Informacja o naborze do Szkoły Podstawowej nr 93

Wydział Oświaty informuje o wynikach postępowania w procedurze składania wniosków o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej nr 93 w Poznaniu do klasy od II do VIII.

Umultowo
Umultowo

W związku z powyższym prosimy Rodziców składających wnioski do klas: III, IV o kontakt osobisty w Wydziale Oświaty w pokoju 221 w dniach 21 i 22 maja, w celu uzyskania informacji o wynikach postępowania do tych klas. Należy posiadać ze sobą dokument potwierdzający tożsamość. Osoba do kontaktu w WO Pani inspektor Wioletta Nazarewicz (tel. 61 878 4396).      

 Jednocześnie informujemy, że Rodzice wszystkich zakwalifikowanych kandydatów (klasy II-VII) zobowiązani są do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do szkoły po uzyskaniu przez dziecko promocji do następnej klasy w dniach 22 - 27 czerwca w Wydziale Oświaty pokój 221 (wzór w załączeniu).

Załączniki