Poznan.pl

Poznański Serwis Oświatowy

Pominąłeś menu
Licea Ogólnokształcące na planie Dodaj obiekt -

XXX Liceum Ogólnokształcące

Opis

W XXX Liceum Ogólnokształcącym kształcenie odbywa się w klasach wojskowych z przedmiotami nauczania w zakresie rozszerzonym - geografią i językiem
angielskim, a także z przedmiotem uzupełniającym edukacją wojskową.
Edukacja wojskowa umożliwia uczniom zdobycie wielu umiejętności polegających na:
-opanowaniu wiedzy z zakresu obronności państwa,
-poczucia bezpieczeństwa międzynarodowego w wymiarze zagrożeń czasu pokoju i wojny,
-kształtowaniu postaw patriotycznych,
-znajomości podstawowych praw i obowiązków żołnierza,
-poznaniu zasad pełnienia służby wojskowej,
-prowadzenia ognia z broni strzeleckiej i sportowej.
Młodzież, która w przyszłości chce związać swe losy z pracą w służbach mundurowych uczymy:
-obowiązkowości i odpowiedzialności,
-dbałości o powierzone mienie,
-szacunku dla munduru i spełniania z wynikających z tego tytułu obowiązków,
-umiejętności pracy w grupie,
-działania i podejmowania decyzji w trudnych sytuacjach.
Uczniów obowiązuje umundurowanie wojskowe.
Edukacja wojskowa młodzieży jest pierwszym krokiem na drodze powszechnego przygotowania społeczeństwa do obrony kraju. Zajęcia edukacyjne
realizowane są w wymiarze 7 godzin lekcyjnych. . Wiele zadań dydaktycznych odbywa się na terenie szkoły oraz bazy szkoleniowej Centrum Szkolenia Wojsk
Lądowych w Poznaniu i na poligonie Biedrusko, gdzie uczniowie zapoznają się ze sprzętem bojowym, bronią strzelecką, itp.
W czasie zajęć młodzież uczy się między innymi:
- podstawowych zasad bojowego zachowania się na polu walki,
- posługiwania się indywidualnymi środkami ochrony przed skażeniami,
- wykonania stanowiska ogniowego do strzelania (posiadamy nowoczesną strzelnicę do strzelania z broni pneumatycznej),
- orientacji w terenie przy pomocy mapy i bez mapy,
- udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Szkoła podpisała porozumienie o współpracy z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu,z 31 Bazą Lotnictwa Taktycznego - Krzesiny, z Wojskową
Komisją Uzupełnień, z Wyższą Szkołą Handlu i Usług (kształcącą na kierunkach- edukacja dla bezpieczeństwa i bezpieczeństwo narodowe), Wyższą Szkołą
Bezpieczeństwa, z Ligą Obrony Kraju, ze stowarzyszeniami kombatanckimi np. Stowarzyszenie "Katyń", Wielkopolskim Stowarzyszeniem Aktywnych
Rezerwistów.
Uczniowie biorą czynny udział w zawodach sportowo - obronnych jak: „Srebrne Muszkiety”, „Sprawni jak żołnierze”, międzyszkolna liga strzelecka. Ponadto
uczestniczą w uroczystościach patriotycznych z okazji rocznic wyzwolenia miasta Poznania, rocznicy Powstania Wielkopolskiego czy rocznicy wybuchu II
wojny światowej.
Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu maturalnego młodzież ma możliwość kontynuacji nauki w szkołach wojskowych, pożarniczych, policji, straży
granicznej oraz uczelniach cywilnych
na kierunku bezpieczeństwo narodowe lub edukacja dla bezpieczeństwa.
Od kandydatów wymagany jest dobry stan zdrowia i sprawność fizyczna.

Koła zainteresowań

- Ludolfina, Czyli Pi
- Szkolne Koło Teatralne
- Studio Animacji (Blender, Flash)
- Koło Technik Dekoracyjnych
- Koło Logistyczne „Pendolino”
- Przyrodniczym Okiem Na Świat
- Sport I Dobra Zabawa
- sekcja piłki nożnej chłopców
- sekcja piłki siatkowej dziewczyn i chłopców
- sekcja piłki koszykowej
- sekcja tenisa stołowego
- sekcja taneczna
- biegi przełajowe
- „Speed badminton –sport dla wszystkich” ; i inne
- Fizyka - To Łatwe!
- Zajęcia Cyfrowe
- Reading English Literature
- British And American Culture
- Abc…Of The English Language
- Speaking’s Cool
- Learn From Films. Klub Filmowy.

Dojazd

Szkoła znajduje się w centrum Poznania. Mapa z lokalizacją szkoły dostępna jest pod adresem www.lelewel.poznan.pl/mapa.jpg.
Szkoła posiada dogodny dojazd środkami komunikacji miejskiej. Pomocna jest tu interaktywna mapa Poznania z zaznaczonymi liniami tramwajowymi i
autobusowymi dostępna pod adresem www.info.poznan.pl (mapa/mapa w pełnym wymiarze)

Wróć do listy