Poznan.pl

Poznański Serwis Oświatowy

Pominąłeś menu
Licea Ogólnokształcące na planie Dodaj obiekt -

XXV Liceum Ogólnokształcące

Opis

XXV LO im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej istnieje od 1 września 1992 roku, jest szkołą publiczną prowadzoną przez Miasto Poznań. Nauka realizowana jest zgodnie z podstawą programową liceum ogólnokształcącego. Praca dydaktyczna nauczycieli ukierunkowana jest na wszechstronny rozwój ucznia. Szkoła posiada m.in. dwie pracownie komputerowe, Centrum Informacji Multimedialnej, salę gimnastyczną, salkę do ćwiczeń oraz nowe obiekty sportowe: boisko do koszykówki, boisko do siatkówki, boisko do piłki ręcznej, siłownię zewnętrzną. We wszystkich salach lekcyjnych nauczyciele korzystają ze sprzętu multimedialnego.
Liceum współpracuje ze szkołami we Francji i Niemczech oraz z polską szkołą w Solecznikach na Litwie.
Wszyscy uczniowie mają możliwość poszerzania wiedzy i umiejętności oraz rozwijania talentów m.in. przez udział w wycieczkach tematycznych czy zajęciach dziennikarskich, teatralnych, sportowych. Uczestniczą w olimpiadach i konkursach m.in. z wiedzy ekologicznej, przedsiębiorczości, z wiedzy konsumenckiej. Co roku zdobywają laury na zawodach sportowych. Swoje zainteresowania uczniowie mogą rozwijać podczas corocznie organizowanego Festiwali Nauki i Sztuki u Zamoyskiej oraz poprzez udział w zajęciach chóru szkolnego Vigilamus.
W ramach podpisanych porozumień i współpracy z wyższymi uczelniami, uczniowie klas z rozszerzoną biologią biorą udział w zajęciach i warsztatach prowadzonych na Uniwersytecie Przyrodniczym, Wydziale Biologii, Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, na Politechnice Poznańskiej. Dzięki bliskiemu sąsiedztwu Uniwersytetu Przyrodniczego, uczniowie uczestniczą w zajęciach, przygotowanych specjalnie dla nich przez wykładowców Uniwersytetu, np. w ćwiczeniach laboratoryjnych z wykorzystaniem mikroskopu fluorescencyjnego, izolowanie DNA, fizjologia zwierząt.
Uczniowie klas humanistycznych objęci są patronatem Teatru Animacji w Poznaniu, współpracują z Wydziałem Nauk Politycznych UAM, Wyższą Szkołą Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Fundacją Mam Media. Rozwijają talenty oratorskie uczestnicząc w Debatach Oksfordzkich, piszą teksty i robią reportaże, które ukazują się miedzy innymi w Głosie Wielkopolskim. Artykuły uczniów ukazują się również na stronie portalu miastopoznaj.pl.
Wychowanie w naszej Szkole opiera się na chrześcijańskim systemie wartości, służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, szacunku dla każdego człowieka, miłości Ojczyzny oraz otwarciu na wartości uniwersalne. Treść działań wychowawczych w Liceum wypełniają zasady sformułowane przed stu laty przez patronkę Szkoły Generałową Jadwigę Zamoyską, które są ciągle aktualne. Zgodnie z nimi uczniowie starają się działać na rzecz ludzi potrzebujących i środowiska. Pracują jako wolontariusze, organizują akcje charytatywne, koncerty, uczestniczą w akcjach krwiodawstwa, angażują się w działania drużyny szpiku, odwiedzają domy pomocy społecznej, domy dziecka.
Szkoła dba o rozwój patriotyczny uczniów poprzez różne działania, w tym organizację różnych uroczystości szkolnych. Do szkoły zapraszani są wykładowcy uczelni i inne osoby, które poszerzają wiedzę uczniów na różne tematy. Dobrą tradycją Szkoły są coroczne rekolekcje adwentowe, przybierają one różne formy - warsztaty, seanse filmowe, spotkania z ciekawymi ludźmi.

Historia szkoły

ROK 1992
*10.02 Anna Lipczyńska, mgr historii, nauczycielka jednej ze szkół średnich wygrała konkurs na dyrektora XXV Liceum Ogólnokształcącego

ROK SZKOLNY 1992/93
*Zadzwonił pierwszy dzwonek dla 266 uczniów, 21 nauczycieli, 2 pracowników administracji i 6 pracowników techniczno-obsługowych. Rozpoczęto naukę w 6 klasach pierwszych i 3 klasach drugich.
*16.10 XXV LO otrzymało imię wielkiej Polki i wybitnej wychowawczyni, Generałowej Jadwigi Zamoyskiej. Na wniosek społeczności szkolnej, imię Szkole nadała pani Grażyna Ziółkowska, Kurator Oświaty w Poznaniu.
*Został opracowany i wdrożony autorski Program Wychowawczy.
*Powołano liczne koła zainteresowań. Zapoczątkowano bardzo aktywną działalność koła Proscenium pod kierunkiem pani mgr Teresy Rusinek.
*Zapoczątkowana został tradycja rajdów oraz wycieczek górskich.

ROK SZKOLNY 1993/94
*16.10 Liceum otrzymało sztandar ufundowany przez rodziców, nauczycieli i przyjaciół Szkoły. Sztandar został uroczyście poświęcony przez proboszcza Parafii św. Stanisława Kostki, ks. dr. Grzegorza Balcerka.

ROK SZKOLNY 1994/95
*Odbyła się pierwsza "Studniówka".
*Uczniowie wyjechali na pierwszą "zieloną szkołę" to początek tradycji organizowania takich zajęć wg autorskich programów.
*Miała miejsce pierwsza matura naszych uczniów.
*Odbyło się pierwsze uroczyste pożegnanie absolwentów.

ROK SZKOLNY 1995/96
*Zapoczątkowana została tradycja autorskich programów rekolekcji szkolnych - ks. Piotr Ratajczak, ks. Remigiusz Kobusiński.
*Maturę zdali uczniowie, którzy jako pierwsi ukończyli czteroletni kurs nauczania w naszym Liceum

ROK SZKOLNY 1996/97
*Powstał zespół wokalno-instrumentalny "Vigilamus" pod kierownictwem artystycznym Siostry Iwony Siewkowskiej RSCJ.
*Uczniowie wzięli udział w I spotkaniu młodych "Lednica 2000" - początek tradycji corocznych wyjazdów na Lednicę i aktywnego uczestnictwa (m.in. zespołu "Vigilamus")

ROK SZKOLNY 1997/98
*Zorganizowaliśmy po raz pierwszy Dzień Międzynarodowego w Szkole. Początek tradycji corocznych Dni Międzynarodowych przygotowywanych z dużym rozmachem i pomysłowością przez młodzież pod kierunkiem nauczycieli języków obcych.
*Podczas rekolekcji szkolnych uczniowie zrealizowali Misterium Męki Pańskiej przygotowane pod kierunkiem pani Agnieszki Cichockiej i ks. Piotra Ratajczaka

ROK SZKOLNY 1998/99
*Zapoczątkowaliśmy wymianę z Gymnasium Warstade w Hemmoor (Niemcy).
*Uczniowie i nauczyciele brali udział w spotkaniu z Ojcem świętym Janem Pawłem II w Bydgoszczy

ROK SZKOLNY 1999/2000
*Uczniowie byli zaproszeni przez panią Barbarę Wachowicz do ról w widowisku "Wigilie Polskie" wystawianym w Teatrze Wielkim.
*Uczniowie wzięli udział w światowych Dniach Młodzieży w Rzymie

ROK SZKOLNY 2000/2001
* Wicedyrektorem została pani mgr Małgorzata Supłat, nauczycielka matematyki i informatyki.
* Pierwsi absolwenci wracają do Szkoły w charakterze praktykantów

ROK SZKOLNY 2001/2002
*Dyrektorem Szkoły została pani mgr Małgorzata Supłat, nauczycielka matematyki i informatyki. Wicedyrektorem została pani mgr Małgorzata Bekas, nauczycielka biologii.
*Uroczyście obchodziliśmy 5-lecie zespołu "Vigilamus" pod kierunkiem s. Iwony Siewkowskiej .
*Odbyła się sesja popularnonaukowa z okazji 20.rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.
* Pod opieką pani mgr Małgorzaty Bekas swoją działalność rozpoczęło Koło Bab Wspaniałych

ROK SZKOLNY 2002/2003
*Gościli u nas nauczyciele matematyki z Holandii
*Uroczyście obchodziliśmy Jubileusz 10-lecia Szkoły
*Odbył się pierwszy Dzień Samorządności.
*Nastąpiło uroczyste otwarcie nowego boiska szkolnego. Gościem był Norbert Tyrajski - bramkarz Lecha Poznań

ROK SZKOLNY 2003/2004
*Wspólnie z gośćmi z Niemiec i Litwy braliśmy udział w Europejskich spotkaniach młodzieży z okazji 750-lecia lokacji miasta Poznania
*W ramach programu Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości uczniowie pod opieką p. Sylwii Lorenc - Lisiewicz założyli spółkę cywilną "Imaginacja"
*Uczciliśmy osiemdziesiątą rocznicę śmierci naszej patronki Generałowej Jadwigi Zamoyskiej. Uroczystości Dnia Patronki wzbogaciło przedstawienie poetycko - muzyczne oraz rozstrzygnięcie dorocznego plebiscytu na Jadwiśki.
*Zorganizowaliśmy pierwsze Dni Kultury
*Odbyły się sesje naukowe z biologii.
*Uczniowie wzięli udział w projekcie organizowanym przez Stowarzyszenie AISAC działające przy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
*Pierwsze Dni Zdrowia (oddaliśmy ponad 25 l krwi).
*Zespół Vigilamus wyjechał na Litwę.

ROK SZKOLNY 2004/2005
*W ramach warsztatów przedmiotowych zorganizowanych przez nauczycieli XXV LO gościliśmy nauczycieli z Solecznik na Litwie.

ROK SZKOLNY 2005/2006
*Miało miejsce przedstawienie na podstawie Tryptyku Rzymskiego
*Zespół Vigilamus dał koncert kolęd dla rodziców i całej społeczności szkolnej

ROK SZKOLNY 2006/2007
*Dzięki Gminnemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wykonaliśmy kolejne nasadzenia drzew i krzewów na terenie Szkoły.

ROK SZKOLNY 2007/2008
*Gościliśmy młodzież z Hemmoor (Niemcy), Solecznik (Litwa) i Renes (Francja) oraz braliśmy wspólnie udział w II Europejskich Spotkaniach Młodzieży
*Odbyło się spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej

ROK SZKOLNY 2008/2009
*Obchodziliśmy 10 lecie wymiany szkolnej między XXV LO a Gymnasium Warstade w Hemmor (Niemcy)
*Prof.Władysław Chałupka wygłosił wykład „Jadwiga Zamoyska – zapomniana służebnica boża”
*Młodzież brała udział w II Dniach Prawnika organizowanych przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań
*Daliśmy występ artystyczny w ramach XIII Targów Edukacyjnych w Poznaniu
*Spotkaliśmy się z aktorką Katarzyną Łaniewską.

ROK SZKOLNY 2009/2010
*Miało miejsce otwarcie siłowni na boisku szkolnym
*Braliśmy udział w 3. Potyczkach Teatralnych Szkół
*Zorganizowaliśmy koncert charytatywny „Uśmiech dla Dawida”
*Pomogliśmy w zorganizowaniu imprezy świątecznej „Choinka 2009” dla dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych nr 103i dla Domu Dziecka nr 1
*Miała miejsce „Lekcja czytania” z prof. Piotrem Śliwińskim
*Zorganizowaliśmy I Festiwal Nauki i Sztuki u Zamoyskiej

ROK SZKOLNY 2010/2011
*Braliśmy udział w 4. Potyczkach Teatralnych Szkół
*Zorganizowaliśmy koncert charytatywny „XXV dla dzieci z Kamerunu”
*Przygotowaliśmy świąteczne paczki dla dzieci Domu Dziecka
*Przygotowaliśmy przedstawienie pt. "Hamelt”
*Zorganizowaliśmy II Festiwal Nauki i Sztuki u Zamoyskiej
*Braliśmy udział w akcji "Drugie życie" , która ma na celu promocję oświadczeń woli poprzez przekazywanie informacji na temat transplantacji
*Uczniowie klasy IIb uczestniczyli w warsztatach dziennikarskich - telewizyjnych z dziennikarzem i operatorem "Wydarzeń" z Polsatu

ROK SZKOLNY 2011/2012
*Braliśmy udział w XI MARSZU ŻYWEJ PAMIĘCI POLSKIEGO SYBIRU w Białymstoku.
*Gościmy młodzież z Francji i Niemiec, która wraz ze swoimi opiekunami i uczniami naszej szkoły brała udział w III Europejskim Spotkaniu Młodzieży.
*Uczniowie wyjechali na Litwę do zaprzyjaźnionej szkoły w Solecznikach.
*Klasa dziennikarska wzięła udział w spotkaniu z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim na UAM.
*Uczniowie spotkali się z Lechem Konopińskim, literatem i dziennikarzem.
*Klasa Ib miała okazję porozmawiać o telewizji od frontu i od kuchni w WSNHiD w Poznaniu, spotkanie zainaugurowało cykl warsztatów dziennikarskich z Jarosławem Kuźniarem.
*Szkoła wzięła udział w projekcie „Humaniści na rynku pracy”.
*Zorganizowaliśmy Koncert Charytatywny „Serca Sercu.”
*W ramach akcji "Drugie życie" - gościliśmy w naszej szkole Panią Renatę Maternik - osobę po przeszczepie oraz Pana Doktora Piotra Suszczewicza - chirurga, pracującego na oddziale Transplantologii i Chirurgi w Szpiatlu Wojewódzkim w Poznaniu.
*W ramach Dni Zdrowia zorganizowaliśmy spotkanie z Drużyną Szpiku.
*Przygotowaliśmy widowisk „Chciało się żyć”, był to słowno - muzyczny wieczór pamięci o Zbrodni Katyńskiej
*Radio naszego Liceum zyskało swoją siedzibę

ROK SZKOLNY 2012/2013
•Delegacja naszej szkoły brała udział w XII Marszy żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku.
•Uroczyście obchodziliśmy Jubileuszu XX-lecia Szkoły: m.in. sesja popularnonaukowa pt. ”Generałowa Jadwiga Zamoyska a etos Wielkopolan”
•Koncert Jubileuszowy „Nasza wspólna droga…”
•IV Festiwal Nauki i Sztuki u Zamoyskiej.
•uczeń kl. 2b otrzymał legitymację prasową redakcji sportowej „Tylko piłka” i akredytację prasową na mecze pierwszoligowej Warty Poznań
•klasy I i II uczestniczyły w Rajdzie Ekologicznym do rezerwatu Morasko
•Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu objął patronat nad klasami przyrodniczymi.
•Nasi tegoroczni absolwenci prowadzili II Galę Utalentowanych Wielkopolan, zorganizowana przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i Młodzieżowy Dom Kultury nr 2
•Zorganizowaliśmy I Plenerowe Spotkanie Teatrów Szkolnych i Młodzieżowych na dziedzińcu XXV LO, patronat honorowy nad „Nocą Teatrów” objął Teatr Animacji w Poznaniu
•Pracownicy Katedry Orientalistyki Neofilologii UAM przybliżyli naszym uczniom problematykę związaną z krajami Azji Południowej i Wschodniej.
•Nasza Szkoła i Wydział Chemii UAM podpisały list intencyjny, w którym uczelnia wyraża wolę podjęcia współpracy w formie utworzenia klasy patronackiej, specjalizującej się w naukach chemicznych.
•Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego objął patronatem uczniów naszej szkoły.

ROK SZKOLNY 2013/2014
-otwarliśmy nowe obiekty sportowe w obecności m.in. prezydenta R. Grobelnego oraz przewodniczący Rady Miasta, G. Ganowicza. Odbył się piknik rodzinny „Pożegnanie lata”.
-poświęciliśmy Dąb Katyński i odsłoniliśmy tablicę pamiątkową zabitego w Katyniu por. Leon Stefana Lebensarta
- zorganizowaliśmy TURNIEJ PIŁKARSKI, gościem honorowym był Mariusz Rumak - trener Lecha Poznań
-odbył się piąty Koncert Charytatywny zatytułowany „Mamy siebie”
-spotykaliśmy się z wiloma ciekawymi ludźmi

Osiągnięcia szkoły

ROK SZKOLNY 2013/2014
-Podczas Licealiady Lekkoatletycznej Bartosz Nowotny z kl.II b w biegu na 800 m zajął I miejsce, Justyna Budner z kl. Id zajęła 1 miejsce w biegu na 1500 m. Oboje zakwalifikowali się do Finału Wojewódzkiego
-Uczniowie brali udział w projekcie „Początek. Odnowa” przygotowanym przez Instytut Historii i Teatr
-I miejsce w 4 Biegu im. O.Józefa Jońca dla Bartosza Nowotnego
-braliśmy udział w rozgrywkach Poznańskiej Ligi Debat Oksfordzkich w ramach projektu edukacyjnego Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Wzięło w nich udział tylko 8 szkół ponadgimnazjalnych.

ROK SZKOLNY 2012/2013
•Uczniowie zakwalifikowali się do Finału Mistrzostw Województwa Wielkopolskiego w Lekkoatletyce i odnieśli sukcesy( w biegu na 100 m kobiet - I miejsce, w biegu na 400 m mężczyzn - 2 miejsce, w biegu na 800 m kobiet - 5 miejsce, sztafeta kobiet - I miejsce.
•Uczeń kl. Ib zajął I miejsce w biegu przełajowym na 2 kilometry w Memoriale Bronisława Szwarca
•Uczeń kl. Ib w Mistrzostwach Polski Juniorów w Spale zajął w dystansie 600 m zdobył brązowy medal
•Nasza Szkoła jako jedna z dwóch w Wielkopolsce dostała się w 2013 r. do ogólnopolskiego finału programu Sci-Tech Challenge, organizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości i ExxonMobil, przygotowującego uczniów do studiowana na kierunkach ścisłych.
•Do konkursu z języka angielskiego „Pokaż nam język” organizowanego przez Wyższą Szkołę Bankową zakwalifikowali się nasi uczniowie
•Uczeń kl. Ib zajął I miejsce w finale wojewódzkim XIV Licealiady w Indywidualnych Biegach Przełajowych w Żerkowie
•Uczeń kl. Ib zajął I miejsce w biegu na 800 m w Okręgowych Mistrzostwach Wielkopolski
•Uczniowie klas teatralnych zdobyli I miejsce w V Potyczkach Teatralnych Szkół organizowanych przez Teatr Animacji w Poznaniu
•W czasie 4.Festiwalu Filmów Młodzieżowych w I LO w Poznaniu odbyła się emisja filmu naszej uczennicy Sandry Afek

ROK SZKOLNY 2011/2012
* Uczennica naszej Szkoły - Patrycja Wyciszkiewicz - była członkiem reprezentacji Polski (sztafeta 4 x 400m) na XXX Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Londynie.
* Uczniowie naszego Liceum wzięli udział w Licealiadzie Lekkoatletycznej w ramach Poznańskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej i zdobyli 6 złotych, 2 srebrne i 1 brązowy medal.
* Nasi reprezentanci brali udział w II Poznańskim biegu im. o. Józefa Jońca i zajęli I miejsce w kategorii juniorów młodszych mężczyzn oraz I miejsce w kategorii juniorów młodszych kobiet.
* Podczas Memoriału Bronisława Szwarca w biegach przełajowych, nasze uczennice stanęły na podium zajęły I miejsce.
* Podczas Halowych Mistrzostw Polski Juniorów w Lekkiej Atletyce ) nasza uczennica zajęła I miejsce, zdobywając Mistrzostwo Polski, w biegu na 400m oraz nasz uczeń zajął VI miejsce w biegu na 800m.
* W finałach wojewódzkich XIII Licealiady w Lekkiej Atletyce nasi uczniowie zdobyli 4 złote i 2 srebrne medale.
* Uczeń kl. III zajął IV miejsce w kategorii kumite indywidualnym mężczyzn +21 lat oraz IV miejsce w kategorii kumite drużynowe mężczyzn +21 lat.
* W konkursie językowym "Pokaż Nam Język", którego patronatem jest WSB w Poznaniu 2 uczniów zakwalifikowało sie do poziomu pozaszkolnego.
* Uczennica zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego XXVII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.
*Podczas finału IV edycji "Potyczek Teatralnych Szkół" organizowanych przez Teatr Animacji w Poznaniu, które trwały od września 2010r. do listopada 2011r., uczniowie klasy teatralnej zajęli III miejsce.
* Zajęliśmy I miejsce w konkursie wiedzy historycznej nt. "Życie i działalność marszałka Józefa Piłsudskiego."

ROK SZKOLNY 2010/2011
*W Mistrzostwach Wielkopolski w LA zdobyliśmy 6 złotych i 1 srebrny medal
*W I Poznańskim biegu im. o. Jońca zajęliśmy I, II i III miejsce w kat. juniorzy młodsi
*Podczas Poznańskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w biegach na przełaj uzyskaliśmy 1 złoty i 1 srebrny medal
*W wojewódzkim finale XII Licealiady w Lekkiej Atletyce nasi uczniowie zdobyli 5 złotych i 2 srebrne medale
*Braliśmy udział w Licealiadzie Lekkoatletycznej, łącznie uczennice i uczniowie zdobyli 8 złotych, 2 srebrne
* Nasza gazeta O!Krzyk dostała nagrodę miesiąca Fundacji Nowe Media, była najlepsza wśród gazet internetowych i została nominowana do nagrody rocznej
* Nasi uczniowie wzięli udział w konkursie "Pokaż nam język" i zakwalifikowali się do półfinału
* 76 osób przystąpiło do rozwiązywania zadań w międzynarodowym konkursie Lwiątko

ROK SZKOLNY 2009/2010
*Uczennica wzięła udział w finale Projektu „Scena Młodych”
*Troje uczniów wzięło udział w finale Projektu „Dni Prawnika”
*Dwoje uczniów wzięło udział w wojewódzkim etapie XXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej
* Uczeń otrzymał wyróżnienie za poruszający wiersz pt. „Mądre serca” w konkursie „Potrafię Pomagać”
* Uczennica uzyskała Grand Prix w kategorii poezja III Powiatowego Konkurus Literackiego „Młyńskie Koło”
*Uczennica otrzymała nagrodę za wiersze „Dystans”, „Przyszłość” i „Wiosenny deszcz” w III Edycja konkursu literackiego RÓWIEŚNICY SPOJRZENIA 2009
*Uzyskaliśmy I miejsce w Konkursie na najlepszy projekt przestrzeni publicznej zorganizowany w ramach XIII Festiwalu Nauki i Sztuki na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM
*Dwoje uczniów brało udział w wojewódzkim etapie Ogólnopolskiego Konkursu „Pokaż nam język”
*W XVII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Francuskiej Radziejów 2010 uczennica zdobyła wyróżnienie w finale
*W XXVIIe Festiwal de la Chanson Francaise uczennica uzyskała wyróżnienie
*W II Festiwalu Chórów Młodzieżowych AMALA MISICA Międzyszkolny Zespół Wokalno – Instrumentalny Vigilamus otrzymał wyróżnienie
* Wyróżnienie w Kangurze 2010
*Mieliśmy sukcesy w finale zawodów w lekkiej atletyce Licealiada:
I m-ce w biegu na 200 m
II m-ce w biegu na 100 m
Udział w sztafecie 4x100
* Zajęliśmy I miejsce w Mistrzostwach Wojewódzkich Indywidualnych w lekkiej atletyce sztafeta 4x 400
*W Mistrzostwach Miasta Poznania w piłce nożnej uzyskaliśmy ćwierćfinał
* Mistrzostwach Lidze Liceów w piłce nożnej halowej uzyskaliśmy ćwierćfinał

ROK SZKOLNY 2008/2009
*W konkursie „Płazy Świata” uczennica zajęła IV m-ce
*W IV Powiatowym Konkursie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej uczennica zajęła III miejsce
*W Debacie ekologicznej pt. „Efektywne zużycie energii jako bezpośredni sposób zapobiegania zmianom klimatycznym” uzyskaliśmy II miejsce
*W I Konkursie Poezji Żydowskiej „W blasku szabasowych świec” uczeń otrzymał wyróżnienie
*W IV Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Na drodze ku wolności – społeczeństwo polskie w latach 80. XX w. Doświadczenia świadka historii.” dwie uczennice brały udział w ogólnopolskim finale w W-wie
*W Licealiadzie – zawody lekkoatletyczne dla szkół średnich miasta Poznania jeden uczeń - IV m-ce w rzucie dyskiem, a drugi - I m-ce w biegach na 100 m
*W zawodach wojewódzkich (indywidualnych zawodach w lekkiej atletyce) jeden uczeń zajął I m-ce w skoku w dal, a drugi – III m-ce w biegach na 200 m
*W Licealiadzie – piłka siatkowa chłopców dla szkół średnich miasta Poznania zajęliśmy V m-ce
*W Lidze zrzeszonej – piłka nożna halowa uzyskaliśmy V m-ce

ROK SZKOLNY 2007/2008
*W finale wojewódzkim XXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej uczestniczyło troje uczniów.
* W finale wojewódzkim XII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywieniu uczestniczyło troje uczniów.
* W Olimpiadzie Wiedzy Konsumenckiej uczennica zajęła III miejsce, druga uzyskała V miejsce.
*W VI Zmaganiach Recytatorskich uczeń zajął II miejsce
*W XV Ogólnopolski Festiwal Piosenki Francuskiej w Radziejowie uczennica uzyskała wyróżnienie
*W I Zimowym Patrolu Sportowo – Obronnym zajęliśmy II i III miejsce
*Mamy sukcesy sportowe:
w Licealiadzie w skoku wzwyż uczeń wywalczył III miejsce, a drugi w biegu na 200m - I miejsce
w Lidze Liceów – w piłce siatkowej chłopców zajęliśmy III miejsce w grupie
w Mistrzostwach Miasta Poznania w piłce nożnej wywalczyliśmy II miejsce w grupie

ROK SZKOLNY 2006/2007
*uczennica zakwalifikowała się do finału Olimpiada Wiedzy Konsumenckiej
*uczeń uzyskał II miejsce w konkursie plastycznym organizowanym przez Kuratorium Oświaty pt. „Życie w Internecie”
*Zespół Vigilamus otrzymał II nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Chórów w Łodzi oraz III nagrodę w Konkurs Cantio Lodziensis
*uczennica otrzymała II nagrodę w konkursie „Dwa Stypendia” organizowanym przez Krakowskie Szkoły Artystyczne i została zwolniona z opłat czesnego przez okres jednego roku.
*Mamy liczne sukcesy sportowe w ramach Licealiady w zawodach lekkoatletycznych dla szkół średnich miasta Poznania zdobyliśmy 3 złote i 4 srebrne medale oraz 1 brąz
* W turnieju piłki nożnej Ligi Liceów zajęliśmy I miejsce


Osiągnięcia z wcześniejszych lat są zapisane w historii szkoły umieszczonej na stronie internetowej Szkoły.

Koła zainteresowań

Zajęcia pozalekcyjne:
Koło dramatyczne
Koło miłośników miasta Poznania
Koło miłośników historii
Koło miłośników książek
Koło informatyczne
Koło matematyczne
Koło górskie
Wolontariat
Drużyna Szpiku
Zespół wokalno instrumentalny Vigilamus
SKS – piłka koszykowa
SKS – piłka siatkowa

Spotkania z profesjonalistami:
- aktorami
- radiowcami
- dziennikarzami
- naukowcami
- politykami
- podróżnikami

Kontakty zagraniczne

Dwa razy w roku szkolnym odbywa się wymiana ze szkołą z Hemmoor w Niemczech.
Utrzymujemy również kontakt z polską szkołą w Solecznikach na Litwie - spotkania uczniów i nauczycieli.
Współpracujemy ze szkołą we Francji - Lycee Victor et Helene Basch w Rennes. W każdym roku szkolnym dwoje uczniów korzysta z trzymiesięcznych wyjazdów do Rennes w ramach stypendiów ufundowanych przez szkołę we Francji.

Dojazd

Szkoła znajduje się w pobliżu ulicy Bonin. Do szkoły można dojechać:
- tramwajami linii nr 9 i 11 - przystanek Bonin;
- autobusami nr 60, 64, 82 - przystanek Wołyńska;
- autobusami nr 91 i 93 - przystanek Wojska Polskiego w kierunku Serbskiej, przystanek Witosa Kładka w kierunku Dąbrowskiego.

Wróć do listy