Egzaminy odbyły się we wszystkich poznańskich szkołach

W placówkach oświatowych cały czas trwa akcja strajkowa. Mimo to, w środę we wszystkich poznańskich szkołach z oddziałami gimnazjalnymi uczniowie przystąpili do egzaminu. Na ten moment termin jutrzejszego sprawdzianu również nie jest zagrożony.

egzamin
egzamin

Pierwszego dnia egzaminów (10 kwietnia) gimnazjaliści sprawdzali swoją wiedzę z zakresu nauk humanistycznych. Na czwartek zaplanowano test z części matematyczno-przyrodniczej, a na piątek - z języka obcego. Do samego końca nie było wiadomo, czy wszystkim placówkom uda się skompletować skład komisji nadzorujący uczniów w czasie egzaminu. W Poznaniu udało się to zrobić we wszystkich 44 szkołach z oddziałami gimnazjalnymi.

Na ten moment termin jutrzejszego egzaminu również nie jest zagrożony. Nie wiadomo jeszcze, jak będzie wyglądać sytuacja w piątek. Tego dnia młodzież ma napisać egzamin z języków obcych, co wymaga zaangażowania do pracy więcej członków komisji.  

WAŻNE! BEZ WZGLĘDU NA FAKT CZY EGZAMINY SIĘ ODBĘDĄ CZY TEŻ NIE UCZEŃ MA OBOWIĄZEK PRZYJŚCIA DO SZKOŁY W KAŻDYM DNIU EGZAMINU (ŚRODA, CZWARTEK , PIĄTEK).

Zawieszenie zajęć oraz możliwe trudności w organizacji egzaminu nie są przesłanką do braku obecności ucznia w dniu rozpoczęcia egzaminu.

Uczniowie, którzy przyjdą do szkoły na egzamin zostaną poproszeni o podpisanie listy obecności. Zostanie ona zabezpieczona przez dyrektora na ewentualne czynności sprawdzające, które mogą być podejmowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub Wielkopolskie Kuratorium Oświaty w związku z organizacją egzaminu.

Samorząd nie ma wpływu na zaistniałą sytuację. Przeprowadzenie egzaminów to zadanie rządowe. Dyrektor szkoły (jako przewodniczący komisji egzaminacyjnej w szkole) podlega Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, a ta Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, nad którą nadzór sprawuje bezpośrednio Ministerstwo Edukacji Narodowej.

AJ