Darmowe przejazdy dla naszych uczniów!

Już od pierwszego września nasi uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów- mieszkający w Poznaniu- będą mogli korzystać z komunikacji miejskiej w strefie A za darmo. Na pewno ucieszą się z tego wszyscy rodzice. Wiem, bo sama mam dwie córki- mówi Dominika Naworska dyrektor właśnie oddawanego do użytku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 9 na Umultowie i Radojewie. Dziewczyny dojeżdżają nie tylko do szkoły na lekcje, ale i na zajęcia dodatkowe, do kina czy nad Wartę. Teraz będą to miały " w gratisie", podobnie, jak ponad czterystu uczniów naszej nowej szkoły. Mam nadzieję, że niektórzy skorzystają z tej oferty już trzeciego września, przybywając do nas na rozpoczęcie roku szkolnego....

Darmowe przejazdy...
Darmowe przejazdy..

"Fakt, że młodzi Poznaniacy będą mogli bezpłatnie  dojechać do szkoły, na basen czy na inne zajęcia, jest zachęcaniem młodych ludzi do korzystania z transportu publicznego. Gdy dorosną przecież, również dzięki temu, zapewne  chętniej będą korzystać z niego, co będzie przekładało  się na mniej aut na naszych  ulicach, a tym samym mniejsze korki w mieście- mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca Prezydenta Poznania. Poza tym część rodziców, zamiast dowozić dziś starsze dzieci autem do szkoły, chętniej zdecyduje się na ich dojazd indywidualny bezpłatną komunikacją. To też przełożyć się może na mniejszy ruch.

Przypomnijmy, że także uczniowie innych typów szkół realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego "podstawówek" i gimnazjów, będą mogli korzystać z bezpłatnych przejazdów w strefie A - czyli na terenie miasta Poznania - na liniach organizowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. Warunkiem korzystania z bezpłatnej komunikacji będzie okazanie ważnej legitymacji szkolnej z wpisanym miejscem zamieszkania w Poznaniu. Nie ma konieczności zapisywania informacji o uprawnieniu do bezpłatnych przejazdów na imiennej karcie PEKA, ale każdy uczeń może z takiej możliwości skorzystać. Karta PEKA będzie w takim przypadku - niezależnie od legitymacji szkolnej -  dokumentem potwierdzającym prawo do darmowych przejazdów.

Dla mnie to bardzo duża rzecz- uśmiecha się Katarzyna Sołtysiak, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 75. Nie będzie już kłopotu, jaki miewaliśmy z  wyasygnowaniem pieniędzy na bilety MPK dla naszych dzieci, które czynnie biorą udział w projektach realizowanych wespół-zespół z Uniwersytetem Przyrodniczym czy Wydziałem Historycznym UAM na Morasku czy w innych miejscach na obrzeżach miasta. No i ważna rzecz- wreszcie możemy z nauką wyruszać poza mury szkolne, kiedy nam się zechce... Bo to już nie będzie żaden problem...

Dzięki współpracy Zarządu Transportu Miejskiego z Wydziałem Oświaty Urzędu Miasta Poznania informacja o bezpłatnych przejazdach trafiła bezpośrednio do wszystkich poznańskich szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz innych typów szkół realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego wymienionych wyżej szkół już w kwietniu szkoły otrzymały ulotkę informacyjną wraz kompleksową informacją o ofercie biletowej ZTM dla szkół i uczniów.

Mamy nadzieję, że wprowadzenie bezpłatnych przejazdów przyczyni się w jeszcze większym stopniu do korzystania z transportu publicznego także w dojazdach rodziców z dziećmi do szkół oraz podczas weekendów - mówi Piotr Snuszka, Dyrektor ZTM Poznań. A my liczymy na to, że nasi uczniowie dojeżdżając za darmo, odwiedzą całe mnóstwo atrakcyjnych, niezwykłych miejsc w Poznaniu, a jest ich przecież tak wiele- dodaje Przemysław Foligowski, dyrektor Wydziału Oświaty.

Załączniki