Licea Ogólnokształcące na planie Dodaj obiekt -

XXV Liceum Ogólnokształcące

Opis

XXV LO im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej istnieje od 1 września 1992 roku, jest szkołą publiczną prowadzoną przez Miasto Poznań.
Nauka realizowana jest zgodnie z podstawą programową liceum ogólnokształcącego. XXV Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej we wrześniu rozpocznie 25 rok swojej działalności. Liceum znane jest z konsekwentnie realizowanego programu wychowawczego.
Szkoła posiada rozbudowaną bazę informatyczną składającą się z nowoczesnych pracowni komputerowych oraz centrum multimedialnego. Wszystkie sale lekcyjne wyposażone są w zestawy komputerowe i projektory multimedialne, wykorzystywane są także tablice multimedialne oraz odpowiednie pomoce dydaktyczne. Uczniowie i nauczyciele w procesie dydaktycznym korzystają z platformy edukacyjnej.
Swoje zamiłowania sportowe młodzi ludzie rozwijają w zmodernizowanej sali gimnastycznej, w mniejszej sali gimnastycznej i na nowych boiskach wielofunkcyjnych oraz siłowni zewnętrznej.
W pracy z uczniami realizujemy programy autorskie: warsztaty dziennikarskie, warsztaty prawne, warsztaty filmowo-teatralne, fizykę w medycynie, warsztaty psychologiczne i edukację prawną.
Ponadto realizowane są zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania uczniów: sportowe, historyczne, muzyczne, młodzież działa także w wolontariacie Drużyny Szpiku i innych.
Maturzyści, a także ci, którzy potrzebują wsparcia w nauce, uczestniczą w konsultacjach i zajęciach dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Nasi uczniowie zdobywają najwyższe miejsca na podium w licznych zawodach sportowych.
Od 1996 roku prowadzimy wymianę ze szkołą w Hemmoor w Niemieczech, dzięki niej nasza młodzież ma możliwość nawiązania przyjaźni z niemieckimi rówieśnikami. Współpracujemy ze szkołą we Francji - Lycee Victor et Helene Basch w Rennes.
Praca dydaktyczna nauczycieli ukierunkowana jest na wszechstronny rozwój ucznia, ze szczególnym akcentem położonym na dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego.
XXV Liceum podpisało porozumienie z uczelniami wyższymi, m. in. z UAM – Wydziałem Chemii i Wydziałem Biologii oraz Uniwersytetem Przyrodniczym. Uczelnie te objęły patronatem klasy o profilu biologiczno-chemicznym. W ramach współpracy z wyższymi uczelniami organizujemy warsztaty i wykłady dla uczniów związane z wybranym przez nich profilem klasy. Zajęcia prowadzą wtedy wykładowcy z uczelni. Ponadto w ramach współpracy między naszą szkołą a Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej w Poznaniu klasa o profilu psychologiczno-językowym uczestniczy w projekcie SWPS "Strefa Młodzieży". W jego ramach w grudniu uczniowie wysłuchali wykładu "Zaburzenia lękowe okresu dorastania", a w styczniu na temat "Zaburzenia odżywiania oraz postrzeganie własnego ciała w okresie dorastania".
W grudniu 2015 roku podpisaliśmy porozumienie o współpracy z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Poznaniu, która obejmie patronat nad klasą prawno-dziennikarską, celem współpracy jest poszerzenie świadomości prawnej młodzieży, zapoznanie jej z podstawowymi zasadami porządku prawnego naszego kraju oraz przekazanie praktycznej wiedzy prawnej z zakresu funkcjonowania prawa. W programie tym uczestniczyć będą głównie uczniowie klasy prawno-dziennikarskiej, a dla pozostałych klas organizowane będą cykliczne warsztaty prawne. Klasy filmowo-teatralne współpracują z Teatrem Animacji oraz innymi instytucjami teatralnymi, przygotowują ambitne spektakle i realizują swoje pasje w innych formach teatralnych i filmowych. W ramach współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym, w tym z Wydziałem Ekonomiczno-Społecznym, w roku szkolnym 2016/2017 otwieramy klasę ekonomiczno-językową. Od drugiej klasy będą prowadzone zajęcia z matematyki w ekonomii, które częściowo będą prowadzić wykładowcy z uczelni lub uczniowie będą gościć na wykładach na tej uczelni.
Tradycją liceum są rekolekcje adwentowe z ciekawymi zajęciami, koncerty charytatywne, Noce Teatrów, Dni Nauki i Sztuki u Zamoyskiej, Festiwal Przyrodniczy, dzięki którym uczniowie poszerzają swoje zainteresowania i pasje. W liceum działa szkolne radio Scool, uczniowie – radiowcy, w przygotowanym do tego studiu, tworzą autorskie audycje. Wydajemy także internetową gazetę „O!Krzyk”, którą redagują w całości dziennikarze - licealiści.
Liceum ma charakter kameralny i dzięki temu nikt tu nie jest anonimowy. W pracy stawiamy na współpracę między gronem pedagogów, a uczniami i ich rodzicami. Bieżące informacje dotyczące osiągnięć uczniów rodzice mogą kontrolować w internetowym dzienniku, do którego mają stały dostęp.

Historia szkoły

ROK 1992
*10.02 Anna Lipczyńska, mgr historii, nauczycielka jednej ze szkół średnich wygrała konkurs na dyrektora XXV Liceum Ogólnokształcącego

ROK SZKOLNY 1992/93
*Zadzwonił pierwszy dzwonek dla 266 uczniów, 21 nauczycieli, 2 pracowników administracji i 6 pracowników techniczno-obsługowych. Rozpoczęto naukę w 6 klasach pierwszych i 3 klasach drugich.
*16.10 XXV LO otrzymało imię wielkiej Polki i wybitnej wychowawczyni, Generałowej Jadwigi Zamoyskiej. Na wniosek społeczności szkolnej, imię Szkole nadała pani Grażyna Ziółkowska, Kurator Oświaty w Poznaniu.
*Został opracowany i wdrożony autorski Program Wychowawczy.
*Powołano liczne koła zainteresowań. Zapoczątkowano bardzo aktywną działalność koła Proscenium pod kierunkiem pani mgr Teresy Rusinek.
*Zapoczątkowana został tradycja rajdów oraz wycieczek górskich.

ROK SZKOLNY 1993/94
*16.10 Liceum otrzymało sztandar ufundowany przez rodziców, nauczycieli i przyjaciół Szkoły. Sztandar został uroczyście poświęcony przez proboszcza Parafii św. Stanisława Kostki, ks. dr. Grzegorza Balcerka.

ROK SZKOLNY 1994/95
*Odbyła się pierwsza "Studniówka".
*Uczniowie wyjechali na pierwszą "zieloną szkołę" to początek tradycji organizowania takich zajęć wg autorskich programów.
*Miała miejsce pierwsza matura naszych uczniów.
*Odbyło się pierwsze uroczyste pożegnanie absolwentów.

ROK SZKOLNY 1995/96
*Zapoczątkowana została tradycja autorskich programów rekolekcji szkolnych - ks. Piotr Ratajczak, ks. Remigiusz Kobusiński.
*Maturę zdali uczniowie, którzy jako pierwsi ukończyli czteroletni kurs nauczania w naszym Liceum

ROK SZKOLNY 1996/97
*Powstał zespół wokalno-instrumentalny "Vigilamus" pod kierownictwem artystycznym Siostry Iwony Siewkowskiej RSCJ.
*Uczniowie wzięli udział w I spotkaniu młodych "Lednica 2000" - początek tradycji corocznych wyjazdów na Lednicę i aktywnego uczestnictwa (m.in. zespołu "Vigilamus")

ROK SZKOLNY 1997/98
*Zorganizowaliśmy po raz pierwszy Dzień Międzynarodowego w Szkole. Początek tradycji corocznych Dni Międzynarodowych przygotowywanych z dużym rozmachem i pomysłowością przez młodzież pod kierunkiem nauczycieli języków obcych.
*Podczas rekolekcji szkolnych uczniowie zrealizowali Misterium Męki Pańskiej przygotowane pod kierunkiem pani Agnieszki Cichockiej i ks. Piotra Ratajczaka

ROK SZKOLNY 1998/99
*Zapoczątkowaliśmy wymianę z Gymnasium Warstade w Hemmoor (Niemcy).
*Uczniowie i nauczyciele brali udział w spotkaniu z Ojcem świętym Janem Pawłem II w Bydgoszczy

ROK SZKOLNY 1999/2000
*Uczniowie byli zaproszeni przez panią Barbarę Wachowicz do ról w widowisku "Wigilie Polskie" wystawianym w Teatrze Wielkim.
*Uczniowie wzięli udział w światowych Dniach Młodzieży w Rzymie

ROK SZKOLNY 2000/2001
* Wicedyrektorem została pani mgr Małgorzata Supłat, nauczycielka matematyki i informatyki.
* Pierwsi absolwenci wracają do Szkoły w charakterze praktykantów

ROK SZKOLNY 2001/2002
*Dyrektorem Szkoły została pani mgr Małgorzata Supłat, nauczycielka matematyki i informatyki. Wicedyrektorem została pani mgr Małgorzata Bekas, nauczycielka biologii.
*Uroczyście obchodziliśmy 5-lecie zespołu "Vigilamus" pod kierunkiem s. Iwony Siewkowskiej .
*Odbyła się sesja popularnonaukowa z okazji 20.rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.
* Pod opieką pani mgr Małgorzaty Bekas swoją działalność rozpoczęło Koło Bab Wspaniałych

ROK SZKOLNY 2002/2003
*Gościli u nas nauczyciele matematyki z Holandii
*Uroczyście obchodziliśmy Jubileusz 10-lecia Szkoły
*Odbył się pierwszy Dzień Samorządności.
*Nastąpiło uroczyste otwarcie nowego boiska szkolnego. Gościem był Norbert Tyrajski - bramkarz Lecha Poznań

ROK SZKOLNY 2003/2004
*Wspólnie z gośćmi z Niemiec i Litwy braliśmy udział w Europejskich spotkaniach młodzieży z okazji 750-lecia lokacji miasta Poznania
*W ramach programu Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości uczniowie pod opieką p. Sylwii Lorenc - Lisiewicz założyli spółkę cywilną "Imaginacja"
*Uczciliśmy osiemdziesiątą rocznicę śmierci naszej patronki Generałowej Jadwigi Zamoyskiej. Uroczystości Dnia Patronki wzbogaciło przedstawienie poetycko - muzyczne oraz rozstrzygnięcie dorocznego plebiscytu na Jadwiśki.
*Zorganizowaliśmy pierwsze Dni Kultury
*Odbyły się sesje naukowe z biologii.
*Uczniowie wzięli udział w projekcie organizowanym przez Stowarzyszenie AISAC działające przy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
*Pierwsze Dni Zdrowia (oddaliśmy ponad 25 l krwi).
*Zespół Vigilamus wyjechał na Litwę.

ROK SZKOLNY 2004/2005
*W ramach warsztatów przedmiotowych zorganizowanych przez nauczycieli XXV LO gościliśmy nauczycieli z Solecznik na Litwie.

ROK SZKOLNY 2005/2006
*Miało miejsce przedstawienie na podstawie Tryptyku Rzymskiego
*Zespół Vigilamus dał koncert kolęd dla rodziców i całej społeczności szkolnej

ROK SZKOLNY 2006/2007
*Dzięki Gminnemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wykonaliśmy kolejne nasadzenia drzew i krzewów na terenie Szkoły.

ROK SZKOLNY 2007/2008
*Gościliśmy młodzież z Hemmoor (Niemcy), Solecznik (Litwa) i Renes (Francja) oraz braliśmy wspólnie udział w II Europejskich Spotkaniach Młodzieży
*Odbyło się spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej

ROK SZKOLNY 2008/2009
*Obchodziliśmy 10 lecie wymiany szkolnej między XXV LO a Gymnasium Warstade w Hemmor (Niemcy)
*Prof.Władysław Chałupka wygłosił wykład „Jadwiga Zamoyska – zapomniana służebnica boża”
*Młodzież brała udział w II Dniach Prawnika organizowanych przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań
*Daliśmy występ artystyczny w ramach XIII Targów Edukacyjnych w Poznaniu
*Spotkaliśmy się z aktorką Katarzyną Łaniewską.

ROK SZKOLNY 2009/2010
*Miało miejsce otwarcie siłowni na boisku szkolnym
*Braliśmy udział w 3. Potyczkach Teatralnych Szkół
*Zorganizowaliśmy koncert charytatywny „Uśmiech dla Dawida”
*Pomogliśmy w zorganizowaniu imprezy świątecznej „Choinka 2009” dla dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych nr 103i dla Domu Dziecka nr 1
*Miała miejsce „Lekcja czytania” z prof. Piotrem Śliwińskim
*Zorganizowaliśmy I Festiwal Nauki i Sztuki u Zamoyskiej

ROK SZKOLNY 2010/2011
*Braliśmy udział w 4. Potyczkach Teatralnych Szkół
*Zorganizowaliśmy koncert charytatywny „XXV dla dzieci z Kamerunu”
*Przygotowaliśmy świąteczne paczki dla dzieci Domu Dziecka
*Przygotowaliśmy przedstawienie pt. "Hamelt”
*Zorganizowaliśmy II Festiwal Nauki i Sztuki u Zamoyskiej
*Braliśmy udział w akcji "Drugie życie" , która ma na celu promocję oświadczeń woli poprzez przekazywanie informacji na temat transplantacji
*Uczniowie klasy IIb uczestniczyli w warsztatach dziennikarskich - telewizyjnych z dziennikarzem i operatorem "Wydarzeń" z Polsatu

ROK SZKOLNY 2011/2012
*Braliśmy udział w XI MARSZU ŻYWEJ PAMIĘCI POLSKIEGO SYBIRU w Białymstoku.
*Gościmy młodzież z Francji i Niemiec, która wraz ze swoimi opiekunami i uczniami naszej szkoły brała udział w III Europejskim Spotkaniu Młodzieży.
*Uczniowie wyjechali na Litwę do zaprzyjaźnionej szkoły w Solecznikach.
*Klasa dziennikarska wzięła udział w spotkaniu z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim na UAM.
*Uczniowie spotkali się z Lechem Konopińskim, literatem i dziennikarzem.
*Klasa Ib miała okazję porozmawiać o telewizji od frontu i od kuchni w WSNHiD w Poznaniu, spotkanie zainaugurowało cykl warsztatów dziennikarskich z Jarosławem Kuźniarem.
*Szkoła wzięła udział w projekcie „Humaniści na rynku pracy”.
*Zorganizowaliśmy Koncert Charytatywny „Serca Sercu.”
*W ramach akcji "Drugie życie" - gościliśmy w naszej szkole Panią Renatę Maternik - osobę po przeszczepie oraz Pana Doktora Piotra Suszczewicza - chirurga, pracującego na oddziale Transplantologii i Chirurgi w Szpiatlu Wojewódzkim w Poznaniu.
*W ramach Dni Zdrowia zorganizowaliśmy spotkanie z Drużyną Szpiku.
*Przygotowaliśmy widowisk „Chciało się żyć”, był to słowno - muzyczny wieczór pamięci o Zbrodni Katyńskiej
*Radio naszego Liceum zyskało swoją siedzibę

ROK SZKOLNY 2012/2013
•Delegacja naszej szkoły brała udział w XII Marszy żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku.
•Uroczyście obchodziliśmy Jubileuszu XX-lecia Szkoły: m.in. sesja popularnonaukowa pt. ”Generałowa Jadwiga Zamoyska a etos Wielkopolan”
•Koncert Jubileuszowy „Nasza wspólna droga…”
•IV Festiwal Nauki i Sztuki u Zamoyskiej.
•uczeń kl. 2b otrzymał legitymację prasową redakcji sportowej „Tylko piłka” i akredytację prasową na mecze pierwszoligowej Warty Poznań
•klasy I i II uczestniczyły w Rajdzie Ekologicznym do rezerwatu Morasko
•Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu objął patronat nad klasami przyrodniczymi.
•Nasi tegoroczni absolwenci prowadzili II Galę Utalentowanych Wielkopolan, zorganizowana przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i Młodzieżowy Dom Kultury nr 2
•Zorganizowaliśmy I Plenerowe Spotkanie Teatrów Szkolnych i Młodzieżowych na dziedzińcu XXV LO, patronat honorowy nad „Nocą Teatrów” objął Teatr Animacji w Poznaniu
•Pracownicy Katedry Orientalistyki Neofilologii UAM przybliżyli naszym uczniom problematykę związaną z krajami Azji Południowej i Wschodniej.
•Nasza Szkoła i Wydział Chemii UAM podpisały list intencyjny, w którym uczelnia wyraża wolę podjęcia współpracy w formie utworzenia klasy patronackiej, specjalizującej się w naukach chemicznych.
•Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego objął patronatem uczniów naszej szkoły.

ROK SZKOLNY 2013/2014
-otwarliśmy nowe obiekty sportowe w obecności m.in. prezydenta R. Grobelnego oraz przewodniczący Rady Miasta, G. Ganowicza. Odbył się piknik rodzinny „Pożegnanie lata”.
-poświęciliśmy Dąb Katyński i odsłoniliśmy tablicę pamiątkową zabitego w Katyniu por. Leon Stefana Lebensarta
- zorganizowaliśmy TURNIEJ PIŁKARSKI, gościem honorowym był Mariusz Rumak - trener Lecha Poznań
-odbył się piąty Koncert Charytatywny zatytułowany „Mamy siebie”
-spotykaliśmy się z wiloma ciekawymi ludźmi

Osiągnięcia szkoły

ROK SZKOLNY 2013/2014
-Podczas Licealiady Lekkoatletycznej Bartosz Nowotny z kl.II b w biegu na 800 m zajął I miejsce, Justyna Budner z kl. Id zajęła 1 miejsce w biegu na 1500 m. Oboje zakwalifikowali się do Finału Wojewódzkiego
-Uczniowie brali udział w projekcie „Początek. Odnowa” przygotowanym przez Instytut Historii i Teatr
-I miejsce w 4 Biegu im. O.Józefa Jońca dla Bartosza Nowotnego
-braliśmy udział w rozgrywkach Poznańskiej Ligi Debat Oksfordzkich w ramach projektu edukacyjnego Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Wzięło w nich udział tylko 8 szkół ponadgimnazjalnych.

ROK SZKOLNY 2012/2013
•Uczniowie zakwalifikowali się do Finału Mistrzostw Województwa Wielkopolskiego w Lekkoatletyce i odnieśli sukcesy( w biegu na 100 m kobiet - I miejsce, w biegu na 400 m mężczyzn - 2 miejsce, w biegu na 800 m kobiet - 5 miejsce, sztafeta kobiet - I miejsce.
•Uczeń kl. Ib zajął I miejsce w biegu przełajowym na 2 kilometry w Memoriale Bronisława Szwarca
•Uczeń kl. Ib w Mistrzostwach Polski Juniorów w Spale zajął w dystansie 600 m zdobył brązowy medal
•Nasza Szkoła jako jedna z dwóch w Wielkopolsce dostała się w 2013 r. do ogólnopolskiego finału programu Sci-Tech Challenge, organizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości i ExxonMobil, przygotowującego uczniów do studiowana na kierunkach ścisłych.
•Do konkursu z języka angielskiego „Pokaż nam język” organizowanego przez Wyższą Szkołę Bankową zakwalifikowali się nasi uczniowie
•Uczeń kl. Ib zajął I miejsce w finale wojewódzkim XIV Licealiady w Indywidualnych Biegach Przełajowych w Żerkowie
•Uczeń kl. Ib zajął I miejsce w biegu na 800 m w Okręgowych Mistrzostwach Wielkopolski
•Uczniowie klas teatralnych zdobyli I miejsce w V Potyczkach Teatralnych Szkół organizowanych przez Teatr Animacji w Poznaniu
•W czasie 4.Festiwalu Filmów Młodzieżowych w I LO w Poznaniu odbyła się emisja filmu naszej uczennicy Sandry Afek

ROK SZKOLNY 2011/2012
* Uczennica naszej Szkoły - Patrycja Wyciszkiewicz - była członkiem reprezentacji Polski (sztafeta 4 x 400m) na XXX Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Londynie.
* Uczniowie naszego Liceum wzięli udział w Licealiadzie Lekkoatletycznej w ramach Poznańskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej i zdobyli 6 złotych, 2 srebrne i 1 brązowy medal.
* Nasi reprezentanci brali udział w II Poznańskim biegu im. o. Józefa Jońca i zajęli I miejsce w kategorii juniorów młodszych mężczyzn oraz I miejsce w kategorii juniorów młodszych kobiet.
* Podczas Memoriału Bronisława Szwarca w biegach przełajowych, nasze uczennice stanęły na podium zajęły I miejsce.
* Podczas Halowych Mistrzostw Polski Juniorów w Lekkiej Atletyce ) nasza uczennica zajęła I miejsce, zdobywając Mistrzostwo Polski, w biegu na 400m oraz nasz uczeń zajął VI miejsce w biegu na 800m.
* W finałach wojewódzkich XIII Licealiady w Lekkiej Atletyce nasi uczniowie zdobyli 4 złote i 2 srebrne medale.
* Uczeń kl. III zajął IV miejsce w kategorii kumite indywidualnym mężczyzn +21 lat oraz IV miejsce w kategorii kumite drużynowe mężczyzn +21 lat.
* W konkursie językowym "Pokaż Nam Język", którego patronatem jest WSB w Poznaniu 2 uczniów zakwalifikowało sie do poziomu pozaszkolnego.
* Uczennica zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego XXVII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.
*Podczas finału IV edycji "Potyczek Teatralnych Szkół" organizowanych przez Teatr Animacji w Poznaniu, które trwały od września 2010r. do listopada 2011r., uczniowie klasy teatralnej zajęli III miejsce.
* Zajęliśmy I miejsce w konkursie wiedzy historycznej nt. "Życie i działalność marszałka Józefa Piłsudskiego."

ROK SZKOLNY 2010/2011
*W Mistrzostwach Wielkopolski w LA zdobyliśmy 6 złotych i 1 srebrny medal
*W I Poznańskim biegu im. o. Jońca zajęliśmy I, II i III miejsce w kat. juniorzy młodsi
*Podczas Poznańskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w biegach na przełaj uzyskaliśmy 1 złoty i 1 srebrny medal
*W wojewódzkim finale XII Licealiady w Lekkiej Atletyce nasi uczniowie zdobyli 5 złotych i 2 srebrne medale
*Braliśmy udział w Licealiadzie Lekkoatletycznej, łącznie uczennice i uczniowie zdobyli 8 złotych, 2 srebrne
* Nasza gazeta O!Krzyk dostała nagrodę miesiąca Fundacji Nowe Media, była najlepsza wśród gazet internetowych i została nominowana do nagrody rocznej
* Nasi uczniowie wzięli udział w konkursie "Pokaż nam język" i zakwalifikowali się do półfinału
* 76 osób przystąpiło do rozwiązywania zadań w międzynarodowym konkursie Lwiątko

ROK SZKOLNY 2009/2010
*Uczennica wzięła udział w finale Projektu „Scena Młodych”
*Troje uczniów wzięło udział w finale Projektu „Dni Prawnika”
*Dwoje uczniów wzięło udział w wojewódzkim etapie XXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej
* Uczeń otrzymał wyróżnienie za poruszający wiersz pt. „Mądre serca” w konkursie „Potrafię Pomagać”
* Uczennica uzyskała Grand Prix w kategorii poezja III Powiatowego Konkurus Literackiego „Młyńskie Koło”
*Uczennica otrzymała nagrodę za wiersze „Dystans”, „Przyszłość” i „Wiosenny deszcz” w III Edycja konkursu literackiego RÓWIEŚNICY SPOJRZENIA 2009
*Uzyskaliśmy I miejsce w Konkursie na najlepszy projekt przestrzeni publicznej zorganizowany w ramach XIII Festiwalu Nauki i Sztuki na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM
*Dwoje uczniów brało udział w wojewódzkim etapie Ogólnopolskiego Konkursu „Pokaż nam język”
*W XVII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Francuskiej Radziejów 2010 uczennica zdobyła wyróżnienie w finale
*W XXVIIe Festiwal de la Chanson Francaise uczennica uzyskała wyróżnienie
*W II Festiwalu Chórów Młodzieżowych AMALA MISICA Międzyszkolny Zespół Wokalno – Instrumentalny Vigilamus otrzymał wyróżnienie
* Wyróżnienie w Kangurze 2010
*Mieliśmy sukcesy w finale zawodów w lekkiej atletyce Licealiada:
I m-ce w biegu na 200 m
II m-ce w biegu na 100 m
Udział w sztafecie 4x100
* Zajęliśmy I miejsce w Mistrzostwach Wojewódzkich Indywidualnych w lekkiej atletyce sztafeta 4x 400
*W Mistrzostwach Miasta Poznania w piłce nożnej uzyskaliśmy ćwierćfinał
* Mistrzostwach Lidze Liceów w piłce nożnej halowej uzyskaliśmy ćwierćfinał

ROK SZKOLNY 2008/2009
*W konkursie „Płazy Świata” uczennica zajęła IV m-ce
*W IV Powiatowym Konkursie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej uczennica zajęła III miejsce
*W Debacie ekologicznej pt. „Efektywne zużycie energii jako bezpośredni sposób zapobiegania zmianom klimatycznym” uzyskaliśmy II miejsce
*W I Konkursie Poezji Żydowskiej „W blasku szabasowych świec” uczeń otrzymał wyróżnienie
*W IV Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Na drodze ku wolności – społeczeństwo polskie w latach 80. XX w. Doświadczenia świadka historii.” dwie uczennice brały udział w ogólnopolskim finale w W-wie
*W Licealiadzie – zawody lekkoatletyczne dla szkół średnich miasta Poznania jeden uczeń - IV m-ce w rzucie dyskiem, a drugi - I m-ce w biegach na 100 m
*W zawodach wojewódzkich (indywidualnych zawodach w lekkiej atletyce) jeden uczeń zajął I m-ce w skoku w dal, a drugi – III m-ce w biegach na 200 m
*W Licealiadzie – piłka siatkowa chłopców dla szkół średnich miasta Poznania zajęliśmy V m-ce
*W Lidze zrzeszonej – piłka nożna halowa uzyskaliśmy V m-ce

ROK SZKOLNY 2007/2008
*W finale wojewódzkim XXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej uczestniczyło troje uczniów.
* W finale wojewódzkim XII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywieniu uczestniczyło troje uczniów.
* W Olimpiadzie Wiedzy Konsumenckiej uczennica zajęła III miejsce, druga uzyskała V miejsce.
*W VI Zmaganiach Recytatorskich uczeń zajął II miejsce
*W XV Ogólnopolski Festiwal Piosenki Francuskiej w Radziejowie uczennica uzyskała wyróżnienie
*W I Zimowym Patrolu Sportowo – Obronnym zajęliśmy II i III miejsce
*Mamy sukcesy sportowe:
w Licealiadzie w skoku wzwyż uczeń wywalczył III miejsce, a drugi w biegu na 200m - I miejsce
w Lidze Liceów – w piłce siatkowej chłopców zajęliśmy III miejsce w grupie
w Mistrzostwach Miasta Poznania w piłce nożnej wywalczyliśmy II miejsce w grupie

ROK SZKOLNY 2006/2007
*uczennica zakwalifikowała się do finału Olimpiada Wiedzy Konsumenckiej
*uczeń uzyskał II miejsce w konkursie plastycznym organizowanym przez Kuratorium Oświaty pt. „Życie w Internecie”
*Zespół Vigilamus otrzymał II nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Chórów w Łodzi oraz III nagrodę w Konkurs Cantio Lodziensis
*uczennica otrzymała II nagrodę w konkursie „Dwa Stypendia” organizowanym przez Krakowskie Szkoły Artystyczne i została zwolniona z opłat czesnego przez okres jednego roku.
*Mamy liczne sukcesy sportowe w ramach Licealiady w zawodach lekkoatletycznych dla szkół średnich miasta Poznania zdobyliśmy 3 złote i 4 srebrne medale oraz 1 brąz
* W turnieju piłki nożnej Ligi Liceów zajęliśmy I miejsce


Osiągnięcia z wcześniejszych lat są zapisane w historii szkoły umieszczonej na stronie internetowej Szkoły.

Koła zainteresowań

Zajęcia pozalekcyjne:
Grupy rekonstrukcyjne
Koło miłośników miasta Poznania
Koło miłośników historii
Koło miłośników książek
Wolontariat
Drużyna Szpiku
Zespół wokalno instrumentalny Vigilamus
SKS – piłka koszykowa
SKS – piłka siatkowa

Spotkania z profesjonalistami:
- aktorami
- radiowcami
- dziennikarzami
- naukowcami
- politykami
- podróżnikami

Kontakty zagraniczne

Dotychczas współpracowaliśmy ze szkołą z Hemmoor w Niemczech.
Utrzymujemy również kontakt z polską szkołą w Solecznikach na Litwie - spotkania uczniów i nauczycieli.
Współpracujemy ze szkołą we Francji - Lycee Victor et Helene Basch w Rennes.

Dojazd

Szkoła znajduje się w pobliżu ulicy Bonin. Do szkoły można dojechać:
- tramwajami linii nr 9 i 11 - przystanek Bonin;
- autobusami nr 60, 64, 82 - przystanek Wołyńska;
- autobusami nr 91 i 93 - przystanek Wojska Polskiego w kierunku Serbskiej, przystanek Witosa Kładka w kierunku Dąbrowskiego.

Wróć do listy