Poznan.pl

Poznański Serwis Oświatowy

Pominąłeś menu
Licea Ogólnokształcące na planie Dodaj obiekt -

XXIX Liceum Ogólnokształcące

Opis

ZSM im. KEN to szkoła, w której staramy się łączyć wieloletnią tradycję z nowoczesną ofertą edukacyjną. Proponowane przez nas kierunki kształcenia wychodzą naprzeciw wymaganiom współczesnego rynku pracy.

Liceum Ogólnokształcące, w którym od wielu lat niesłabnącym powodzeniem wśród młodzieży cieszy się klasa sportowo – obronna, przygotowująca do pracy w służbach mundurowych. Zajęcia urozmaicane są w niej przez liczne wyjazdy na obozy sportowe i wojskowe (m.in. w Zakopanem, na poligonie w Drawsku Pomorskim). Młodzież uczy się też strzelectwa sportowego (również na szkolnej strzelnicy) oraz podstaw sportów walki.
Od roku szkolnego 2009/2010 funkcjonuje też klasa policyjna, której utworzenie było możliwe dzięki porozumieniu podpisanemu z Komendą Miejską Policji w Poznaniu a obecnie objęta patronatem przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu. Oprócz atrakcyjnego programu zajęć sportowo – obronnych , młodzież uczestniczy też w cyklicznych zajęciach z policjantami, poznając specyfikę służby w tej formacji.
Od wielu lat notuje się ogromne zainteresowanie młodzieży naukami społecznymi, zwłaszcza psychologią i pedagogiką. Co roku jest to doskonale widoczne podczas rekrutacji na studia. Z drugiej strony praktyka pedagogów i pojawiające się często doniesienia medialne wskazują na poważne zaniedbania w zakresie wykształcania u młodzieży postaw i zachowań prospołecznych lub zgodnych ze społecznymi normami. Wykorzystując zainteresowanie młodych ludzi tematyką społeczną utworzyliśmy klasę psychologiczno-pedagogiczną. Jej uczniowie maja szansę poznać nie tylko podstawy interesujących ich dziedzin nauki, ale tez rozwinąć własne umiejętności interpersonalne. Program został uzupełniony o zajęcia treningowe, pozwalające zapoznać się z najważniejszymi zagadnieniami i odkryciami nauk społecznych (głównie psychologii, pedagogiki i socjologii). Klasa ta pozwala nie tylko na uzyskanie średniego wykształcenia, ale daje też wstępną orientację w zagadnieniach, które być może staną się przedmiotem dalszej edukacji na specjalnościach społecznych, zarówno uniwersyteckich (psychologia, pedagogika, praca socjalna itp.), jak i policealnych (pracownik socjalny, opiekunka dziecięca, asystent osoby niepełnosprawnej). Zwłaszcza te ostatnie zawody są wymieniane przez analityków rynku pracy jako przyszłościowe, co znaczy, ze zatrudnienie w nich wzrasta w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej.


Do dyspozycji uczniów: biblioteka multimedialna, nowoczesne pracownie komputerowe, siłownia, przyszkolne boisko sportowe, na lekcjach wykorzystywane są urządzenia multimedialne.

DRZWI OTWARTE:
28 marca godz. 10:00
11 kwietnia godz. 10:00

Historia szkoły

Zespół Szkół Mechanicznych im. KEN powstał w roku 1976 na skutek połączenia dwóch wcześniej istniejących szkół: Zespołu Szkół Zawodowych ZPM H .Cegielski- przyzakładowej szkoły Zakładów Przemysłu Metalowego H. Cegielski oraz Zespołu Szkół Technicznych im. KEN – Szkoły Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego – ZST Min. Przem. Ciężkiego.

Osiągnięcia szkoły

Nasz Zespół Szkół to szkoła EXPO 2000, która realizowała projekty programu niemiecko-polskiego prezentowane na wystawie światowej w Hanowerze. Nasi uczniowie odnosili sukcesy w Turnieju Młodych Mistrzów Techniki i Konkursie inż. Gielewskiego, zdobywając indeksy na wyższe uczelnie. Zostali także wpisani do księgi Guinessa za rekord w sztafecie rowerowej.

Szkoła uzyskała certyfikat "Szkoła przedsiębiorczości", otrzymała tytuł najlepszej szkoły ponadgimnazjalnej w kraju, promującej wiedzę ekonomiczną. W naszym Zespole Szkół dobra nauka przedsiębiorczości nie ogranicza się do teorii ekonomicznych. Młodzież w praktyce zmaga się z podejmowaniem różnych przedsięwzięć, takich jak ogólnopolskie konkursy, akcje edukacyjne i promocyjne. Skupiamy się nie tylko na nauczaniu teorii, ale też na rzeczach praktycznych, angażując młodzież w realizację różnorodnych projektów we współpracy z Wyższa Szkołą Bankową oraz BZ WBK.

Nasza szkoła zajęła m.in. pierwsze miejsce w międzynarodowych zawodach strzeleckich na poligonie w Biedrusku. W Turnieju Piłki Nożnej drużyn zrzeszonych szkół ponadgimnazjalnych nasza drużyna zakwalifikowała się do finału i zajęła czwarte miejsce.

Koła zainteresowań

Każdy uczeń ma możliwość rozwijania swoich zainteresowań podczas zajęć pozalekcyjnych.

Dojazd

Szkoła znajduje się na Dębcu/Świerczewie, przy ulicy Świerkowej 8. Dogodny dojazd tramwajem nr 2, 9 i 10 do pętli na Dębcu oraz autobusem linii 49, 75, 79, oraz autobusami komunikacji gminy Luboń, Komorniki, Puszczykowo. W pobliżu szkoły znajduje się stacja kolejowa Poznań-Dębiec.

Wróć do listy