Poznan.pl

Poznański Serwis Oświatowy

Pominąłeś menu
Gimnazja na planie Dodaj obiekt -

Gimnazjum nr 63

Opis

Motto Gimnazjum nr 63:

„Przyszłość należy do tych, który wierzą w piękno swoich
marzeń“(F.Roosevelt)

Organizujemy:
DRZWI OTWARTE
6 marca 2015r.(piątek) i 17 kwietnia 2015r. (piątek)
godz. 17.00

Szkoła objęta patronatem Uniwersytetu Przyrodniczego.

Współpracujemy także z Uniwersytetem Artystycznym,
Komendą Miejską Policji, Fundacją 'Filmowiec'.

Gimnazjum nr 63 mieści się na Sołaczu. Jesteśmy kameralną
szkołą, położoną w dzielnicy pełnej zieleni. Zapewniamy
przyjazną atmosferę. Mamy doświadczoną kadrę
pedagogiczną. Uczniowie mogą korzystać ze wsparcia doradcy
zawodowego, który pracuje w naszej szkole.Gwarantujemy
indywidualne podejście do ucznia. Każdemu dajemy możliwość
rozwijania zainteresowań i doskonalenia umiejętności na
zajęciach pozalekcyjnych. Zachęcamy uczniów do aktywności.
Wyróżniają nas bardzo dobre wyniki egzaminów końcowych.
Realizujemy programy: „Szkoła wolna od narkotyków i
przemocy”, „Szkoła promująca zdrowie”,"Miejski Program
Profilaktyki i Rozwoju Umiejętności Społecznych", "Liderzy
profilaktyki".Bierzemy udział w życiu kulturalnym Poznania
(wizyty w teatrach, muzeach, kinach, na wystawach
tematycznych). Współpracujemy z Radą Osiedla Sołacz,
parafią św. Jana Vianney , Polskim Związkiem Niewidomych,
Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i Strażą Miejską.
Organizujemy wycieczki krajowe i zagraniczne, festyny, rajdy,
kiermasze integrujące uczniów, nauczycieli i rodziców, uczące
kreatywności i przedsiębiorczości.

W szkole posiadamy bibliotekę multimedialną, a zajęcia
odbywają się w salach wyposażonych w nowoczesne pomoce i
sprzęt audiowizualny.Dysponujemy nowoczesnym boiskiem
sportowym.

Proponujemy naukę trzech języków obcych: angielskiego,
niemieckiego i hiszpańskiego z podziałem na grupy o
odpowiednim poziomie zaawansowania.

W roku szkolnym 2015/2016 PROPONUJEMY KLASY:

• HUMANISTYCZNO-FILMOWĄ
z dodatkowymi ZAJĘCIAMI ARTYSTYCZNYMI

Współpraca z Uniwersytetem Artystycznym, Muzeum
Narodowym i Fundacją 'Filmowiec'.

Celem klasy jest pogłębianie i rozwijanie
wśród młodzieży zainteresowania literaturą, filmem i innymi
dziedzinami kultury.Proponujemy uczniom wizyty w teatrze,
kinie; udział w lekcjach organizowanych przez Muzeum
Narodowe i cyklicznych warsztatach prowadzonych przez
studentów Uniwersytetu Artystycznego i Wydziału
filmoznawstwa i kultury mediów Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza;redagowanie gazetki szkolnej; uczestniczenie w
dyskusjach dotyczących fascynacji lekturowych; poznawanie
świata mediów: wizyty w radiu, telewizji, redakcji gazety.
Proponujemy naukę dwóch języków obcych (j.angielski i
j.niemiecki lub j.hiszpański).

• KREATORÓW SPOŁECZNYCH
Klasa powstała we współpracy z Komendą Miejską Policji.

Celem klasy jest pogłębianie i rozwijanie
wśród młodzieży kompetencji społecznych. Tworzą ją młodzi
liderzy profilaktyki,świadomi zagrożeń współczesnego świata,
promujący pozytywne zachowania wśród rówieśników.
Proponujemy uczniom udział w zajęciach z pierwszej pomocy i
samoobrony, uczestniczenie w
konkursach,debatach,happeningach profilaktycznych.
Podstawowym językiem obcym w oddziale jest język angielski
w wymiarze 5 godzin tygodniowo. Dodatkowo proponujemy do
wyboru naukę języka niemieckiego lub języka hiszpańskiego.

• MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZĄ
Patronat Uniwersytetu Przyrodniczego.

Klasa skupia uczniów, którzy pragną pogłębiać swoje
umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno-
przyrodniczych i informatyki, współtworząc między innymi
stronę internetową szkoły, biorąc udział w multimedialnych
projektach międzyprzedmiotowych.Proponujemy dwa języki
obce (j. angielski i niemiecki lub hiszpański).

BY OSIĄGNĄĆ SUKCES :
1.Okazujemy sobie szacunek.
2.Przeciwdziałamy przemocy.
3.Rozwiązujemy problemy.
4. Nie lekceważymy zagrożeń, reagujemy.
5. Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym.
6. Promujemy twórcze działania i aktywność uczniów.

ABSOLWENT naszego gimnazjum:
- dysponuje wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi, by odnieść
sukces w dalszej edukacji;
- potrafi odnaleźć się we współczesnym świecie;
- jest wrażliwy na drugiego człowieka;
- podejmuje twórcze działania;
- odznacza się kreatywnością i przedsiębiorczością.


Szkoła posiada monitoring. Dysponujemy stołówką szkolną
(możliwość wykupienia obiadów) oraz dobrze zaopatrzonym
sklepikiem szkolnym.

Lekcje odbywają się na jedną zmianę od godz.8.00 do
godz.15.20.IMPREZY CYKLICZNE W NASZYM GIMNAZJUM:
• Dzień Patrona- Alfredy
• Dzień Językowy
• Kiermasz świąteczny
• Przedstawienia bożonarodzeniowe
• Rajd z okazji Dnia Dziecka
• Festyny tematyczne


OPINIE UCZNIÓW NA TEMAT GIMNAZJUM NR 63

Myślę, że Gimnazjum nr 63 w Poznaniu jest świetnym miejscem
dla każdego, kto lubi naukę i zabawę. (Ola)
Pierwsze dni w szkole były świetne. Atmosfera w klasie jest
bardzo dobra. Szkoła jest dodrze zorganizowana, nauczyciele
są sprawiedliwi oraz życzliwie nastawieni do uczniów:) Sale są
duże i jasne. Prawie w każdej klasie znajdują się komputery,
tablice multimedialne i telewizory. Ujmując to jednym zdaniem -
ta szkoła jest niezastąpiona.(Oskar)
Pierwszy semestr nauki w Gimnazjum 63 uważam za udany.
Było dużo nauki, dużo nowości, ale dałam radę w miarę dobrze
zakończyć ten semestr. Ludzie ze starszych klas są spoko...
Nauczyciele zresztą też... Nie żałuję, że wybrałam to
gimnazjum. (Zuza)
Na początku nikogo nie znałam w szkole i myliły mi się klasy.
Moja klasa okazała się być bardzo sympatyczna, a nauczyciele
mili i przyjaźni. Gdybym miała jeszcze raz wybierać gimnazjum,
wybrałabym tak samo – szkołę 63.
(Zosia)

GIMNAZJUM 63 ... dodaj do ULUBIONYCH !

Historia szkoły

Gimnazjum działa od 1.09.1999r. w budynku dawnej Szkoły
Podstawowej. W maju 2004r. odbyła się uroczystość nadania
szkole imienia Laureatów Nagrody Nobla. Atmosfera
gimnazjum służy rozwojowi młodzieży, która odnosi liczne
sukcesy. Działania dydaktyczno –wychowawcze chętnie
wspierają rodzice uczniów.
W 2013r. pan dyrektor Marek Szczeszak podpisał z
Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu umowę patronacką -
w ramach współpracy gimnazjaliści będą uczestniczyć w
zajęciach i warsztatach przygotowanych przez uczelnię. Nadzór
merytoryczny nad ich pracą sprawować będą pracownicy
uniwersytetu. Patronatem UP objęte zostały klasy
matematyczno-przyrodnicze. Współpracujemy także z
Uniwersytetem Artystycznym,Komendą Miejską Policji,Fundacją
'Filmowiec'.

Osiągnięcia szkoły

EDUKACYJNE
Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych:
2015-Wojewódzki Konkurs Fizyczny-laureat
Wojewódzki Konkurs Matematyczny-laureat
Wojewódzki Konkurs Chemiczny- finalista
Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego-finalista
2014 - Wojewódzki Konkurs Fizyczny - dwoje finalistów
2014 - I miejsce w Matematycznych Mistrzostwach Polski
2013 - Ogólnopolski Konkurs Gramatyczno-Językowy - finalista
2013 - II miejsce w Matematycznych Mistrzostwach Polski
2012 - Wojewódzki Konkurs Matematyczny- laureat
2012 - Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego- finalista
2011 - Wojewódzki Konkurs Geograficzny- laureat
2011 - Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego- laureat
2010 - Wojewódzki Konkurs Historyczny- finalista
2010 - Wojewódzki Konkurs Geograficzny- finalista
2009 - Wojewódzki Konkurs Historyczny- laureat
2008 - Wojewódzki Konkurs Matematyczny- finalista

Nagrody Miasta Poznania dla uczniów szkoły za szczególne
osiągnięcia w latach 2012/2013, 2011/2012, 2010/2011,
2009/2010.

Inne:
I,II i III miejsce - Miejski Konkurs Profilaktyczny-"Żyję aktywnie,
zdrowo i bezpiecznie"-2014
I i II miejsce w Konkursie profilaktycznym - 2013
Etap finałowy Konkursu "Wolontariusz 2013"
- I miejsce w konkursie „Serce na dłoni”- akcja „I ty możesz
zostać św. Mikołajem"
- I miejsce, II miejsce, III miejsce- nagrody dla najlepszych
aktorów w "Konkursie na najlepszą scenkę z lektury szkolnej"
- wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim
- I miejsce w Konkursie Matematycznym "Kangur" na poziomie
klas drugich
- I miejsce w Konkursie Matematycznym "Kangur" na poziomie
klas trzecich
- II miejsce w konkursie języka angielskiego GOLDEN PENCIL
- III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie dla Gimnazjalistów z
okazji obchodów Roku Mozartowskiego

SPORTOWE
- II miejsce w biegu na 100m - Mistrzostwa Polski
- II miejsce w biegu na 300m - Mistrzostwa Polski
- II miejsce- sztafeta 4 x 100m dziewcząt - Mistrzostwa
Poznania i w Wielkopolsce
- II miejsce na 1000m - Mistrzostwa Poznania
- III miejsce w biegu przełajowym w Poznaniu
- III miejsce- pchnięcie kulą - Mistrzostwa Poznania
- III miejsce- Drużynowy Turniej Gimnazjów Halowej Piłki
Nożnej - Mistrzostwa Poznania 2011
- III miejsce- Drużynowy Turniej Gimnazjów Halowej Piłki
Nożnej- Mistrzostwa Poznania 2009
- II miejsce- Drużynowy Turniej Gimnazjów Halowej Piłki
Nożnej- Mistrzostwa Poznania 2008

Koła zainteresowań

- dziennikarskie - "Kartoteka63"
- teatralne- Teatr STUK PUK!
- matematyczne- "Matematyka innego wymiaru"
- historyczne- "Historia moja pasja"
- chemiczne - "Mała skala"
- języka i kultury włoskiej "Italicus"
- języka i kultury hiszpańskiej "Espaniolek"
- języka niemieckiego- "Deutsch ist super"
- sportowe (siatkówka, piłka nożna, unihokej, piłka ręczna)
- wolontariat - stała współpraca z Domem Pomocy Społecznej
Sióstr Serafitek
- warsztaty filmowe, teatralne, dziennikarskie

Kontakty zagraniczne

Cyklicznie organizowane są wycieczki zagraniczne:
- do Włoch- 2008/09 i 2011/2012
- do Anglii- 2010/2011
- do Holandii i Belgii- 2012/2013

Udział w warsztatach prowadzonych w języku angielskim przez
wolontariuszy.

Współpraca z instytucjami zajmującymi się propagowaniem
kultury krajów anglosaskich (Konsulat Irlandii, Biblioteka British
Council).

Dojazd

Autobus linii nr 60, 64, 78, 82
Tramwaj linii nr 9, 11

Języki obce

- Język angielski
- Język hiszpański
- Język niemiecki

Wróć do listy