Ich Liebe Deutsche Sprache!

Idea PASCH, czyli udział w projekcie: "Szkoły- Partnerzy Przyszłości" powstała w SP nr 90  w związku z silnym przekonaniem kadry, że dzieci powinny uczyć się nie tylko angielskiego, ale też dobrze poznać język najbliższego sąsiada, czyli Niemiec. Toteż placówka już od sześciu już lat realizuje innowację pedagogiczną z tego właśnie języka. Dzięki intensywnej pracy na tym polu powstała już w ubiegłym roku klasa dwujęzyczna- dzieci uczą się dziś niemieckiego przez sześć godzin w tygodniu. Zachęceni sukcesami uczniów, zaczęliśmy usilnie szukać jakiegoś partnera po stronie Niemiec, żeby dać naszym dzieciom szansę na bezpośredni kontakt z użytkownikami tego języka- mówi Bogna Kozanecka, dyrektor placówki. A z racji naszych artystycznych zainteresowań, spotkaliśmy się z aprobatą Instytutyu Goethego z Berlina. Odwiedzili nas goście stamtąd, popatrzyli uważnie, co robimy i zdecydowali się dołączyć SP nr 90 do elitarnej dziesiątki polskich szkół, która współpracuje w ramach projektu: "Szkoły - Partnerzy Przyszłości". 

PASCH
PASCH

Drogi Czytelniku, czy potrafiłbyś odpowiedzieć na pytanie: Was möchtest du in der Zukunft machen [Jakie masz plany na przyszłość]? Wielu z nas zapewne miałoby niemałe trudności, jednak jest pewna grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 90 im. hr. Władysława Zamoyskiego w Poznaniu, dla których takie pytanie nie będzie stanowić najmniejszego problemu.

Poznańska Dziewięćdziesiątka jako jedna z dziesięciu szkół podstawowych w Polsce podpisała umowę zapewniającą współpracę pomiędzy ich placówką, a Instytutem Goethego w Monachium, który pełni rolę niemieckiego instytutu kultury.

Podpisanie tak prestiżowej umowy partnerskiej stanowi również przystąpienie do grupy szkół realizujących projekt: Partner der Zukunft (PASCH), co można przetłumaczyć jako: Partnerzy Przyszłości. Głównym założeniem programu jest utrzymanie silnej współpracy z naszym zachodnim sąsiadem, oraz promocja nauki języka niemieckiego.

Przy okazji podpisania umowy na terenie szkoły odbywał się kolorowy- jak co roku- festyn ekologiczno- artystyczny. Tym razem przyświecało mu hasło:" Gdzie kwitnie kwiat, tam musi być wiosna". Rodzice i dzieci sprzedawaliza symboliczne sumy pyszności rodemz  kuchni polskiej i niemieckiej,zadowalając gusta obu stron.

A co daje szkole udział w tym projekcie? Przede wszystkim - możliwość poszerzenia swojej wiedzy i kompetencji z zakresu języka obcego. Dzieci mogą przystąpić do egzaminu certyfikacyjnego, a także otrzymują dodatkowe materiały naukowe. Możliwy jest udział nauczycieli w szkoleniach, kursach językowych, tak aby nieustanie rozwijali się językowo. PASCH to także granty językowe, wyjazdy i spotkanie międzynarodowe, w czasie których dzieci poznają obce kultury i wymieniają swoje spostrzeżenia na temat projektu.

Co dwa języki, to nie jeden- śmieją się uczniowie z SP nr 90. Nie ma takiej opcji, żeby nauka niemieckiego nie opłaciła się nam w przyszłości...