Maturę 2018 czas zacząć!

Już dziś młodzież rozpoczyna batalię o przysłowiową dojrzałość.

W 2018 r. egzamin maturalny (sesja główna) będzie przeprowadzany od 4 do 25 maja, w tym: część pisemna - od 4 do 23 maja
a część ustna - od 5 do 25 maja, z zastrzeżeniem że część ustna egzaminu z języka polskiego i języków mniejszości narodowych w nowej formule będzie przeprowadzana od 9 do 22 maja.

młodzież
młodzież

W województwie wielkopolskim zgłoszeń do egzaminu maturalnego było 29371 (według nowej formuły) i 1702 (według starej formuły).

2017/2018, młodzież przystąpi do egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów obowiązkowych: język polski, matematyka, język obcy nowożytny czy  język mniejszości narodowej

Osoby przystępujące do egzaminu w tzw. "nowej" formule, zgodnie z zasadami jego przeprowadzania, muszą również obowiązkowo przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Każdy absolwent może również przystąpić do egzaminu maturalnego z maksymalnie kolejnych pięciu przedmiotów dodatkowych. Wybory maturzystów w tym zakresie są najczęściej podyktowane wymaganiami rekrutacyjnymi określonymi przez szkoły wyższe.

Wszystkim zdającym życzymy powodzenia i trzymamy kciuki!

Mamy nadzieję, że dalsza ścieżka edukacyjna jak i zawodowa będzie związana z Poznaniem i bogatą ofetą naszego Miasta.

W załączniku list Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania pana Mariusza Wiśniewskiego skierowany do abiturientów.

Załączniki