Uwaga! Uwaga! Ogłaszamy konkurs na stanowisko dyrektora!
 

Uwaga! Uwaga! Ogłaszamy konkurs na stanowisko dyrektora!

Szanowni Państwo!

Prezydent Miasta Poznania ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Poznaniu, ul. Umultowska 114. 

§ 2

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania: jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, oraz:

a) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole, bądź posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole podstawowej,

b) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

d) uzyskała przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora:

-   co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub:

czytaj więcej
Wolni od uprzedzeń!
 

Wolni od uprzedzeń!

W poznańskich szkołach realizowane będą zajęcia z obszaru przeciwdziałania wykluczeniu i dyskryminacji. Pieniądze na ten cel pochodzą z budżetu miasta. Program ruszy na początku nowego semestru.

Na projekt Rada Miasta Poznania zdecydowała się przeznaczyć dodatkowe 200 tys. zł.  Dzięki temu szkoły mają większe szanse, by wziąć w nich udział. Każda szkoła ma prawo wystąpić o jeden taki grant rocznie.

Cieszymy się, że do realizacji tych zajęć udało się przekonać inne ugrupowania - mówi Marek Sternalski, przewodniczący Klubu Radnych PO.  Liczba wniosków, które wpłynęły na konkurs, świadczą o tym, że są one potrzebne. Plusem jest też forma zajęć, która może być dostosowana do potrzeb danej szkoły. Jak wiemy, te zależą często od dzielnicy. Inne problemy są w szkołach podstawowych, inne w szkołach średnich.Tematy poruszone na zajęciach również mogą być bardzo różne. Mogą dotyczyć spraw związanych z pochodzeniem, religią, mniejszością seksualną, wykluczeniem ekonomicznym i wielu innych.

Kolejny nabór wniosków do konkursu zaplanowano na wrzesień. Pozostała pula pieniędzy do wykorzystania to ok. 150 tys. złotych.

Liczymy, że docelowo w programie będą brały udział wszystkie szkoły. Myślę, że w przyszłym roku będziemy prosić radnych, by tych pieniędzy było jeszcze więcej - zapowiada Wiesław Banaś, zastępca dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania.

czytaj więcej
Przedszkole nr 7 zostaje!
 

Przedszkole nr 7 zostaje!

"Happy end"- tak możemy nazwać rozwiązanie problemu, jaki stanął przed społecznością Przedszkola nr 7 w Poznaniu. O co chodzi? Otóż od ponad 60 lat miasto dzierżawi działkę i budynek przy ulicy Mikołowskiej od zakonu Misjonarzy Oblatów. Działa tam przedszkole, które, jak mówi dyrektor Ewa Więckiewicz, jest placówką niewielką, ale przez to rodzinną, lokalną, świetnie funkcjonującą. Znają się rodzice, znają nauczyciele, a pani Ewa sama ma za sąsiadów wielu ze swych byłych podopiecznych. W końcu- pracuje tam od 27 lat, a przedtem mama pani Ewy była przez ćwierć wieku dyrektorem tej placówki.

czytaj więcej
OTWARTY KONKURS OFERT w obszarze "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" - rusza nabór wniosków!
 

OTWARTY KONKURS OFERT w obszarze "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" - rusza nabór wniosków!

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 ze zm),  uchwały Nr LVII/1066/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok oraz uchwały Rady Miasta Poznania Nr LIX/1111/VII/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2018 rok, Prezydent Miasta Poznania ogłasza:

czytaj więcej
Tajemnicze Ferie!
 

Tajemnicze Ferie!

Ci, co śpią na kasie, jadą zimą w ciepłe strony. Ci, co zwykle śpią do południa- zostają w tym czasie w domu przed komputerem. Ale ci, co nie lubią przesypiać życia i ciekawi są świata, miejsc, ludzi- bardzo chętnie biorą udział w wymyślonych przez Marka Nowaka, nauczyciela w Zespole Szkół Komunikacji  "Tajemniczych Feriach". I to od 15 lat!

Wspólnie z uczniami wpadliśmy na pomysł, że dreszczyk emocji naszym feriom nie zaszkodzi- mówi pan Nowak. Chodzi o to, że spotykamy się w szkole o dziewiątej rano, we wtorki i czwartki, podczas, gdy nikt nie wie, dokąd pojedziemy, co zobaczymy, co przeżyjemy. I choć coraz trudniej młodzież zainteresować takim wypadem-nie wiadomo-dokąd, bo komputery jednak ze mną wygrywają, to wciąż jest przy mnie spora garść pasjonatów  "przygody po poznańsku".

czytaj więcej
Rekrutacja do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na Umultowie!
 

Rekrutacja do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na Umultowie!

Prace na budowie  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 na Umultowie idą pełną parą, a choć za oknem mroźno- na terenie coraz wyraźniej rysującej się nowej placówki- wre. Zbudowani tym postępem robót, ogłaszamy szczegółowe warunki rekrutacji tak do szkoły podstawowej, jak i do przedszkola.

czytaj więcej
Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert dotyczącego ferii zimowych.
 

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert dotyczącego ferii zimowych.

Zarządzeniem Nr 108/2018/P z dnia 12 lutego 2018 r. Prezydent Miasta Poznania dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych w obszarze "Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży" w zakresie zadania priorytetowego pn. "Wspierane organizacji wypoczynku i działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, podczas ferii zimowych.". 

czytaj więcej
Wydaliśmy na reformę oświaty ponad 16 milionów. I co dalej?
 

Wydaliśmy na reformę oświaty ponad 16 milionów. I co dalej?

Panie Premierze, w związku z wysokimi kosztami wdrożenia reformy systemu oświaty, proszę Pana o podjęcie działań w zakresie zagwarantowania w dochodach jednostek samorządu terytorialnego środków finansowych niezbędnych na realizację zadań oświatowych- napisał w liście do Premiera pana Mateusza Morawieckiego Mariusz Wiśniewski, zastępca Prezydenta Poznania. O co chodzi? O to, że Miasto Poznań zostało zmuszone do obniżenia planu dochodów z budżetu państwa na zadania oświatowe o ponad 16 milionów złotych!

czytaj więcej
W "Lelewelu" fachów uczą naprawdę fachowo...
 

W "Lelewelu" fachów uczą naprawdę fachowo...

Donata Laskowska uczy w  tej samej szkole od 35 lat. Aktualnie- cyfrowych procesów graficznych. Przez cały czas w "Lelewelu". Nasza szkoła jest jedyną w tym regionie, która kształci młodych ludzi w zawodach poligraficznych- chwali się pani Donata. Popyt na ich pracę jest ogromny, w samym Poznaniu jest kilkanaście drukarni, mamy więc wielu chętnych do nauki , ale i wiele szkolnych sukcesów. Jednym z nich jest niewątpliwie coroczna edycja kalendarzy, których twórcami "od A do Zet" są nasi uczniowie. A że te kalendarze szły praktycznie do szuflady i nikt ich nie oglądał, to pomyślałam, że warto pokazać je światu. I tak od siedmiu lat pod koniec roku organizujemy wystawę nagrodzonych przez szacowne jury prac- kalendarzy, które uczniowie sami zaprojektowali, przygotowali, wymyślili...

czytaj więcej
Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych- informacje...
 

Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych- informacje...

W związku z Zarządzeniem, wydanym przez Prezydenta Poznania pana Jacka Jaśkowiaka przekazujemy Państwu informacje o terminach przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz o terminach składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019, do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, a także do szkół podstawowych.

czytaj więcej
Mechatronicy z ZSM im. KEN na wagę złota!
 

Mechatronicy z ZSM im. KEN na wagę złota!

Wojtek, Mikołaj i Filip - uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych im. KEN sądzą, że mechatronika jest okej, bo daje pracę i satysfakcję. Maciej i Szymon - z teże szkoły- są tego po prostu pewni. To  w końcu oni zakwalifikowali się do Międzynarodowego Konkursu Prac Młodych Naukowców w Unii Europejskiej. Ich projekt drukarki 3D to wynik poszukiwań nowiuśkich rozwiązań podczas pracy koła naukowego MECHATRONY. Prowadzą je Beata Marciniak i ksiądz Krystian Gramza.

W naszym kole naukowym uczniowie zdobywają wiedzę z interesującego ich zakresu nauki oraz nieograniczone doświadczenie- mówi Beata Marciniak. Przygotowują  szkolenia, prezentacje, wspólnie i z zapałem tworzą projekty dronów, frezarek czy ultranowoczesnych laserów.

No i przynależność do koła pozwala na uczestnictwo w różnego rodzaju konferencjach, olimpiadach, konkursach... A potem- na zdobywanie laurów...

czytaj więcej
W SP 75 szyją patriotyzm przez cały rok!
 

W SP 75 szyją patriotyzm przez cały rok!

Katarzyna Sołtysiak, dyrektor SP nr 75, patriotką jest od zawsze. Wyssałam to z mlekiem matki-uśmiecha się pani Kasia. U nas w domu "patriotyzm" nigdy nie był czczym słowem. Dziadek walczył w I Wojnie Światowej, potem w Drugiej, no i oczywiście był też Powstańcem Wielkopolskim. Dlatego, kiedy zostałam tu dyrektorem, cieszyło mnie wsród innych rzeczy to, że to właśnie Powstańcy Wielkopolscy są patronem mojej szkoły.

U mnie było podobnie- mówi Małgorzata Wróbel, zastępca dyrektora w SP nr 75. Dziadek zginął w Oświęcimiu, pradziadek walczył w Powstaniu Wielkopolskim, a o ojczyźnie u nas w domu mówiło się zawsze przez duże "O". Nie wyobrażam sobie, żebym mogła mieszkać gdzie indziej niż w Polsce. I choć to młode pokolenie myśli zupełnie inaczej, my w naszej szkole krzewimy patriotyzm nieustannie i "po staremu".  

czytaj więcej
Uwaga! Uwaga! Ogłaszamy konkurs na stanowiska dyrektorów!
 

Uwaga! Uwaga! Ogłaszamy konkurs na stanowiska dyrektorów!

Prezydent Miasta Poznania ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów następujących publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół:

1)      Przedszkola nr 47, ul. Senatorska 1;

2)      Przedszkola nr 112, ul. Osinowa 14 a;

3)      Przedszkola nr 113, os. Rzeczypospolitej 7;

4)      Przedszkola nr 150, os. Rusa 120;

5)      Szkoły Podstawowej nr 5 im. Romualda Traugutta, ul. Traugutta 42;

6)      Szkoły Podstawowej nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ul. Sochaczewska 3;

7)      Technikum nr 19 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. 28 Czerwca 1956r. nr 352;

8)      Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego, os. Tysiąclecia 43;

9)      Zespołu Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy, ul. Swoboda 41;

10)  Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 107 im. Arkadego Fiedlera, ul. Dąbrowskiego 73;

11)  Zespołu Szkół Specjalnych nr 109 przy Ośrodku Rehabilitacyjnym dla Dzieci,
ul. Sanatoryjna 2;

12)  Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Janusza Korczaka, ul. Żniwna 1.

czytaj więcej
Uwaga! Uwaga! Ogłaszamy konkurs na stanowiska dyrektorów!
 

Uwaga! Uwaga! Ogłaszamy konkurs na stanowiska dyrektorów!

Prezydent Miasta Poznania ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów następujących publicznych szkół artystycznych:

1) Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia nr 1 im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu, ul. Solna 12;

2) Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Poznaniu, ul. Solna 12.

czytaj więcej
Co nowego na Umultowie?
 

Co nowego na Umultowie?

Umultowo, Radojewo, Morasko- to te dzielnice Poznania, w których, jak grzyby po deszczu, rosną nowe domy. Rośnie też nowa szkoła i już pierwszego września w jej murach dzwonek zadzwoni dla siedmiuset uczniów. To odpowiedź na bardzo pilną potrzebę oświatową w tym rejonie- mówi Wiesław Banaś, zastępca dyrektora Wydziału Oświaty. Odpowiedź, na którą miasto wyasygnowało ponad 27 milionów złotych i jestem pewien, że będą to bardzo dobrze wydane pieniądze.

czytaj więcej
Otwarty Konkurs Ofert zad. pn."Wspieranie organizacji wypoczynku i działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, podczas ferii zimowych."
 

Otwarty Konkurs Ofert zad. pn."Wspieranie organizacji wypoczynku i działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, podczas ferii zimowych."

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 ze zm),  uchwały Nr LVII/1066/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok oraz uchwały Rady Miasta Poznania Nr LIX/1111/VII/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2018 rok, Dyrektor Wydziału Oświaty z upowaznienia Prezydenta Miasta Poznania ogłasza:

OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADANIA MIASTA POZNANIAW OBSZARZE "Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży" w roku 2018.

czytaj więcej
Świąteczne,gorące, serdeczne...
 

Świąteczne,gorące, serdeczne...

A jeśli nadchodzące Święta Bożego Narodzenia będą dla wszystkich Państwa czasem spokojnym, uśmiechniętym, miłym i pełnym niepowtarzalnych wzruszeń, choćby krótkich i delikatnych- my będziemy szczęśliwi razem z Wami...

czytaj więcej
Jak w Klubie Rodzica wyczarowali świąteczne cudeńka..
 

Jak w Klubie Rodzica wyczarowali świąteczne cudeńka..

W grudniowe wieczory w budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 101 w Poznaniu zwykle jest cicho, ciemno i widać, że szkoła "śpi". Ale w ubiegły czwartek było zupełnie inaczej. Ze szkolnej świetlicy przez całe popołudnie dobiegały wesoły gwar i krzątanina. Bo Klub Rodzica -czyli mamy i ojcowie uczniów ZSS nr 101- postanowił wyczarować na święta tak cudne ozdoby, jak się tylko da... 

To inicjatywa pani Marii Gawron i powiem tak- o tym klubie mogę śpiewać tylko pochwalne peany- uśmiecha się Aldona Wacławska, mama niepełnosprawnego Marcina. Syn mój nie jest już uczniem tej szkoły, a ja nadal tam chodzę. To musi o czymś świadczyć....

Powiem tak, jestem mamą trójki dzieci, dwoje z nich chodzi do szkół powszechnych- trzecie -do ZSS nr 101- mówi Daria Krzyszkowiak. I nigdzie, ale to nigdzie nie spotkałam się z tak ciepłym podejściem do rodzica, jak właśnie w ZSS nr 101. Pani Maria Gawron,cudny człowiek, ma dla nas zawsze czas, uśmiech, pomysł na ciekawie spędzone chwile. Zaprasza do Klubu ludzi, których nigdy byśmy nie poznali, zabiera nas w miejsca, do których sami nie trafilibyśmy. Jestem fanką tej szkoły i tego Klubu...

czytaj więcej
Mianowani na same Święta!
 

Mianowani na same Święta!

Wczoraj zastępca  Prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski wręczył 25 aktów nadania stopnia  nauczyciela mianowanego tym, którzy pozytywnie zaliczyli egzamin w sesji zimowej po trwającym dwa lata i dziewięć miesięcy stażu, podczas którego- uff- było co robić! 

czytaj więcej