Licea Ogólnokształcące na planie Dodaj obiekt -

XXX Liceum Ogólnokształcące

Opis

W klasach wojskowych XXX Liceum Ogólnokształcącego stawiamy na rozwijanie umiejętności
sportowo-obronnych. Przyświeca nam hasło: „Sprawność i dyscyplina". W XXX Liceum
Ogólnokształcącym kształcenie odbywa się w klasach wojskowych z przedmiotami
nauczania w zakresie rozszerzonym - geografią i językiem
angielskim, a także z przedmiotem uzupełniającym edukacją wojskową.
Edukacja wojskowa umożliwia uczniom zdobycie wielu umiejętności polegających na:
-opanowaniu wiedzy z zakresu obronności państwa,
-poczucia bezpieczeństwa międzynarodowego w wymiarze zagrożeń czasu pokoju i wojny,
-kształtowaniu postaw patriotycznych,
-znajomości podstawowych praw i obowiązków żołnierza,
-poznaniu zasad pełnienia służby wojskowej,
-prowadzenia ognia z broni strzeleckiej i sportowej.
Młodzież, która w przyszłości chce związać swe losy z pracą w służbach mundurowych uczymy:
-obowiązkowości i odpowiedzialności,
-dbałości o powierzone mienie,
-szacunku dla munduru i spełniania z wynikających z tego tytułu obowiązków,
-umiejętności pracy w grupie,
-działania i podejmowania decyzji w trudnych sytuacjach.
Uczniów obowiązuje umundurowanie wojskowe.
Edukacja wojskowa młodzieży jest pierwszym krokiem na drodze powszechnego przygotowania
społeczeństwa do obrony kraju. Zajęcia edukacyjne
realizowane są w wymiarze 7 godzin lekcyjnych. . Wiele zadań dydaktycznych odbywa się na terenie
szkoły oraz bazy szkoleniowej Centrum Szkolenia Wojsk
Lądowych w Poznaniu i na poligonie Biedrusko, gdzie uczniowie zapoznają się ze sprzętem bojowym,
bronią strzelecką, itp.Współpracujemy również z firmą Defendu.
W czasie zajęć młodzież uczy się między innymi:
- podstawowych zasad bojowego zachowania się na polu walki,
- posługiwania się indywidualnymi środkami ochrony przed skażeniami,
- wykonania stanowiska ogniowego do strzelania (posiadamy nowoczesną strzelnicę do strzelania z
broni pneumatycznej),
- orientacji w terenie przy pomocy mapy i bez mapy,
- udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Szkoła podpisała porozumienie o współpracy z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu,z 31
Bazą Lotnictwa Taktycznego - Krzesiny, z Wojskową
Komisją Uzupełnień, Wyższą Szkołą
Bezpieczeństwa, z Ligą Obrony Kraju, ze stowarzyszeniami kombatanckimi np. Stowarzyszenie
"Katyń", Wielkopolskim Stowarzyszeniem Aktywnych
Rezerwistów.
Uczniowie biorą czynny udział w zawodach sportowo - obronnych jak: „Srebrne Muszkiety”, „Sprawni
jak żołnierze”, międzyszkolna liga strzelecka. Ponadto
uczestniczą w uroczystościach patriotycznych z okazji rocznic wyzwolenia miasta Poznania, rocznicy
Powstania Wielkopolskiego czy rocznicy wybuchu II
wojny światowej.
Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu maturalnego młodzież ma możliwość kontynuacji nauki w
szkołach wojskowych, pożarniczych, policji, straży
granicznej oraz uczelniach cywilnych
na kierunku bezpieczeństwo narodowe lub edukacja dla bezpieczeństwa.
Od kandydatów wymagany jest dobry stan zdrowia i sprawność fizyczna.

Historia szkoły

Początki szkoły sięgają roku 1952, kiedy to w Domu Drukarza przy ul. Inżynierskiej 10 powstało
Technikum Księgarskie, którego dyrektorem został mgr Feliks Czarnecki. Opiekę nad szkołą objęło
Przedsiębiorstwo Państwowe Dom Książki. W październiku 1954 roku uruchomiono Wydział Zaoczny
dla Pracowników zatrudnionych w księgarstwie, który istniał do roku 1961. W roku 1959/60 utworzony
został przy Technikum Księgarskim Wydział Poligraficzny dla Pracujących. W tymże roku opiekę nad
szkołą objęły również Poznańskie Zakłady Graficzne im. Marcina Kasprzaka. Od roku 1960 istniała
także przy Technikum Księgarskim Zasadnicza Szkoła Zawodowa o specjalności poligrafia. Dalszy
rozwój szkoły przyniósł rok 1961, kiedy to wprowadzono nowe kierunki szkolenia; poligraficzny i ogólno-
ekonomiczny. Szkoła zmieniła swoją siedzibę przenosząc się do gmachu przy ul. Wszystkich Świętych
1.Wyrazem ustabilizowania się struktury szkoły o dwóch głównych kierunkach nauczania była nowa
nazwa nadana szkole zarządzeniem ministra oświaty - Technikum Poligraficzno-Księgarskie w
Poznaniu. Z okazji dziesięciolecia szkoły, minister oświaty nadał jej imię Joachima Lelewela. W 1966
roku szkoła została przeniesiona do gmachu przy ul. Różanej 17. W 1972 roku przeniesiono Technikum
Łączności Nr 2 do budynku przy ul. Różanej 17 pod wspólną
dyrekcję z Technikum Poligraficzno-Księgarskim. Opiekę nad Technikum Łączności Nr 2 objęła
Dyrekcja Okręgu Poczty i Telekomunikacji w Poznaniu. 1-go września 1973 roku powołany został
Zespół Szkół Zawodowych Nr 6. W 1977 r., w związku z obchodami 25-lecia szkoły, całemu Zespołowi
Szkół Zawodowych Nr 6 nadano imię Joachima Lelewela, odznaczono medalami:
Komisji Edukacji Narodowej, 500-lecia Drukarstwa Polskiego oraz Medalem za Zasługi dla Okręgu
Poczty i Telekomunikacji, a Poznańskie Zakłady Graficzne im. Marcina Kasprzaka ufundowały tablicę
pamiątkową Patrona Szkoły. Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela o obecnym
kształcie powstał w miejsce rozwiązanych decyzją Rady Miasta Poznania z 25 lutego 2003 r.: Zespołu
Szkół Zawodowych Nr 6 przy ul. Różanej 17 A i Zespołu Szkół im. Joachima Lelewela przy ul.
Działyńskich 4/5, przeniesionego wcześniej z ul. Różanej 17.

Osiągnięcia szkoły

- 100% zdawalność w zawodzie technik procesów drukowania
- liczne sukcesy sportowe, m. in.:
II miejsce w Lidze Szkół Ponadgimnazjalnych w piłce siatkowej chłopców
III miejsce w Lidze Szkół Ponadgimnazjalnych w piłce siatkowej dziewcząt
IV miejsce w Licealiadzie w tenisie stołowym dziewcząt
Licealiada Lekkoatletyczna:
I miejsce w biegu na 15000 m
II miejsce w skoku wzwyż
Bieg Chrobrego: I i III miejsce w kategorii dziewcząt, IV miejsce w kategorii chłopców
- ważne akcje wolontariacie ( np. Okulary dla Kamerunu, Zaczytani, pokój Zaczytanych w Hospicjum
Palium, oprawa uroczystości patriotycznych i kościelnych przez reprezentacje klas wojskowych)
- realizowanie zwycięskiej ofert y szkoły w konkursie Wydziału Oświaty na zajęcia dodatkowe:
„Introligator - artysta i rzemieślnik”
Laboratoria Edukacyjne ECDL.

Koła zainteresowań

Staramy się, aby oferta zajęć pozalekcyjnych sprzyjała rozwijaniu pasji i zainteresowań wszystkich
uczniów. Są to także zajęcia wspierające uczniów w nauce.
W szkole działają m.in. następujące koła:
- Ludolfina, czyli Pi- koło matematyczne
- Szkolne Koło Teatralne
- Studio Animacji (Blender, Flash)
- Koło Technik Dekoracyjnych
- Koło Logistyczne „Pendolino”
- Koło Introligatorskie
- Sport I Dobra Zabawa – koła sportowe rozwijające umiejętności z różnych dyscypliny sportowych
- Koła językowe ( j. angielski, j. niemiecki)
- Koło Fotograficzno- Reklamowe
- Zajęcia graficzno- cyfrowe
- MagaMatma
i inne
Współpraca partnerska z uczelniami (UE, Collegium da Vinci) oraz wojskiem i organizacjami
paramilitarnymi ( 31 Baza Lotnictwa Taktycznego Poznań- Krzesiny, Centrum Szkolenia Wojsk
Lądowych, Defendu).

Kontakty zagraniczne

1. Aktualnie rozpoczęliśmy realizację projektu w ramach Erasmusa + Akcja 2 - Współpraca
na rzecz innowacji i dobrych praktyk (Partnerstwa strategiczne i sojusze na rzecz umiejętności)
YouNG Goes Euro. Koordynator: instytucja brytyjska. Obejmuje 3 lata 2016-18 r. Partnerami są
instytucje z 4 państw; Wielka Brytania, Słowacja, Polska i Włochy. Ze strony polskiej – Miasto Poznań i
nasza szkoła.

2. Złożony został projekt w ramach Erasmusa + w konkursie 2016 r. Akcja 1 -Mobilność edukacyjna
(Wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej) - Międzynarodowe praktyki szansą
na rozwój uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6 im. J. Lelewela.

Dojazd

Szkoła znajduje się w centrum Poznania. Mapa z lokalizacją szkoły dostępna jest pod adresem
www.lelewel.poznan.pl/mapa.jpg.
Szkoła posiada dogodny dojazd środkami komunikacji miejskiej. Pomocna jest tu interaktywna mapa
Poznania z zaznaczonymi liniami tramwajowymi i
autobusowymi dostępna pod adresem www.info.poznan.pl (mapa/mapa w pełnym wymiarze)

Wróć do listy