkoły w zakładce: Osiągnięcia uczniów/sukcesy w innych konkursach.
**************************************************
OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE to m.in. II MIEJSCE W POZNAŃSKIEJ GIMNAZJADZIE 2013/14, w której uczestniczą uczniowie niemal ze wszystkich poznańskich gimnazjów, także gimnazjaliści ze szkół sportowych.
**************************************************

Koła zainteresowań

W szkole działa ponad 20 różnych kół zainteresowań, są to
między innymi koła: matematyczne, geograficzne,
historyczne, biblijne, plastyczne, informatyczne, językowe , redakcyjne, teatralne, filmowe, biologiczne, fizyczne, PCK, także kluby
melomana, teatromana, podróżnika; zespół muzyki
dawnej, szkolne koło wolontariatu i chór szkolny. Ponadto
odbywają się spotkania psychoedukacyjne (w ramach
świetlicy środowiskowej), zajęcia z robotyki oraz sportowe
(tenis stołowy, badminton, piłka siatkowa, koszykowa i
nożna, szachy i inne), zajęcia wspomagające z języka
polskiego, z matematyki, z przedmiotów przyrodniczych (fizyki,
chemii, biologii, geografii) oraz języków obcych.
Szczególnie aktywne - już od 10 lat - jest szkolne koło
wolontariatu „Tęcza”, które zrzesza niemal 100
wolontariuszy. Pomagają oni młodszym kolegom,
przedszkolakom, osobom starszym i niepełnosprawnym, a także zwierzętom z przytuliska w Mosinie.
Członkowie „Tęczy”
wielokrotnie byli laureatami konkursu „Ośmiu wspaniałych”
oraz „Serce na dłoni”.
Nasi wychowankowie odnoszą również sukcesy edukacyjne
w innych konkursach ogólnopolskich oraz
międzynarodowych, zdobywają tytuły laureatów i finalistów
przedmiotowych konkursów organizowanych przez
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Laureaci konkursów kuratoryjnych mają pierwszeństwo w wyborze szkoły średniej, a finaliści dodatkowe punkty podczas rekrutacji.
Dzięki temu nasi absolwenci zostają uczniami wielu renomowanych
poznańskich liceów. (Szczegółowe informacje o sukcesach
uczniów na stronie szkoły w zakładce: Osiągnięcia uczniów).

Kontakty zagraniczne

Zajęcia prowadzone przez studentów z krajów anglojęzycznych we współpracy ze Stowarzyszeniem AISEC Polska.
Wycieczki edukacyjne do Berlina, Londynu, Pragi, Drezna.
Współpraca ze stowarzyszeniem Memoramus. Wymiana międzynarodowa ze szkołą Institut la Segarra z Hiszpanii.
Kilkunastodniowe wycieczki do Koryntii w Południowej Austrii.

Dojazd

Tramwajem linii 1 i 13 ulicą Grunwaldzką, przystanek przy ul.
Junikowskiej.

Języki obce

- Język angielski
- Język niemiecki

Wróć do listy