Od 1 września 2018r. darmowa komunikacja dla poznańskich uczniów! Aktualizacja

Początek nowego roku szkolnego to zazwyczaj zapowiedź wzmożonego ruchu na drogach. Jak uniknąć spóźnienia do szkoły podpowiadamy już dziś! Otóż już od 1 września 2018r. poznańscy uczniowie będą mogli korzystać z szybkich, wygodnych i BEZPŁATNYCH przejazdów komunikacją miejską.

Bezpłatny transport ZTM
Bezpłatny transport ZTM

Ulga obowiązywać będzie w strefie A, czyli na terenie miasta Poznania, a korzystać z niej będą mogły dzieci i młodzież ucząca się, uczęszczająca do szkół podstawowych lub gimnazjalnych lub innych typów szkół realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego wyżej wymienionych szkół, zamieszkałe na terenie miasta Poznania.

Warunkiem do korzystania z ulgi będzie ważna legitymacja szkolna z umieszczoną informacją o miejscu zamieszkania lub imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu. Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na karcie PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM, po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej z umieszczoną informacją o miejscu zamieszkania.

Szacowany koszt wprowadzenia zmian to 2,5 mln zł. Z danych Zarządu Transportu Miejskiego wynika, że zyskać na nich może co najmniej 27 tys. uczniów - tyle osób do 15. roku życia korzysta obecnie z transportu publicznego w ramach systemu PEKA.

Załączniki