Kolejna edycja konkursu na zajecia dodatkowe

Już tylko do 9 lutego można składać wnioski na dofinansowanie zajęć dodatkowych w szkołach prowadzonych przez Miasto Poznań. 

notatnik
notatnik

Prezydent  Miasta Poznania podpisał zarządzenie w sprawie reegulaminu na organizację konkursu na zajęcia dodatkowe w szkołach prowadzonych przez Miasto Poznań.  
Szkoły mogą składać wnioski z zakresu zajęć językowych, humanistycznych, zawodowo-technicznych oraz matematyczno-przyrodniczych.
Dodatkowe środki szkoły mogą pozyskać składając wniosek na zajęcia przeciwdziałające dyskryminacji i wykluczeniu.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 19 lutego 2018 r.

Załączniki