Nasi nauczyciele nagrodzeni!

Ponad 80 nauczycieli otrzymało Nagrody Prezydenta Miasta Poznania. To wyróżnienie za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i organizacyjnej. Termin wręczenia nagród jest nieprzypadkowy. Kilka dni temu świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej, czyli popularny Dzień Nauczyciela.

Chciałem Państwu serdecznie podziękować. Często spędzam czas z moją wnuczką, która ma 4 lata i wiem jak ciężka jest praca tych Państwa, którzy są zatrudnieni w przedszkolach. Ja po 8 godzinach jestem wyczerpany - żartował prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak. Oświata jest dla nas bardzo ważnym obszarem. Przeznaczamy na nią jedną czwartą miejskiego budżetu.

Nagrody dla nauczycieli
Nagrody dla nauczycieli

Jak zauważył prezydent, rządowa dotacja oświatowa nie pokrywa wszystkich kosztów. Do tego dochodzą wydatki na zmiany organizacyjne związane z reformą oświaty (w tym likwidacja gimnazjów i podwyższenie wieku szkolnego). Szacuje się, że w latach 2016-2020 ich koszt może wynieść nawet 78,5 mln zł. Mimo to, Miasto nie rezygnuje z potrzebnych inwestycji, takich jak budowa nowych szkół i przedszkoli.

Ostatnie 4 lata były dla nas trudne. Wdrożenie reform oświatowych było dużym wyzwaniem. Poznańską oświatę traktujemy jednak nie jako balast i obciążenie, lecz inwestycję w rzyszłość. Udało nam się uruchomić front inwestycyjny. Bardzo duże środki są przeznaczane na modernizację obiektów oświatowych oraz budowę nowych szkół i przedszkoli. To szystko przyczynia się do poprawy warunków życia mieszkańców - mówił Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

Nagrody Prezydenta Miasta Poznania otrzymało 85 nauczycieli (zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i średnich oraz placówkach specjalnych). To wyróżnienie przyznawane za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i organizacyjnej. Wśród nagrodzonych są m.in. pedagodzy wprowadzający do szkół ciekawe innowacje pedagogiczne, a także nauczyciele, których uczniowie osiągają sukcesy w konkursach i na olimpiadach przedmiotowych.

AJ