Bezpłatne szkolenie na temat zdrowego żywienia-zapraszamy!

Idzie jesień z pełnym koszem! Dary te- nie tylko przecież jesienne- pozwalają nam wyczarować zdrowe, pożywne smakołyki na nasze szkolne i przedszkolne stoły. A żeby było atrakcyjniej- proponujemy udział w szkoleniu z zakresu zdrowego żywienia dla naszych placówek oświatowych.

Zdrowo jemy
Zdrowo jemy

Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego zaprasza pracowników szkół podstawowych i gimnazjów do udziału w bezpłatnym szkoleniu "Żywienie zbiorowe dzieci w szkołach", finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Na szkolenia zapraszamy w szczególności pracowników zajmujących się organizacją i realizacją żywienia w placówkach systemu oświaty (intendentów, pracowników kuchni). 

Program szkolenia obejmuje:

1. Omówienie zasad zdrowego żywienia i piramidy żywieniowej (opis grup produktów) ilość porcji w ciągu dnia.2. Analiza rozporządzenia Ministra Zdrowia w oparciu o żywienie w stołówkach3. Jak poprawnie interpretować etykiety na produktach spożywczych (wprowadzenie teoretyczne + praca w grupach)

4. Ułożenie jadłospisu dekadowego (ćwiczenie praktyczne)

5. Zawartość soli i cukru w produktach (ćwiczenia)

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (12 osób w grupie), z jednej placówki, w szkoleniu może wziąć udział maksymalnie 2 pracowników.

Czas trwania szkolenia: 3 godziny

Zgłoszenia prosimy przesyłać do pani Karoliny Zarzyckiej , tel.507-362-536. Informacje o miejscu i dostępnych terminach znajdują się w formularzu zgłoszeniowym zamieszczonym poniżej:

IMIĘ

NAZWISKO

NUMER KONTAKTOWY

E-MAIL

NAZWA I ADRES PLACÓWKI

MIEJSCE SZKOLENIA:  

Społeczna Szkoła "Drzwi otwarte",

al. Niepodległości 36, 61-714 Poznań

TERMIN SZKOLENIA

    18.09.2017 g. 16:00

    21.09.2017 g. 16:00

    22.09.2017 g. 16:00

    23.09.2017 g. 09:00

    23.09.2017 g. 13:00

    30.09.2017 g. 09:00

W ramach szkolenia, organizator zapewnia: materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia. Po wzięciu udziału w szkoleniu, uczestnik zobowiązuje się do: wypełnienia ankiety ewaluacyjnej, wzięcia udziału w teście sprawdzającym wiedzę. Zgłoszenia  przyjmowane są mailowo i telefonicznie Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres:  zarzycka.karolina@zdrowojemy.info

.................................                                                ......................................

(miejscowość, data)                                                 (podpis)