Czerwiec"56- "Rozstrzelali moje serce w Poznaniu..."
 

Czerwiec"56- "Rozstrzelali moje serce w Poznaniu..."

W obchody 61 rocznicy Poznańskiego Czerwca młodzież naszych szkół włączyła się, jak zawsze, w sposób bardzo zaangażowany. Już od początku miesiąca odbywały się liczne imprezy związane z rocznicą, a ich ukoronowaniem była dzisiejsza  uroczystość, jaka miała miejsce pod Poznańskimi Krzyżami.

Dzisiaj kilkukrotnie będziemy zrywać tę samą kartkę z kalendarza- mówił uczeń Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 im. Bohaterów Czerwca 1956 - kartkę 28 czerwca 1956. To był 189 dzień tego roku, słońce wzeszło o 3.15 i zapowiadał się upalny letni dzień. Ale nad ranem nadeszła burza, która sprawiła, że dzień ten będzie w naszych sercach na zawsze....

czytaj więcej
Wakacje- życzymy miłych chwil i fajnego odpoczynku...
 

Wakacje- życzymy miłych chwil i fajnego odpoczynku...

Lato, lato wszędzie- i tak jeszcze dłuugo będzie...Życzymy wszystkim wielu niecodziennych przeżyć , a potem- ciepłych wakacyjnych wspomnień...Do życzeń dołączają się Zastępca Prezydenta pan Mariusz Wiśniewski oraz dyrektor Wydziału Oświaty pan Przemysław Foligowski.

czytaj więcej
Jak dobrze być zawodowcem!
 

Jak dobrze być zawodowcem!

Galę, podsumowujacą dwuletnie konferencje, organizowane przez Wydział Oświaty wraz z naszymi szkołami, zorganizowano pod hasłem: "Jak dobrze być zawodowcem!" Bo zawodowiec ma w życiu zdecydowanie lepiej; robi to, co lubi i za to mu właśnie płacą. Ale żeby tak przejśc przez życie, trzeba dobrze wiedzieć, kto i czego dziś od pracownika potrzebuje. 

czytaj więcej
Polsko-niemieckie bardzo dobre praktyki....
 

Polsko-niemieckie bardzo dobre praktyki....

Współpraca Województwa Wielkopolskiego z Brandenburgią trwa od 2003 roku. Jesienią ubiegłego roku zacieśniło ją podpisanie porozumienia na temat wspólnych działań obu krain w zakresie szkolnictwa, w tym zawodowego. Dziś- na dowód, że porozumienie to daje wymierne efekty- w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się polsko-niemiecka Konferencja pod tytułem "Kształcenie zawodowe- wymiana dobrych praktyk".

czytaj więcej
Rodzina Rychlewskich: "nas to jest dużo w oświacie.."
 

Rodzina Rychlewskich: "nas to jest dużo w oświacie.."

Krystyna, Emilia, Bożena i Ryszard- to czwórka z sześciorga rodzeństwa Rychlewskich, która z sercem, oddaniem i pasją pracowała -lub nadal pracuje- z dzieciakami. Trudno to racjonalnie wyjaśnić- uśmiecha się Ryszard Rychlewski- ale my tym po prostu żyjemy.... 

czytaj więcej
O pewnym bardzo udanym mariażu...
 

O pewnym bardzo udanym mariażu...

Już od dziesięciu lat jestem w tym bardzo udanym związku małżeńskim ze Szkołą Podstawową nr 45- mówi artystka, Zasłużony Działacz Kultury, a także Matka Chrzestna okrętu wojennego ORP "Poznań" 824 Maria Łbik. To właśnie od tego okrętu wszystko się zaczęło. Bo w 2007 roku dzieci z tej szkoły gremialnie przegłosowały tenże okręt jako swojego patrona i zaproponowały mi współpracę. Jesteśmy razem do dziś- na uroczystościach związanych z ORP, a więc nad morzem i tutaj, w Poznaniu- na wspólnych zajęciach artystyczno- edukacyjnych...

czytaj więcej
Stu gości na stulecie szkoły!
 

Stu gości na stulecie szkoły!

Wasza Książęca Mość- zwróciła się w stronę Mieszka I, patrona Szkoły Podstawowej  z Oddziałami Integracyjnymi nr 40  jej dyrektor, Ewa Frąckowiak. Właśnie dziś obchodzimy jubileusz setnej rocznicy naszej placówki. I ja, jako kasztelan tego szkolnego grodu, jestem zachwycona, bo jest z nami dokładnie stu gości, a to oznacza, że współpracujemy naprawdę ściśle z wieloma jednostkami: z Radą Osiedla, Strażą Miejską, Instytutem Dendrologii PAN i całym  mnóstwem innych.

czytaj więcej
Konkurs na dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 8
 

Konkurs na dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 8

Załącznik do zarządzenia Nr 330/2017/P

PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

z dnia 23 maja 2017r.

OGŁOSZENIE KONKURSU

§ 1

Prezydent Miasta Poznania ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Poznaniu, os. Bolesława Śmiałego 107.

§ 2

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, oraz:

a) ukończyła studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne bądź ukończyła studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończyła kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych oraz posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe,

b) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

czytaj więcej
Na Słowackiego też się inwestuje...
 

Na Słowackiego też się inwestuje...

Jakub, opisując swoją wymarzoną salę gimnastyczną, przytomnie zaznaczył, że koniecznie muszą na niej być dwie bramki, gdyż, jak podkreślił " jest to bardzo potrzebny dodatek, bo zawsze będzie wiadomo, kto strzelił bramkę". I słusznie, toteż bramki będą na pewno w świeżo odnawianej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 36 w Poznaniu.

czytaj więcej
Jubileusz najstarszej szkoły specjalnej w Polsce!
 

Jubileusz najstarszej szkoły specjalnej w Polsce!

W ciągu 120 lat istnienia szkoła siedem razy zmieniała miejsce i siedmiu też miała dyrektorów. Dlatego tutaj nie mówi się : do trzech razy sztuka, tylko do siedmiu! Mowa o Zespole Szkół Specjalnych nr 101- placówce dla dzieci niepełnosprawnych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym- szkole, do której chce się chodzić...

Kiedy Ryszard Koterba zaczynał tam pracę w 1980 roku, była to szkoła podstawowa z dwunastoma oddziałami, służąca też jako placówka do ćwiczeń dla studentów UAM. Dziś w ramach zespołu jest to szkoła podstawowa, gimnazjum i Szkoła Przysposabiająca do Pracy. 

czytaj więcej
Rusza budowa na Umultowie...
 

Rusza budowa na Umultowie...

Jeszcze w maju rozpocznie się budowa nowego zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie Umultowa. Do 1 września przyszłego roku, u zbiegu ulic Umultowskiej, Ślazowej i Zagajnikowej, powstanie szkoła dla 600 uczniów oraz przedszkole dla 150 dzieci. Za realizację całości inwestycji wraz z budową parkingów odpowiada spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Obiekt będzie się składał z dwóch budynków: w trzykondygnacyjnym działać będą 24 oddziały szkoły podstawowej, natomiast w jednokondygnacyjnym 6 oddziałów przedszkolnych. W kompleksie będzie też sala gimnastyczna, boisko i plac zabaw. Jest to największa inwestycja oświatowa zaplanowana w tegorocznym budżecie miasta i największa spośród licznych inwestycji oświatowych w tej kadencji samorządu.

czytaj więcej
Festiwal Filmów NIEcodziennych...
 

Festiwal Filmów NIEcodziennych...

Bądźcie sympatyczni, a będzie wam wybaczone- zwykł mawiać Federico Fellini do wszystkich, którzy pracowali z nim przy powstawaniu filmów. To samo usłyszeli dziś niepełnosprawni artyści, którzy napracowali się nad kinowymi obrazami, pokazanymi na trzecim Festiwalu Filmów NIEcodziennych, jaki odbył się w CK Zamek z inicjatywy Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 w Poznaniu. Po raz pierwszy festiwal miał charakter międzynarodowy i zaprezentowały się na nim produkcje: czeska i brytyjska. 

czytaj więcej
A na Cytadeli wczoraj grasował niedźwiedź....
 

A na Cytadeli wczoraj grasował niedźwiedź....

Czy "mopek zachodni" służy do mycia pokoi od zachodniej strony? A "mroczek późny" to zmierzch po wieczorynce? Odpowiedź na te pytania znają już wszyscy, którzy wczoraj uczestniczyli w zabawie interaktywnej "Wehikuł Czasu", organizowanej  po raz szósty przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Poznaniu. Hasłem przewodnim były w tym roku "Zwierzęta chronione". I w Polsce są to także mopek i mroczek...

czytaj więcej
Czyś jest duży, czyś jest mały- rekord życia bij wspaniały!
 

Czyś jest duży, czyś jest mały- rekord życia bij wspaniały!

Wspólne imprezy sportowe jezyckich przedszkoli to już tradycja- mówi Marzenna Bolińska, dyrektor Przedszkola nr 71 "pod Topolą". A dlaczego to my je organizujemy? Bo lubimy, bo promujemy zdrowy styl życia, bo to fajna okazja nie tylko do wspólnej zabawy, ale i nauki rywalizacji, pracy w zespole, odczucia tego, czym jest takie małe, przedszkolne zwycięstwo...

czytaj więcej
Żeby praca była pasją....
 

Żeby praca była pasją....

Nie ma nic gorszego, niż robić zawodowo to, czego sie nie cierpi- twierdzi Maciej Barczak z CDZDM w Poznaniu. Dlatego jeśli młody człowiek ustali z fachowcami, do czego ma predyspozycje, co będzie robił dobrze, a może nawet doskonale, to łatwiej mu będzie iść przez życie. Bo oczywiście można zarabiać pieniądze po to, by realizować swoje pasje, ale czyż nie lepiej gdy sama praca pasją się staje?

czytaj więcej
Strona 1 2 338