Nabór do przedszkoli- Informator dla rodziców!
 

Nabór do przedszkoli- Informator dla rodziców!

Szanowni Państwo,

Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym,

w życiu Waszym i Waszego dziecka rozpoczyna się nowy, jakże ważny etap - edukacja przedszkolna. Stajecie Państwo przed wyborem placówki, do której chcecie zgłosić swoje dziecko.

Aby pomóc rozwiać wątpliwości Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania przygotował Informator, który przybliży Państwu zasady rekrutacji, omówi kryteria oraz pomoże wypełnić konieczne dokumenty.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt: ow@um.poznan.pl;

czytaj więcej
Nowa hala- nowe medale!
 

Nowa hala- nowe medale!

Natalka miała trzy latka, jak zaczęła się bawić w akrobatykę. Szpagat, mostek, podskoki i piruety- nie widziała lepszego sposobu spędzania czasu, jak właśnie sport. Lubi to i tyle. A że musi przez to wstać wcześniej, niż inne dzieci w jej wieku? Że w szkole trzeba być już przed siódmą rano? Trudno, nie tylko sport wymaga w życiu wyrzeczeń. Laura też nie ma z tym problemu. Moja mama również kończyła akrobatykę, a ja chcę być tak wygimnastykowana i zgrabna, jak ona- uśmiecha się dziewczynka. Nie muszę być wielką mistrzynią, chociaż już w swoim życiu wygrywałam zawody. Ale będę na pewno dobrze zbudowaną panienką z dobrym samopoczuciem i wysoką samooceną. Krótko mówiąc- dzięki uprawianiu gimnastyki artystycznej w Zespole Szkół nr 8 będę zgrabna, ładna i powabna...

czytaj więcej
Uwaga! Uwaga! Ogłaszamy konkursy na stanowiska dyrektora!
 

Uwaga! Uwaga! Ogłaszamy konkursy na stanowiska dyrektora!

Szanowni Państwo!

Prezydent Miasta Poznania ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów następujących placówek oświatowych:

1)      Przedszkola nr 100, ul. Swoboda 57;

2)      Przedszkola nr 155, os. Winiary 2;

3)      Szkoły Podstawowej nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Pogodna 84.

4)      Szkoły Podstawowej nr 92 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy im. Igancego Jana Paderewskiego, ul. Słowackiego 58/60.

czytaj więcej
Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" w roku 2019.
 

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" w roku 2019.

Zarządzeniem Nr 89/2019/P z dnia 6 lutego 2019 roku Prezydent Miasta Poznania dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019 w obszarze "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

czytaj więcej
Nabór do szkół podstawowych i przedszkoli!
 

Nabór do szkół podstawowych i przedszkoli!

RODZICE DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM ORAZ ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W KLASIE I SZKOŁY PODSTAWOWEJ! UWAGA!

Wydział Oświaty przekazuje w załączeniu:

-kryteria i terminy rekrutacji  do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,

-kryteria i terminy rekrutacji do klas pierwszych w szkole podstawowej.Ponadto przekazujemy informację dotyczącą:

-terminów składania zgłoszeń uczniów do klas IV i VII szkół przekształconych  z dotychczasowych gimnazjów (do SP 2, 33, 47, 67, 72, 91).

-terminów rekrutacji do klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych.

czytaj więcej
Ekologia i nowoczesna technologia - to można połączyć!
 

Ekologia i nowoczesna technologia - to można połączyć!

Jak rozwiązywać problemy dotyczące ochrony środowiska, wykorzystując przy tym kodowanie i programowanie? Wiedzą już o tym uczniowie Szkoły Podstawowej nr 77. W poniedziałek otwarto tam nowoczesną pracownię Code for Green, czyli innowacyjny program edukacji cyfrowej. Młodzież, która bierze w nim udział, na lekcjach uczy się programowania i kodowania, rozwijając przy tym wiedzę i umiejętności związane m.in. z ekologią i ochroną klimatu. W szkołach zaangażowanych w projekt powstają nowoczesne pracownie, w których uczniowie prowadzą badania naukowe oraz rozwijają wiedzę i umiejętności, które pozwolą im w przyszłości skutecznie dbać o środowisko.

czytaj więcej
Uczniowie SP nr 46 już w nowych klasach!
 

Uczniowie SP nr 46 już w nowych klasach!

Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 46, przy ul. Inowrocławskiej zyskali lepsze warunki nauki. Zakończyła się potrzebna i bardzo oczekiwana rozbudowa placówki. W nowym skrzydle znalazły się cztery sale lekcyjne, biblioteka i pokój nauczycielski.

Szkoła to nie tylko mury. To przede wszystkim ludzie, którzy ją tworzą - uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracyjni, rodzice - mówił Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania,podczas uroczystego otwarcia nowej części szkoły. Cieszę się jednak, że mamy możliwość spotkania się w nowym, pięknym skrzydle budynku. Dzieci są uśmiechnięte. Dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili - dyrekcji, projektantom, wykonawcom i społeczności lokalnej. A to nie koniec pozytywnych informacji - w tym roku szkołę czeka jeszcze termomodernizacja - zapowiedział zastępca prezydenta.

Dobudowane skrzydło szkoły ma powierzchnię 450 mkw. Na trzech kondygnacjach znajdują się cztery sale, biblioteka i pokój nauczycielski. Do budowy nowego skrzydła szkoły użyto gotowych prefabrykatów, co pozwoliło obniżyć koszty inwestycji i znacznie przyspieszyć prace. Doczekaliśmy się, szkoła naszych marzeń stała się rzeczywistością - podkreślił Tadeusz Badowski, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 46. Jak tłumaczy, w SP 46 uczy się 460 dzieci. Po reformie oświaty, która przywróciła 8-letnią szkołę podstawową, zwiększając liczbę uczniów, pojawiły się problemy lokalowe.

czytaj więcej
Warsztaty "O mieście w przedszkolu i szkole"! Zapraszamy do udziału!
 

Warsztaty "O mieście w przedszkolu i szkole"! Zapraszamy do udziału!

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta oraz Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania zapraszają nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, do udziału w warsztacie dotyczącym sposobów i narzędzi nauczania o przestrzeni publicznej oraz o kształtowaniu i funkcjonowaniu miasta. Warsztat pn. "O MIEŚCIE W PRZEDSZKOLU I SZKOLE" jest kontynuacją przeprowadzonego w listopadzie 2018 r. Seminarium pt. "Edukacja na rzecz przestrzeni publicznej" skierowanym do dyrektorów poznańskich szkół.

czytaj więcej
Rusza nabór wniosków w Otwartym Konkursie Ofert w zad."Wspieranie organizacji wypoczynku i działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, podczas wakacji letnich."
 

Rusza nabór wniosków w Otwartym Konkursie Ofert w zad."Wspieranie organizacji wypoczynku i działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, podczas wakacji letnich."

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018. poz. 450 t.j.), uchwały nr LXXIV/1409/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16 października 2018 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok oraz  uchwały Rady Miasta Poznania Nr IV/40/VIII/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2019 rok Prezydent Miasta Poznania ogłasza:

czytaj więcej
O tych, dla których dzieci z Zespołem Downa są cudem...
 

O tych, dla których dzieci z Zespołem Downa są cudem...

Karina Draniczarek - to codziennie od rana dyrektor Przedszkola nr 160. To nauczyciel, menager, trochę też społecznik, bo wywalczyła pieniądze z Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego na remont "swojego" przedszkola. Ale przede wszystkim - to mama 3,5 letniej Dominisi z Zespołem Downa. To matka-pasjonatka, która nie widzi w swoim dziecku niepełnosprawności, tylko mnóstwo możliwości. Rodziła późno, wiedziała, że mogą być problemy. Ale na Dominikę czekała bardzo długo. I kiedy okazało się, że dziecko będzie miało ten szczególny dodatkowy chromosom, pomyślała: okej. To jest jakiś problem. Teraz trzeba zrobić wszystko, żeby się z nim dobrze zmierzyć...

Paulina Nawrot- to pełnoetatowa mama 2,5 letniego Kubusia, również z Zespołem Downa. O synka staraliśmy się z mężem latami- opowiada Paulina. A że urodził się z Zespołem Downa? Cieszę się tym, co mam. W ogóle uważam, że jesteśmy  z mężem szczęściarzami...

czytaj więcej
Fundusz Samorządów Uczniowskich- konkurs!
 

Fundusz Samorządów Uczniowskich- konkurs!

Szanowni Państwo,

wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodzieży chcącej angażować się w rozwój lokalnej społeczności, Miasto Poznań ogłasza II edycję Konkursu pn. "Fundusz Samorządów Uczniowskich", dającego możliwość pozyskiwania środków na realizację projektów zgłoszonych przez uczniów szkół ponadpodstawowych.

W celu wydłużenia terminu realizacji projektów w tegorocznej edycji Konkursu termin składania wniosków mija 13 lutego. Projekty realizowane będą w okresie od 1 marca do 15 czerwca 2019 r. Ponadto miło mi poinformować, że kwota maksymalnego dofinansowania projektów uległa w tym roku zwiększeniu  i wynosi 2.000,00 zł. Jestem przekonana, że powyższe zmiany pozwolą uczniom na realizację jeszcze ciekawszych i bardziej rozbudowanych pomysłów.

czytaj więcej
Jak Agata praktyki w przedszkolu odbywała...
 

Jak Agata praktyki w przedszkolu odbywała...

Beata Lewicka swoje praktyki w przedszkolu pamięta doskonale. Odbywała je w 1990 roku właśnie w  niedużej willi przy ulicy Skarbka, gdzie mieści się od lat Przedszkole nr 70. Dziś jest tam dyrektorem i od lat to ona nadzoruje rzesze studentów, przewijających się przez "Słoneczną Chatkę". Współpraca z UAM to wieloletnia tradycja naszej placówki- uśmiecha się pani Beata. Studenci wnoszą do nas powiew świeżości, nowego spojrzenia na pracę i zabawę z dziećmi, my mamy w ich osobach wsparcie personalne, duchowe, czasem nawet przyjacielskie. Często z tych więzi rodzi się coś więcej, zdarzało się przecież, że praktykantka zostawała u mnie potem przedszkolanką. Ja sama spędziłam na Skarbka całe zawodowe życie. I nie żałuję ani jednego dnia. To tutaj znalazłam wszystko, czegpo szukałam w przedszkolu. Atmosferę, fajnych ludzi, kochane dzieciaki. Czy jest coś, co mnie w nich denerwuje? Powiem tak, oczywiście, że zdarza się, że zachowania dzieci są irytujące, ale ja wiem, że one tych zachowań nie planowały. Coś je wywołało. I ja się staram dociec- co. Bo dzieci nie rodzą się z myślą: jak to fajnie będzie w życiu podstawiać komuś nogę. One po prostru tego się uczą. A wracając do praktyk studenckich- bardzo je sobie cenię. I Agatę, która była z nami  przez cały grudzień- także...

czytaj więcej
Zajęcia dodatkowe- zbieramy zgłoszenia!
 

Zajęcia dodatkowe- zbieramy zgłoszenia!

Wydział Oświaty przypomina o trwającym do 14 stycznia 2019 r. naborze wniosków na zajęcia dodatkowe w szkołach prowadzonych przez Miasto Poznań. 
Już po raz trzeci szkoły mogą składać także - bo poza I obszarem- wnioski w II obszarze dotyczącym zajęć z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji. W załączeniu znajdą państwo formularz zgłoszeniowy wraz z Regulaminem konkursu.

czytaj więcej
Uwaga! Uwaga! Ogłaszamy konkursy na stanowiska dyrektora!
 

Uwaga! Uwaga! Ogłaszamy konkursy na stanowiska dyrektora!

Prezydent Miasta Poznania ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów następujących publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół:

1)      Przedszkola nr 10, os. Oświecenia 26;

2)      Przedszkola nr 54, ul. Dolina 6;

3)      Przedszkola nr 74, ul. Kazimierza Wielkiego 19/21;

4)      Przedszkola nr 121, ul. Biskupińska 65;

5)      Przedszkola nr 171, ul. Podlaska 2;

6)      Szkoły Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu, ul. Galileusza 14;

7)      Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Chojnicka 57.

czytaj więcej
Wigilijnie, gwiazdkowo, świątecznie...
 

Wigilijnie, gwiazdkowo, świątecznie...

Gdy rozbłyśnie jasnym blaskiem, usiądziemy do stołów z sercem pełnym ciepłych uczuć dla najbliższych. Podzielimy się tym, co mamy z tymi, których kochamy. My dzielimy się z Państwem serdecznymi życzeniami, aby nadchodzące dni były ciepłe, spokojne, świąteczne...

czytaj więcej
A na Kanclerskiej świętują....
 

A na Kanclerskiej świętują....

Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 zyskali lepsze warunki nauki. Dzieci i młodzież przenieśli się do budynku przy ulicy Kanclerskiej. We wtorek, wraz ze swoimi nauczycielami, rodzicami i zaproszonymi gośćmi świętowali uroczyste otwarcie nowej siedziby.

czytaj więcej
O Powstaniu na galowo...
 

O Powstaniu na galowo...

Dlaczego patriotyzm jest ważny? Bo nie wyobrażam sobie być Polakiem i nie być z tego faktu dumnym- mówił Wiesław Banaś, zastępca dyrektora Wydziału Oświaty na wczorajszej uroczystej gali, podsumowującej liczne konkursy, jakie od jesieni odbywały się pod hasłem: "Wypisz, wymaluj, wyśpiewaj... Powstanie Wielkopolskie" w poznańskich placówkach oświatowych. Mój pradziadek, Jan Szałek, był powstańcem i został postrzelony podczas walk o niepodległość. Trudno, żebym o tym nie pamiętał. Wśród moich bliskich polskość jest bardzo cenioną wartością. A to, że jestem Wielkopolaninem, Poznaniakiem i że to u nas zaczęła się walka o wolny kraj, daje mi szczególne powody do bycia patriotą właśnie. I dzisiejszy udział w wydarzeniu, które było poświęcone tym, którzy sto lat temu przelewali krew za Polskę, szczerze raduje moje serce...

czytaj więcej
Nagrodziliśmy najlepszych!
 

Nagrodziliśmy najlepszych!

Julka- za udział w konkursach fortepianowych, Hania- za grę na skrzypcach, a Wojtek- za olimpiady z geografii i historii- w ostatni piątek 234 uczniów poznańskich szkół ponadpodstawowych odebrało z rąk przewodniczącego Rady Miasta pana Grzegorza Ganowicza Nagrody Miasta Poznania. Cieszą mnie wasze wyróżnienia- powiedział do młodych laureatów Wiesław Banaś, zastępca dyrektora Wydziału Oświaty.  Nagradzamy dziś szczególne osiągnięcia naukowe i artystyczne, widać więc, że w szkole też można mieć pasje i je rozwijać, a to chyba w życiu najcenniejsze. Dzięki temu to, czym będziecie się kiedyś zajmować zawodowo, sprawi wam przyjemność. To świetna sprawa- robić to, co się lubi. A odnosić w tym sukcesy- to już w ogóle super!

czytaj więcej
Wierszem do mnie mów...
 

Wierszem do mnie mów...

Magdalena Katarzyńska- Radomska poezję wręcz uwielbia. Wiem, że to dziś mało popularne, ale ja mogłabym się zaczytywać w Wisławie Szymborskiej do upojenia- uśmiecha się pani Magda. Dlatego fakt, że aż trzydzieści szkół przystąpiło do organizowanego przez naszą szkołę konkursu recytatorskiego raduje moje serce. Bo to oznacza, że nasze dzieci interesuje jeszcze deklamowanie, przeżywanie, doświadczania, a nie tylko krótka komunikacja między sobą szybkim SMS-em...

A wydaje się, że mlodych ludzi ciężko jest zachęcić do recytacji wiersza. Że młodzi żyją  dziś tylko tym, co aktualne, atrakcyjne, łatwo dostępne. Nie zawsze przemawia do nich poezja z kart podręcznika, a współczesna poezja dziecięca nie jest szeroko znana uczniom podstawówek. A przecież to właśnie współczesny język, dowcip, aktualna problematyka z dozą istotnych życiowych wskazówek, poruszyć mogą dziecięce emocje i wyobraźnię. I taka właśnie jest twórczość dotychczasowych gości "Zimowego Poezjobrania", organizowanego od lat przez Szkołę Podstawową nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi. W tym roku dzieci recytowały wiersze Kaliny Jerzykowskiej, poznańskiej poetki, która była szczerze zdumiona zainteresowaniem swoją osobą...

czytaj więcej
Strona 1 2 348