Konkurs na "SZKOLNE OGRODY POZNANIA" rozstrzygnięty!

Komisja konkursowa wyłoniła laureatów wspólnego przedsięwzięcia Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania i Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza "SZKOLNE OGRODY POZNANIA". Nagrodą w konkursie jest wykonanie profesjonalnego projektu przez pracownika Ogrodu Botanicznego UAM.

1
1

Placówki oświatowe, które zostały wybrane przez komisję, jako spełniające wymogi regulaminu i które jako pierwsze przystąpią do projektu to:

1. Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi za przedstawienie ciekawych propozycji wykorzystania ogródka przyszkolnego w działalności wychowawczej i dydaktycznej.

2. Szkoła Podstawowa nr 70 za podkreślenie wartości ogrodu przyszkolnego w kształtowaniu właściwych postaw proekologicznych, wartości poznawczych i wychowawczych. Zaproponowane zostały ciekawe tematy zajęć, które mogłyby być prowadzone w ogrodzie przyszkolnym.

3. Zespół Szkół nr 8 za przedstawienie bardzo rozbudowanego i ciekawego programu zajęć. Dodatkowym atutem jest coroczne organizowanie festynu rodzinnego, co niewątpliwie przyczynia się do integracji społeczności lokalnej.

4. Zespół Szkół Specjalnych nr 102 im. Jana Pawła II za bardzo ambitne podejście do tematu - za przedstawienie możliwości wykorzystania i wartości zieleni w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

5. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 za przedstawienie nietypowych możliwości wykorzystania ogrodu - oprócz funkcji estetycznych ogród pełniłby zaplecze do wykorzystania dla fototechników, techników organizacji reklamy czy grafiki komputerowej.

WYRÓŻNIENIA:

1. Szkoła Podstawowa nr 66 za duży wysiłek poniesiony w utworzenie przyszkolnego Arboretum, za aktywne wykorzystywanie tego miejsca w zajęciach szkolnych oraz za bardzo ambitne podejście do tematu dalszej rozbudowy.

2. Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego za profesjonalne przygotowanie propozycji wykorzystania ogrodu przyszkolnego w pracy z uczniem. Szkoła przygotowuje do zawodu technik architektury krajobrazu, zatem dobre zaplecze dydaktyczne jest uzasadnione.

Dla zwycięskich i wyróżnionych placówek zostanie przygotowany profesjonalny projekt wykonany przez pracownika Ogrodu Botanicznego UAM.