Oferta dotowanych przez Wydział Oświaty projektów organizacji pozarządowych

Warsztaty hisotyczno - krajoznawcze, zajęcia dot. prywatności dziecka w sieci internetowej, coaching i tutoring dla nauczycieli, zajecia genetyki w Mobilnej Akademii Nauki, Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości, szkolenie ratownika Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, wymiana polsko - niemiecko - francuska młodzieży, czy konkursy upamiętniające 100 rocznicę Powstania Wielkopolskiego... to tylko niektóre z projektów, które zostały dofinansowane przez Wydział Oświaty w ramach Otwartego Konkursu Ofert. 

WOPR
WOPR, Szkolenie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Trzynaście projektów otrzymało wsparcie finansowe na łączną kwotę 220 000,00 złotych. Dotowani Oferencji zachęcają szkoły i placówki oświatowe do udziału. Szczegółowe informacje na temat realizacji projektów znajdują sie w załączniku. 

Załączniki